Annonse

Professor i glasshus

«De to aldrende herrene». «Denne gjengen». «De to eldre herrene». «De to EDL-herrene» «Noen tilårskomne herrer i EDL»

På denne måten blir Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka omtalt av Øyvind Ravna i et innlegg på Nordnorsk debatt den 23. mai. Et innlegg hvor Ravnas uttalte formål er å mane til en edruelig, saklig og ikke-diskriminerende offentlig debatt. Og hvor Ravna har smykka seg med sin professortittel.

Det er ikke så ofte kontrasten mellom liv og lære kommer så grelt til uttrykk som i dette tilfelle. Det formelig singler i glass.

Og man spør seg uvilkårlig: - Hva er det Ravna ønsker å oppnå med å harsellere med alderen til Hellesvik og Sirkka? - Er det for mye forlangt at en professor i rettsvitenskap unnlater å praktisere ei så plump aldersdiskriminering av folk? – Og er argumentfattigdommen virkelig så stor at han finner det nødvendig å «krydre» sitt innlegg på denne måten?

Det er ikke første gangen Ravna tar i bruk slike hersketeknikker. Det har på mange måter blitt hans yndlingsøvelse – ofte i kompaniskap med Ande Somby – å svinge pisken over alle som ikke tar bølgen for alt som måtte komme av forslag, krav og utspill fra Sametinget og samiske organisasjoner. Og det samtidig som de får sine pass påskrevet i lite smigrende ordelag.

Ravnas mål er åpenbart: Han ønsker å bringe kritiske røster til taushet. Metoden er å definere dem han er uenig med, som uverdige til å delta i debatten. Tidligere er det angivelig mangel på juridisk kunnskap som var diskvalifiserende. Nå er det alderen som påberopes som grunnlag for å bli tatt av banen. Og i alle repetisjonsøvelsene flommer det over med anklager om at de som målbærer et avvikende syn utøver samehets.

Om ikke Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka kan smykke seg med de samme akademiske titler som Ravna, har de gjennom sine innlegg vist at de har evnen til å kunne debattere på en saklig og anstendig måte. De går på sak og ikke etter person. Her har Ravna mye å lære. Men det er nok dessverre grunn til anta at i stedet vil fortsette å strø om seg negative personkarakteristikker.

Jeg har tidligere kritisert Ravna fordi han ikke har skjønt rollen som en advokat har som prosessfullmektig for en part i ei sivil sak. I sitt siste innlegg avslører Ravna at han heller ikke forstår rollen og oppgavene til en advokat som opptrer som forsvarer for en tiltalt i ei straffesak. Det er smått utrolig at en professor i rettsvitenskap trur det er opp til ham å definere hvilke argumenter som det skal være lov å påberope i forbindelse med rettssaker.

Det er også påfallende at Ravna klarer kunststykket å omtale forsvarsadvokatens arbeid som forsvar av «straffedømte». – Har ikke Ravna skjønt at det var en tiltalt som forsvareren forsvarte?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse