Annonse
Den private bedriften Ask Undervisning AS har lang fartstid med å levere pensum digitalt til videregående skole, Forsvaret og andre brukere. Bedriften med åtte ansatte/aksjonærer har hovedkontor 200 meter fra fylkeshuset i Tromsø. Likevel etablerer Troms fylkeskommune nå "Nettskolen Troms". Uforståelig, mener artikkelforfatteren. Bak fra venstre: Bjørn Kvammen, Hanne Kvam Ramberg,Sindre Hallan, Rune Braathen, Marius Gaare, Yngve Lorentsen og Tarjei Huse. Foran: Ståle Frisvold. Foto: Sissel Wessel-Hansen

Denne lokale bedriften er klar med en skreddersydd, velprøvd løsning. Så hvorfor vil Troms fylkeskommune selv gjøre hele jobben på nytt?

Med en stor offentlig sektor så vil det noen ganger skje at privat næringsliv møter det offentlige som en konkurrent. Litt mer sjeldent er det at det offentlig oppretter en ny konkurrent til et velfungerende privat næringsliv, og når det skjer bør det tåle å få søkelyset satt på seg. Når dette skjer innen en global sektor, med årlige utgifter på 9 trillioner dollar, smekkfull av innovasjoner og vekstbedrifter, hvor i tillegg Norge er i front på innovasjon, så bør vi være spesielt på vakt.

Troms fylkeskommune velger heller selv å starte på den lange jobben med å digitalisere pensumet i den videregående skolen på nytt. Konsekvensen er at det vil ta år før elevene i Troms får et tilbud om nettbasert undervisning med fullt pensum i videregående skole.

I innovativt næringsliv så fester det seg ofte en tanke om at produkter og tjenester utviklet av andre umulig kan være like gode som de man utvikler selv. Holdningen gjør seg gjeldende både på individnivå og for hele organisasjoner. Dette er så utbredt at man på engelsk snakker om «not invented here» syndromet. Denne holdningen er et irrasjonelt hinder for kunnskapsutvikling og innovasjon, og er følgelig en uønsket adferd man jobber aktivt for å bli kvitt i næringslivet. Hvis dette syndromet fester seg i offentlig sektor, så er man på ville veier. Motsetningen er åpen innovasjon, hvor man prøver å unngå å finne opp hjulet pånytt, som er å fortrekke. Særlig i utkanten av et lite land bør man omfavne åpen innovasjon.

Når Troms fylkeskommune nå etablerer «Nettskolen Troms», så er det vel vitende om at den private bedriften Ask Undervisning AS har digitalisert pensum i hele videregående skole. Ask Undervisning har lang fartstid med å levere videregående pensum digitalt til en rekke andre fylkeskommuner, forsvaret, privatister og en rekke andre fornøyde brukere. Ask har investert over 20 millioner i dette arbeidet. Dette fylkeskommunale initiativet er i direkte konkurranse med en innovativ bedrift, med 8 ansatte på sitt hovedkontor 200 meter fra fylkeshuset. Når også videregående skoler i Troms blir instruert av fylkesråden for utdanning om å ikke samarbeide med ASK, så er farsen komplett.

Det får tankene 15 år tilbake i tid når alle fylkene i Norge brukte enten læringsplattformen Fronter eller læringsplattformen It’s learning. Troms fylkeskommune valgte å utvikle sin egen læringsplattform iMentor. Nå som historien gjentar seg, så kan det være verdt å minne om at de norske selskapene Fronter og It’s learning gjorde internasjonal suksess, mens Troms fylkes løsning iMentor etterhvert ble skrinlagt. Også den gangen var ledelsen, ansatte og eierne i Fronter i hovedsak fra Troms. Så kanskje er det ikke mulig å bli profet i eget fylke?   

Troms fylkeskommune kunne blitt et fyrtårn innen nettbasert undervisning. Ved å legge inn fylkesvåpenet som logo i den ferdige løsningen laget av ASK, så ville man over natten kunne tilby 20 digitaliserte fag fra videregående skole, 3000 videoer i HD-kvalitet, et lokalt kompetansemiljø og en velprøvd digital plattform skreddersydd for distribusjon av nettbasert undervisning. Videoene er laget over en periode på flere år med topp kvalifiserte lærere bosatt i Troms.

Troms fylkeskommune ville også bidratt til næringsutvikling i sitt eget fylke og samtidig spart penger. Den årlige kostnad ved å bruke ASK ville trolig vært mindre enn lønnen til nytilsatt avdelingsleder ved Nettskolen Troms. Troms fylkeskommune velger heller selv å starte på den lange jobben med å digitalisere pensumet i den videregående skolen på nytt. Konsekvensen er at det vil ta år før elevene i Troms får et tilbud om nettbasert undervisning med fullt pensum i videregående skole. 

  • Artikkelforfatter Bård Hall er tidligere sjef i selskapet Fronter, en bidragsyter til ASK Undervisning. Han er også tidligere leder av Forskningsparken i Tromsø.
     

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse