Annonse
Kabelmotstander Hogne Hongset (bildet) med nytt svar på innlegg fra UiT-professor Kristoffer Rypdal i disputten om NorthConnect.

Professor Rypdal rir igjen!

Professor Rypdal gir seg ikke. I diskusjonen om NorthConnect, og de mulige klimavirkninger denne kabelen vil få, om den blir bygd, beskylder han meg for «falskspill» og kaller meg «demagog». Du verden,- for en argumenterende kraft den mannen viser! 

Rypdal tror åpenbart, av en eller annen høyst uforklarlig grunn, at NorthConnect-kabelen vil føre til reduserte klimautslipp. Dette skrev jeg i mitt forrige innlegg: «Rypdal bygger på utbyggernes påstand om at de britiske CO2-utslippene vil gå ned med 2 millioner tonn, dersom NorthConnect-kabelen blir bygd. Det er mulig det er riktig, det tar jeg ikke noe standpunkt til. Men den globale effekten vil i så fall faktisk være helt motsatt, utslippene vil øke med 2 millioner tonn! For Vårherre har nok ikke noe eget telleverk for Storbritannia.»

Rypdal bekrefter så faktisk det jeg skriver, når han nå skriver dette: «Det eneste håndfaste faktum her er at den britiske nettoperatøren National Grid har anslått at kabelen vil kutte britiske utslipp med to millioner tonn i året. Antagelig er det mulig å gjøre slike beregninger med noen grad av pålitelighet for noen år framover, men som Hongset helt riktig påpeker, vil en slik kabel få virkninger for hele det europeiske kraftnettet

Akkurat,- helt riktig Rypdal: NorthConnect vil «få virkninger for hele det europeiske kraftnettet». Det er nettopp poenget. Og samtidig blir dette problemet for Rypdal, som prøver å stable på beina en argumentasjon FOR å bygge NorthConnect til Storbritannia. For som jeg prøver å få Rypdal til å innse, så langt med lite hell: NorthConnect vil ikke skape mer strøm å eksportere. Denne kablene vil primært flytte nåværende eksport fra kontinentet og over til Storbritannia. Hvis påstanden om at krafteksport gir CO2-reduksjon er riktig, hva blir så konsekvensen av å flytte eksporten, når CO2-innholdet i kraftmiksen på kontinentet er omtrent det doble av CO2-innholdet i kraftmiksen i Storbritannia?

De fleste av oss vil da mene at effekten bli høyere når vi eksporterer til kontinentet enn når vi eksporter til Storbritannia! Jeg sjekket argumentet med Cicero, før jeg skrev om saken. Klimaforsker Asbjørn Torvanger svarte, og skrev bl.a. dette: «Du kan sitere meg på at auka norsk kabel-basert eksport av vasskraft vil føre til størst reduksjon av CO2-utsleppa i eit land som har høgare CO2-intensitet i kraftsystemet sitt pga meir kolkraft eller gasskraft enn andre land

Jeg har ikke endret mitt syn på klimaeffekten av krafteksport, noe Rypdal prøver å få det til. Denne effekten er omstridt, men det er ikke saken denne gangen. Det jeg har gjentatt og uttrykkelig sagt er dette: Hvis det er slik at krafteksport gir CO2-reduksjon, så blir effekten størst i land med størst innhold av CO2 i kraftmiksen.    

Hvis Rypdal fortsatt har problemer med å skjønne dette, bør han melde seg på et kurs i logikk, noe Universitetet i Tromsø sikkert har.

NorthConnect vil koste 18 milliarder kroner, og er et 50/50-prosjekt mellom norsk/svenske kraftselskap og British National Grid. Det er godt gjort, nesten imponerende faktisk, av professor Rypdal å gå inn for at vi skal bruke 9 milliarder kroner på en kabel som ikke trengs, og som vil bidra til å øke de globale CO2-utslippene!

Til slutt: Jeg vil nok vurdere nøye om jeg skal bruke tid på å svare, om det kommer flere innlegg i denne saken fra den faktaresistente professoren!

  • Nordnorsk debatt setter med dette innlegget strek for kabeldebatten mellom Hogne Hongset og Kristoffer Rypdal - for denne gang.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse