Annonse
Artikkelforfatter: Jarl Hellesvik.

Professor Ravna forkaster resultatene av nyere forskning

Professor Øyvind Ravna (UiT) benekter i et debattinnlegg i «Nordnorsk debatt» den 30.10.19, at han i ei lærebok som han har skrevet, fremmer den forestillingen at samenes urhjem er på Nordkalotten.  Hva er tilfelle? I læreboka «Samerett – og reindriftsrett» forteller han at samene oppsto i Fennoskandia (Norge, Sverige, Finland og Karelen) .  Når han angir hvor i Fennoskandia dette skjedde, viser han til Knut Odner sin historiefortelling om «at samisk tilstedeværelse i Fennoskandia ikke oppsto som en følge av innvandring østfra…» og i tillegg trekker han i en fotnote fram at «Simonsen anfører at `samene innvandret ikke, men oppsto gjennom en minst fire tusen år lang prosess (…) i Nordkalottens kjerneområder.`» (s.46)

Det er alt han har å fortelle om samenes eldre historie og opphav. Resultatene av nyere forskning fortier han fullstendig i boka, og i debattinnlegget forkaster han de konklusjonene som språkforskningen  har kommet fram til.

Dersom en ikke sitter igjen med den forståelsen at det samiske urspråket og dermed den ursamiske etnisiteten oppsto på Nordkalotten etter å ha lest det Ravna trekker fram, så er det berettiget å spørre om hvilket annet område Ravna sin fortelling leder tankene til.  Fortellingen til Ravna peker i hvert fall ikke mot det som nyere forskning innen språkvitenskapen og den genetiske forskningen peker imot, altså Karelen.

Ravna påstår at jeg har hevdet at samenes opphav er i Mongolia. Det har jeg aldri hevdet. I andre utgave av boka «Samer og samepolitikk» som jeg har skrevet, viser jeg til tidligere forestillinger om at samene nedstammer fra Mongolia og så skriver jeg blant annet at «Nå er det jo også andre folkeslag enn befolkningen i Mongolia som har et østlig, eurasiatisk utseende. Det er lite innslag av Y- DNA av type N1c, hos mongolene, så de (samene) nedstammer nok ikke derfra. Men det er store innslag av denne y-DNA-varianten hos folkeslag som bor nord for Mongolia.  Dette betyr at på et eller annet tidspunkt, eller på flere tidspunkter, har mannlig innvandring fra disse områdene brakt med seg disse genvariantene til områdene øst for Finskebukta.» (s.47)

Her påpeker jeg at genforskningen helt entydig, utelukker at samene eller andre finsk-ugriske befolkningsgrupper, som har den samme genetiske profilen som samene, nedstammer ifra mennesker som bodde i Mongolia. Ravna har enten ikke lest boka som jeg har skrevet eller så har han lest boka svært så overflatisk.

Den som ønsker å lese mer om det som forskerne har funnet ut om samenes genetiske profiler og deres genetiske forfedre og formødre, kan lese: «Hvem er samenes genetiske forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg?» 

De andre momentene som Ravna trekker inn i sitt svarinnlegg, anser jeg som et forsøk på avsporing og tåkelegging, så det lar jeg ligge.

Det som uansett står tilbake, er at Ravna fortier det som nyere forskning har kommet til. Han velger kun å servere gammel og muggen skapmat i sin fortelling om samenes opphav. Etter hans debattinnlegg, vet vi at årsaken til dette er at han forkaster resultatene av nyere forskning innen fagdisiplinene språkvitenskap og genetikk. Hvorfor han gjør det har han ikke gitt noen begrunnelse for.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse