Helga Pedersen har brakt inn rypejakt, multebær og fiske i Finnmark som et tema i diskusjonen om sammenslåing av de to nordligste fylkene. Foto: Finnmarkseiendommen.

Fiendebilder på løpende bånd

Sammenlikningen av abortloven og finnmarksloven, er et nytt nullpunkt i en debatt som preges av uvanlig sterk metaforbruk.

I en artikkel i Klassekampen sammenlikner Helga Pedersen en justering av finnmarkseiendommen med forsøkene på endringene i abortloven denne høsten. Det virker dessuten som om Pedersen på alvor frykter en slags kolonialisering av Finnmark. Redselen synes å være at makteliten i Tromsø står klare med vogntog for å frakte laks, ryper og multebær til middagsbordene i Ishavsbyen.

Her skal man vokte sine ord, for ikke å få tastaturkrigerne på nakken. Men å bringe abortloven inn i samme åndedrag som forvaltningen av utmark i Finnmark, virker som en vågal øvelse fra den nye læreren i historie og samfunnsfag ved Tana videregående skole. Vi får håpe det ikke er en del av undervisningen. Men det føyer seg inn i rekken av normativ kildebruk og sterke metaforer fra aksjonistene den tidligere statsråden har stilt seg bak.

Et gjennomgående trekk ved debatten har vært trivialiseringen av 2.verdenskrig. Ledende personer i Finnmark har konstatert at sammenslåingen er en gjentakelse av nazistenes okkupasjon. Nå er det kanskje norske kvinners abortkamp som står for tur i den lange køen av tung symbolbruk.

Hva synes partileder Jonas Gahr Støre om dette? Støre har selv åpnet Pandoras eske i Finnmark, som førte til at situasjonen i hans eget parti kom ut av kontroll. Og nå får han til fulle erfare hva som kommer ut i andre enden.

Finnmarkseiendommen (FeFo) ble opprettet i 2005 og betyr at den tidligere statsgrunnen i Finnmark forvaltes lokalt, i et samarbeid mellom Finnmark fylke og Sametinget. Når Troms og Finnmark slås sammen, må det skje en tilpasning av Finnmarkseiendommen. De fleste ser på dette som en praktisk og teknisk formalitet.

I dag utnevner fylkestinget i Finnmark tre medlemmer til styret. Alle tre skal være bosatte i Finnmark. Dette kravet forsvinner ikke når det nye fylkeskartet tegnes. Faren for at dagens Troms skal “kuppe” styresammensetningen i Finnmarkseiendommen, er med andre ord ikke tilstede.

Sametinget har et pragmatisk forhold til dette, og har ingen interesse av å hausse dette opp til et nytt overgrep. Pedersens logikk blir tvert imot kjølig mottatt i Sametinget. Fordi det hun foreslår også vil ha store implikasjoner for Sametinget.

Sametinget er nemlig ikke et organ for samer i Finnmark, men et nasjonalt organ for samer over hele landet. I dag oppnevner også Sametinget tre medlemmer til Finnmarkseiendommen. Også samer utenfor Finnmark deltar i disse valgene.

Dersom man skulle følge Pedersens argumentasjon, burde de ikke få anledning til det. Om hun vinner fram med sitt syn, betyr det at sametingsrepresentanter bosatt i andre deler av landet ikke lenger får delta i valget av styremedlemmer til FeFo.

Fra samisk hold frykter man at Pedersen nå leder an i en debatt som kan komme til å virvle opp anti-samiske holdninger. Alle i nord vet nøyaktig hva som skjer når det spilles på strenger som er forveksling lik det man hører fra EDL (Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd).

Innflytelsen man i Finnmark Arbeiderparti har tatt som en selvfølge i årtier, er truet når sammenslåingen med Troms trer i kraft om litt over ett år. I lys av dette, hvordan skal vi tolke skremmebildene som manes frem av det gamle maktapparatet? Kanskje handler det om å erstatte Finnmark fylkeskommune med Finnmarkseiendommen som en ny arena for å utøve tilnærmet eneveldig makt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse