Annonse
Alle tilgjengelige værdata viser at denne vintersesongen har vært spesiell, både på Kvænangsfjellet, i resten av Nord-Norge og på flere fjelloverganger sør i landet. NVE melder at vi må helt tilbake til 1958 for å finne en like snørik vinter, skriver Tore Lysberg i Statens vegvesen. (Foto/montasje: Ola Solvang/Statens vegvesen/Nordnorsk debatt)

Problemene denne vinteren skyldes ikke anbudssystemet

Tvert imot har de gjort en fantastisk innsats fra oktober og gjennom en lang vinter som ennå ikke er helt over.

E6 over Kvænangsfjellet har aldri vært stengt så ofte og så lenge som denne vinteren. SV-politiker Tryggve Enoksen skriver på Nordnorsk debatt at stengte fjelloverganger hovedsakelig skyldes bruk av anbud. Også andre har kommet med påstander om at Statens vegvesen er mer opptatt av pris enn av kvalitet, og at dette er årsaken til at uvanlig mange fjelloverganger har vært stengt i vinter.

Når det gjelder organisering av brøytingen, personellressurser og maskiner, har vinterdriften på E6 over Kvænangsfjellet foregått på samme måte siden 2003. Likevel ser vi en variasjon i antall stengte timer de ti siste årene som varierer fra 38 timer vintersesongen 2011/2012 til hele 645 timer denne vinteren. Tryggve Enoksen hevder at det skal ha blitt satt inn ekstraordinære vedlikeholdsmidler i sesongen 2011/2012, men driftsopplegget har altså vært det samme. Siden da har det vært både snille vintre og tøffere vintre, men ingen vintre i nærheten av den vi har opplevd i år.

Nåværende entreprenør overtok kontrakten for tre år siden, og de to forrige vintrene har antall stengte timer vært 136 og 159 – altså en knapp fjerdedel av det vi har opplevd denne vinteren. Det har derfor lite grunnlag i fakta å hevde at det er anbudssystemet som er skyld i at E6 har vært ekstra mye stengt i vinter.

Alle tilgjengelige værdata viser at denne vintersesongen har vært spesiell, både på Kvænangsfjellet, i resten av Nord-Norge og på flere fjelloverganger sør i landet. NVE melder at vi må helt tilbake til 1958 for å finne en like snørik vinter. Tryggve Enoksen tar altså feil når han skriver at været ikke er så forskjellig fra år til år at det skulle spille noen stor rolle.  

De fleste stengningene på Kvænangsfjellet er direkte knyttet til fokk og skavlproblemer. Med store snømengder og situasjoner hvor vegen har føket igjen i en til to meters høyde, tar det også lengre tid å åpne vegen igjen. Det brøytes og freses for å holde åpen en stripe slik at kolonnekjøring kan settes i gang så snart været løyer, men i perioder er forholdene slik at det er uforsvarlig å drifte vegen. I tillegg til stengninger som følge av snø og fokk, må også vegen stenges oftere enn før på grunn av fastkjørte vogntog og skredfare. Selv om ressursene i form av personell og ressurser ble fordoblet gjennom vinteren, ville reduksjonen i stengetid vært ubetydelig, fordi det ikke er plass til å fordoble antall arbeidsoperasjoner på en smal veg.

Når Tryggve Enoksen krever at driften av samfunnskritiske vegstrekninger som Kvænangsfjellet, Sennalandet og Hardangervidda bør tilbakeføres til Statens vegvesen, tar han til orde for systemet slik det var før 2003. Siden da har drift og vedlikehold av riksveger vært konkurranseutsatt, etter vedtak i Stortinget. Disse oppgavene har altså vært omfattet av anbudsordningen i 17 år.

Statens vegvesen forholder seg til politiske beslutninger, og har ikke oppfattet signaler i retning av at dagens anbudssystem bør endres. Vi jobber imidlertid kontinuerlig med å utvikle kontraktene, for å sikre at kravene er gode nok og tilpasset utfordringene på hver enkelt vegstrekning. Vi har tett dialog med maskinentreprenører og bransjen for øvrig, for å tilpasse størrelsen på kontraktsområdene slik at vi er sikret sunn konkurranse og at også mindre entreprenører skal ha mulighet til å konkurrere om oppdrag. Og vi fører kontroll med at vi får de tjenestene vi betaler for.

Statens vegvesen skal gi trafikantene og samfunnet mest mulig veg for pengene. Det betyr at vi også har strenge krav til kvalitet og til sikkerhet. Vi vet at det har store konsekvenser for samfunnet når veger må stenge, og usikkerheten vinterstid er en belastning for alle som er avhengige av vegene.  Innenfor rammene våre jobber vi kontinuerlig for å utvikle kontraktene og utnytte ny teknologi, for å ha høyest mulig oppetid i et stadig mer krevende klima.  Det aller viktigste er likevel at alle kommer trygt fram, og ingen skal måtte risikere livet i jobben med å holde vegene åpne.

Problemene denne vinteren skyldes ikke anbudssystemet eller at entreprenørene ikke gjør jobben sin. Tvert imot har de gjort en fantastisk innsats fra oktober og gjennom en lang vinter som ennå ikke er helt over. De som drifter vegene på vegne av Statens vegvesen anstrenger seg til det ytterste for at vegene skal holdes åpne. Så får vi håpe at værgudene kan spille mer på lag med oss kommende vintre, slik at vi kan øke oppetida både E6 over Kvænangsfjellet og andre viktige fjelloverganger.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse