Annonse
Professor Øyvind Ravna velger i sin bok å ignorere det som nyere forskning har å fortelle om samenes eldre historie, skriver Jarl Hellesvik. (Foto: Ola Solvang)

Professor Øyvind Ravna serverer gammel og muggen skapmat

Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna har skrevet ei lærebok med tittelen «Same - og reindriftsrett»(2019). Ifølge forfatteren er læreboka særlig innrettet mot studenter og ansatte ved juridiske fakulteter.

I læreboka vier han også samenes eldre historie oppmerksomhet. Der løfter han fram minst 40-50 år gamle teorier om samenes opprinnelse. Teorier som er framsatt av blant annet Povl Simonsen og Knut Odner.  Dette er teorier som går ut på at samenes opprinnelse («urhjem») er på Nordkalotten. Dette skyldes ifølge dem at skandinavene og samene har en felles opprinnelse, og at «kulturelle, næringsmessige og sosiologiske prosesser over tid ledet til at noen valgte jordbruk, handel og samkvem med kontinentet . Disse dannet den norrøne kulturen. Andre fortsatte med fangst og nomadeliv og dannet samekulturen.» Dette er å servere de kommende jurister gammel og muggen skapmat.

Ravna velger med dette å ignorere det som nyere forskning har å fortelle om samenes eldre historie.

Blant språkforskerne i Finland som har forsket på de finsk-ugriske språkene, er det i dag enighet om at det ursamiske språket oppsto i Ladoga-Onega området i Karelen, en eller annen gang i tusenåret f. Kr.f.  Det er altså der samenes urhjem er, ikke på Nordkalotten. Den som måtte tvile på mine opplysninger kan for eksempel lese doktorgradsavhandlingen «Bidrag til Fennnoskandiens språkliga førhistoria i tid og rum» (Avhandlingen er lagt ut på nettet.) som ble avlagt av Mikko Heikkilä ved universitetet i Helsinki i 2015.  Heikkilä hevder at de ursamisktalende kom til Nordkalotten tidligst omkring år null. Arkeologiske funn viser at Nordkalotten var bebodd av mennesker mange tusen år før dette.

Også nyere genetisk forskning plasserer teoriene om at samene og skandinavene har et felles opphav, på historiens skraphaug.  Dette fordi at dersom det er slik at skandinavene og samene har et felles opphav så må dette avspeile seg i like genetiske profiler. Genforskningen viser imidlertid at så ikke er tilfelle.  Genene til de fleste samene som har fått sin genetiske profil kartlagt, er temmelig forskjellig fra det som er den dominerende, genetiske profilen til skandinavene.

Genetiske undersøkelser viser også at den genetiske profilen til de fleste samene som er blitt undersøkt, er temmelig lik eller lik, den dominerende genetiske profilen til finlenderne og befolkningsgrupper i Karelen. Disse undersøkelsene viser også at likheten er særlig stor blant befolkningen i Sør-Finland og deler av Karelen. Også denne forskningen peker derfor mot Karelen som samenes urhjem. 

Hva som er årsaken til at Ravna har valgt å ignorere resultatene av nyere forskning kan en jo spekulere i. Trist og betenkelig er det uansett at de kommende jurister vil bli servert gammel og muggen skapmat.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse