Annonse

Professorens parlamentarisme

Kjell Arne Røvik har ingen overbevisende argumentasjon, skriver Tor Arne Morskogen.

At politikere er mindre troverdige enn byråkrater - det forblir også en tom påstand - Røvik legger bare til grunn at folkevalgte har mindre troverdighet enn byråkrater.

Professor Røvik kommenterer  min vurdering av parlamentarismen.  Debatten om styringsmodellen er i krysset der politikk, teori og praksis møtes. Det er ikke en av dem som trumfer de andre. Det er helheten mellom de tre som er min årsak til at jeg forsvarer modellen.

Et eksempel på noe den parlamentariske styringsformen har fått gjennom er badelandet - endog til det punkt at Nordlys selv mener saken viser at modellen er ansvarlig for at det blir bygget. Og derfor bør avvikles(!).

Hva er begrunnelsen for at forbindelse over Håkøya er katastrofal? Det fremmes ingen begrunnelse for dette. Forøvrig er det ikke tatt en endelig beslutning i saken. Et klart flertall av innbyggerne stemte på partier som ønsket denne løsningen(kun Rødt og Sv ville ha bru over Selnes - Mdg ville ikke ha forbindelse i det hele tatt).  Det er åpenbart urimelig å holde en styringsmodell ansvarlig for at store prosjekter ikke er gjennomført i løpet av en periode.  E8 har man kranglet om i 30 år, at parlamentarismen ikke fikk det til på fire år er vel neppe særlig egnet til å kritisere modellen.

Professoren fremmer i sitt innlegg tre påstander som ikke følges opp av noen form for overbevisende argumentasjon.

Først at modellen øker konflikten. Var konflikten om for eksempel E8 mindre før man innførte parlamentarisme?

Deretter at konsensus er bra i seg selv - det er en påstand som demokratiteoretisk ikke består en enkel test. Konsensus har positive og negative sider.

Til slutt at politikere er mindre troverdige enn byråkrater - det forblir også en tom påstand - Røvik legger bare til grunn at folkevalgte har mindre troverdighet enn byråkrater.

Begge(!) evalueringene av politikken i Tromsø viser at kulturen i seg selv har vært og er konfliktsøkende. Det har ingenting med modellen å gjøre. Dette er godt dekket i evalueringene. Det er kommunestyret som ikke klarer å bestemme seg for trasé på E8. Ap har vært for østre, vestre, østre, vestre og nå sist østre igjen, og flørter nå med vestre.  Det har ingenting med styringsmodell å gjøre. Høyre har heller ikke vært konsekvente. Jeg anbefaler professoren varmt å lese evalueringene. Der vil han se at hans devalueringsforsøk fremstår uten rotfeste i evalueringene.

Røvik ønsker seg en styringsform som fremmer konsensus og ansvarliggjør politikere for løsningene? Her står professorens resonnement i spagat. Det pekes på to lite forenelige kriterier i samme åndedrag. Skal man ha tydelig ansvar eller konsensus? Dersom alle politikere er enige om en sak  det vanskelig å holde noen ansvarlig.

Oslo har benyttet 30 år med modellen til å skape et godt og felles grunnlag for styring innenfor modellen. At man mener Tromsø skal finne det samme etter 3,5-4 år viser jo at man i utgangspunktet ikke er opptatt av å gi systemet en sjanse. Konfliktnivået i Tromsøpolitkken handler lite om modell og mye om kultur. Det fremkommer tydelig at frontene var akkurat like harde når man styrte under formannskapsmodellen. Dette er et problem  i Tromsøpolitkken. Kontrasten til Oslo er slående. Dette er en sak Kommuestyret må jobbe mye og målbevisst med. Det er åpenlyst at byen ville tjent på lavere politisk temperatur.

Jeg konstaterer at ingen(ei heller Nordlys) har rettet opp de faktiske feilene de har fremstilt om modellen. Forøvrig er det overhodet ikke konspiratorisk å si at Nordlys har vunnet. De har argumentert mot modellen helt fra ideen om å innføre den var oppe første gang. Jeg synes ikke isolert sett det er noe galt i det - det er ryddig nok det. Det er ikke Nordlys som har avviket modellen. Det er det Ap, Sv og Rødt som har gjort. Paradokset som professoren overser er at folket har satt sammen et kommunestyre med klart flertall for modellen. Ap, Høyre, FrP, Venstre og KrF er alle for. Kun Rødt, Mdg, Sp og Sv er klart mot. Det er derfor direkte feil når de sies at folket har satt sammen et kommunestyre som vil avvikle modellen.

Det som skrives om byutvikling er i og for seg greit. Men det hviler på at man mener byutvikling ikke er inne tungt i saker med sine faglige vurderinger. Det er de selvsagt uavhengig av modell. Hva politiske broilere har med saken å gjøre fremstår underlig på meg. Hva professoren mener er min vested intrest bør han nesten utdype.

At den “demokratiske kvaliteten” er dårligere i parlamentarismen enn i formannskapsmodellen fremstår, at best, lite fundert. Det er dessuten galt at den ene modellen er mer eller mindre demokratisk. Begge modellene er åpenlyst demokratiske. Dog kommer det an på hvilken forståelse av demokrati man legger til grunn. Dette drøftes i evalueringsrapporten av parlamentarismen.

Debatten om modellen og debatten om hva modellen brukes til i praksis er to helt forskjellige debatter.  Altså: det å fastslå at det og det vedtaket er håpløst, for å så konstatere at dette er modellen er feil. Modellen skaper ikke politikken, modellen skaper rom til å skape politikk. Men E8 har med forhandligene og flertallet i kommunestyret å gjøre. Ingenting med modellen. E8 ville stått der den gjør i dag uavhengig av om man hadde formannskap eller byråd fra 2011 til 2015. Dette bestemte innbyggerne ved sammensetningen av Kommuestyret.

Jeg mener Tromsø kommune hadde stått seg på å beholde styringsmodellen i en justert form – over tid ville kraften i parlamentarismen gitt byen større gjennomslag. Særlig kombinasjon med politikere som tør søke brede løsninger i store saker.

Forøvrig avskaffes ikke modellen fordi den ikke fungerer, den avskaffes fordi Ap har gjort en politisk hestehandel, og med det tilsidesatt et klart flertall i kommunestyret.

Helt til slutt: tittelen Nordlys har brukt på nettutgaven er en annen enn den jeg hadde på innlegget. Jeg har bedt Nordlys rette det opp i papirutgaven. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse