Annonse
Foto: Torgrim Rath Olsen

Professor på villspor

Torbjørn Trondsen er nok en gang på villspor. Professoren har tydeligvis ikke fått med seg realitetene. La meg slå fast følgende;

- Inndelingen av  kyst- og havfiskeflåten går ikke på over/under 28 meter, men på størrelsen av lasteromsvolumet.   

- Ressursfordelingen mellom kyst- og havfiskeflåten har ligget fast, med noen mindre justeringer i favør av kystfiskeflåten. 

Det er bred enighet i næringen at stabilitet i ressursfordelingen har vært nøkkelen til fiskerinæringens suksesshistorie, fra subsidiert næring for noen tiår siden, til dagens lønnsomme og attraktive næring.

Trondsen er neppe enig i at det har vært en suksesshistorie, og må gjerne fortsette å leke med tall. Som Trondsen gjør når han bruker fangstandel i kvoteregulerte fiskeri, som uttrykk for at ressursfordelingen har gått i kystflåtens disfavør. At kolmulekvoten (som fiskes vest av Irland til 2,- kr/kg) har økt og dermed gir seg utslag i andelen av de totale kvoteregulerte fiskeri har lite med den faste ressursfordelingen mellom flåtegruppene i hav- og kystfiskeflåten å gjøre. Kanskje med unntak av i Kystens tankesmie.

Det nytter dessverre ikke å føre en debatt med personer som ikke evner å ta inn over seg realitetene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse