Annonse
PRIVATISERING: Regjeringen Solberg driver en svært aktiv politikk for å privatisere nye deler av Forsvaret, skriver Nordlys sin kommentator. Bildet er fra øvelsen Joint Reindeer, som ble avholdt i mars i år. Foto. Forsvaret.

Privatiseringen av Forsvaret

Når privatiseringsiveren går fullstendig til hodet på de som styrer landet, og regjeringen går løs på å delprivatisere nasjonens kraftigste voldsapparat, er det grunn til å rope et varsko, skriver Oddvar Nygård.

Men Forsvaret befinner seg altså ikke i samme kategori som et rengjøringsfirma som vasker doene i Nordlys eller et cateringselskap som leverer lunch i kantina til Forsvarsdepartementet.

De militære verkstedene på Bardufoss, Skjold og Setermoen skal nedlegges. Nordlys brakte denne nyheten i forrige uke, og reaksjonene fra tillitsvalgte i Forsvaret har vært knallharde. Det er selvsagt ille at arbeidsplasser forsvinner. Men et annet forhold som har utløst betydelig motstand, er enda alvorligere. Regjeringen Solberg driver nemlig en svært aktiv politikk for å privatisere nye deler av Forsvaret. Men overføringen av verkstedtjenester til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som så skal sette verkstedarbeidet ut på anbud, er ikke det første store privatiseringsprosjektet denne regjeringen har iverksatt.

Den 20. mars 2015 kunne Aftenposten melde følgende: «Norske militære avdelinger som i dag trenger flere uker på å bli klare til strid, skal nå kunne bli det i løpet av timer. Med avtalen som fredag formiddag klokken 12 ble undertegnet av Wilh. Wilhelmsen-gruppen og Forsvaret, gjøres rederiet og underleverandør NorSea Group ansvarlig både for å oppbevare forsvarsmateriell og ved øyeblikkelig behov frakte det og personell til utvalgte posisjoner over hele landet».

Wilhelmsen-gruppen er et av verdens største rederier og underleverandøren NorSea Group er Norges ledende selskap for logistikken i offshorebransjen. Kravet for å inngå kontrakt med disse selskapene har vært at de er heleid norske og har ansatte med militær erfaring, ifølge Aftenposten. Det hører med til dette bildet at Wilhelmsen-gruppen ved tidligere anledninger har understøttet Forsvaret og har i den senere tid også assistert US Marines i Norge.

Det er store, tunge, private virksomheter man har knyttet til seg for å ta ansvaret for kritiske deler av logistikken i Forsvaret. I juni 2016 ble logistikkonseptet for Heimevernet (HV) markert ved Polarbase Hammerfest. HVs nettsider meldte om dette slik: «Dette er den første sivile basen der beredskapskontrakten mellom FLO og Wilnor Governmental Services rulles ut. Underleverandør NorSea Group får nå ansvaret for lagring av ferdigoppsatte forsyningscontainere til HV på deres baser over hele landet».

Når den store NATO-øvelsen Trident Juncture går av stabelen i Midt-Norge, på Vestlandet og Østlandet litt senere i høst, med 40 000 soldater fra en rekke land og enorme mengder tungt materiell som skal flyttes over store avstander, vil logistikkekspertisen som de private virksomhetene leverer være helt avgjørende for gjennomføringen av øvelsen.

Konkurranseutsetting og privatisering. Dette er Erna Solberg og Høyres foretrukne politikk på alle områder av samfunnslivet.  Bare Frp er ivrigere når det gjelder å overføre mest mulig fra offentlig til privat sektor. Og regjeringen ligger virkelig i selen for å finne nye områder som kan tilbys privat næringsliv. Storkontraktene med Wilhelmsen-gruppen og NorSea Group var bare starten. Samtidig som Solberg bruker sparekniven på forsvarsbudsjettene, snakkes det stadig om å innhente sivile virksomheter til å fly helikopter både for Hæren og Kystvakten. Og nå skal altså Forsvarets verksteder legges ned og via FLO settes ut til markedets beste anbud.

Ja vel. Men Forsvaret befinner seg altså ikke i samme kategori som et rengjøringsfirma som vasker doene i Nordlys eller et cateringselskap som leverer lunch i kantina til Forsvarsdepartementet. Når privatiseringsiveren går fullstendig til hodet på de som styrer landet, og regjeringen går løs på å delprivatisere nasjonens kraftigste voldsapparat, er det grunn til å rope et varsko. Denne politikken reiser en lang rekke prinsipielle spørsmål.

At de ovennevnte selskapene fikk inngått avtalen med Forsvaret om å ta seg av kritisk logistikk, betyr at sivile virksomheter skal innta Forsvarets kommandosentraler, ikke bare under øvelser og kriser, men også ved eventuelle skarpe, militære operasjoner – krig. Følgelig vil en rekke sivilister måtte få tilgang til Forsvarets hemmeligste planverk. Hva Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener om dette, vites ikke. Men at dette samrøret mellom det militære domenet og det sivile samfunnet skal være helt uproblematisk, er imidlertid vanskelig å forstå.

Én ting er at sivilsamfunnet gir sin «fredelige» støtte til Forsvaret. Noe helt annet er at sivile, kommersielle virksomheter får tilgang til strengt gradert informasjon om Forsvarets mest sensitive planer. Et annet moment er det faktum at sivile ikke har noen rettigheter som godkjenner at de kan understøtte utførelse av vold. Forsvaret vårt og politiet er som kjent de eneste virksomhetene i Norge som har monopol på legal voldsbruk. Et tredje poeng er at sivile ikke hører inn under noen kommandolinje i Forsvaret. De kan – for å sette det på spissen – ved et utbrudd av krigshandlinger velge å reise hjem til familien, i stedet for å drifte den logistikken som Forsvaret nå gjør seg helt avhengig av.

Det hadde vært av stor, allmenn interesse å få svar fra regjeringen på om delprivatisering av Forsvaret er så innlysende smart. Vi forstår at det er økonomiske hensyn (pluss en god porsjon Høyre-ideologi) som ligger bak. Men er sparekniven virkelig så påkrevet, at den totalt skygger for de prinsipielle spørsmålene denne politikken reiser?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse