Annonse
Foto: Torgrim Rath Olsen

Professor på villspor

Torbjørn Trondsen er nok en gang på villspor. Professoren har tydeligvis ikke fått med seg realitetene. La meg slå fast følgende;

- Inndelingen av  kyst- og havfiskeflåten går ikke på over/under 28 meter, men på størrelsen av lasteromsvolumet.   

- Ressursfordelingen mellom kyst- og havfiskeflåten har ligget fast, med noen mindre justeringer i favør av kystfiskeflåten. 

Det er bred enighet i næringen at stabilitet i ressursfordelingen har vært nøkkelen til fiskerinæringens suksesshistorie, fra subsidiert næring for noen tiår siden, til dagens lønnsomme og attraktive næring.

Trondsen er neppe enig i at det har vært en suksesshistorie, og må gjerne fortsette å leke med tall. Som Trondsen gjør når han bruker fangstandel i kvoteregulerte fiskeri, som uttrykk for at ressursfordelingen har gått i kystflåtens disfavør. At kolmulekvoten (som fiskes vest av Irland til 2,- kr/kg) har økt og dermed gir seg utslag i andelen av de totale kvoteregulerte fiskeri har lite med den faste ressursfordelingen mellom flåtegruppene i hav- og kystfiskeflåten å gjøre. Kanskje med unntak av i Kystens tankesmie.

Det nytter dessverre ikke å føre en debatt med personer som ikke evner å ta inn over seg realitetene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse