Annonse
Det er politikerne som bestemmer hvor vegen skal gå – og vi bygger vegen der vi får beskjed om å bygge den, skriver avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen. (Foto: Irene R. Skaue)

Propaganda fra Ramfjord?

Brødtekstbilder: 
VESTRE OG ØSTRE: Vegen som Statens vegvesen nå har planlagt (t.v.) og alternativet Walnum og Nymo forfekter. Ny veg er merket i rødt.

I siste avisinnlegg fra Terje Walnum og Magne Nymo beskylder de Statens vegvesen for å bedrive propaganda, manipulasjon og bløff. Vår prosjektleder blir liketil sammenliknet med en nazist. Det er hissige greier, og årsaken til opphisselsen er at vi i neste uke – per bestilling fra Samferdselsdepartementet og etter ønske fra Tromsø kommune – leverer forslag til reguleringsplan for prosjektet E8 Ramfjord. Den nye vegen er planlagt i en annen korridor enn den de to ønsker seg.

De som har fulgt saken en stund kjenner disse korridorene som østre og vestre alternativ, og reguleringsplanen vi snart sender til kommunen gjelder for sistnevnte.

Bygging i vest har vært Statens vegvesens anbefaling i årevis, i hovedsak av to årsaker:

1) Vestre alternativ er billigst – flere hundre millioner kroner billigere enn alternativet i øst

2) Vestre alternativ er kortest – mer enn fire kilometer kortere enn E8-sløyfa rundt Nordbotn

Dette er redegjort for senest i rapporten utformet av Nye Veier AS og Statens vegvesen i 2018. Den ligger fritt tilgjengelig på våre nettsider. Illustrasjonen under viser (t.v.) vegen vi nå har planlagt, og alternativet Walnum og Nymo forfekter. Ny veg er merket i rødt.

Walnum og Nymos rasjonale for å bygge E8 på østsiden av fjorden er at de da kan drive en tunnel gjennom fjellet. Det er et spenstig prosjekt som vi ikke skal ta stilling til realismen i nå, for enn så lenge eksisterer den kun på papiret. Men, som Nye Veier påpeker, hvis noe slikt en dag skulle komme til realisering, vil samfunnsnytten være høyere hvis tunnelen bygges i kombinasjon med et vestre alternativ. Vest er altså best, både med og uten tunnel.

Påstandene er for mange i innlegget til Walnum og Nymo til at vi kan adressere dem alle. I tillegg legger de som premiss i mye av innholdet at det eksisterer en tunnel gjennom Tromsdalstind. Så vi nøyer oss med dette:

  • Det Walnum og Nymo refererer til som en «propagandavideo» er en animasjon hentet ut av 3D-modellen ingeniørene våre bruker i planleggingen av E8 Ramfjord. Den gjengir korrekt veglinja slik den er planlagt. Hvis ikke hadde den vært ubrukelig i byggefasen. Vi har gjort modellen tilgjengelig på www.vegvesen.no/ramfjord, hvor du kan se den planlagte vegen fra alle mulige vinkler.
     
  • Nye E8 er planlagt utfra føringer fra Samferdselsdepartementet og krav i gjeldende vegnormaler. Vegbredden blir ti meter og strekningen vil i sin helhet – brua inkludert – bygges med midtdeler. Største stigning er 5 prosent. Stigningen på brua er 2,52 prosent.
     
  • Vår jobb nå er å gjøre ferdig en reguleringsplan for vestre alternativ. Det gjør vi fordi det er den bestillingen vi har fått. For noen år siden fikk vi beskjed om å lage reguleringsplan for østre alternativ, og da gjorde vi det. Vi er også fagmyndighet, som innebærer blant annet å gi anbefalinger om veivalg. I Ramfjord er vår anbefaling godt kjent. Det er politikerne som bestemmer hvor vegen skal gå – og vi bygger vegen der vi får beskjed om å bygge den.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse