Annonse
Hva vil det nye styret til Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, ønsker de å legge ned skolen? undrer artikkelforfatter Leif Magne Tangen. (Foto: NKFS)

Prøver de å avvikle en av de mest progressive og interessante kunstskolene i Nord-Europa?

Det er nesten som at fylket ønsker å rydde unna alle potensielle stemmer mot mulige økonomiske kutt, eller i tilfelle ønske om nedlegging. 

I Kabelvåg ser vi konturene av en viktig høyskole for filmkunst. Dessverre er det vanskelig å forstå eier Nordland fylkeskommunes handlinger høsten 2019. Like før jul kvittet de seg med alle fagkrefter i styret og avvek fra det viktige armlengdes-avstandsprinsippet. Sakspapirene er full av stråmenn og udokumenterte påstander. Hva vil de, ønsker de å legge ned skolen?

Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg sin historie strekker seg 37 år tilbake i tid. Gjennom størstedelen av denne perioden har den fungert som forskole/springbrett til høyere kunstutdanning for svært mange kunstnere og filmskapere. I 2016 ble det bestemt å gjøre skolen om til en høyere utdanning og i 2017 ble lærerplanen godkjent som høyskole. Det tilbys nå en BA i bevegelige bilder. 

Høyskolens  manifest, med tittelen «Språk er makt. Film er språk.» (kan leses her) setter en standard for hva kunstutdannelsen i det nye årtusenet kan være. Skolen ønsker at de som har gjennomført tre år hos dem skal kunne gjenkjenne politiske maktstrukturer og være i stand til å kritisere disse. 

Videre uttrykker manifestet behov for å «reetablere filmes relevans», samt å «skape en utdannelse som spør hvorfor filmspråket er som det er og hvem det tjener». Målet kan altså sies å være å utdanne en generasjon kunstnere som skal være i stand til å videreutvikle mediumet film, som er svært nødvendig i dagens samfunnn.

Hvis man i tillegg ser på hva tidligere studenter allerede har utrettet, og på hvem som har undervist og vært gjestelærerere, er det tydelig at skolen er en sårt tiltrengt tilvekst i blandt Norske kunsthøyskoler.

Overgangen fra fagskole til høyskole har ikke vært uten finansielle hinder. Skolens fagplan for bachelorutdanningen ble kjapt godkjent, det samme gjaldt ikke finansieringen. 

Høsten 2019 foreslo fylket å avvikle skolen. Begrunnelsen var økonomi. Studenter og ansatte mobiliserte. 10.000 underskrifter senere ble høyskolen vedtatt videreført av fylkesrådet. Vi var mange som da trodde at skolen hadde fått et pusterom. Men nei.

17. desember smalt bomben. Styret som har fått på plass godkjenning av fagplan ble kastet. Fylkesrådet vedtok å forandre vedtektene og styresammensetningen til skolen. Prinsippet om armlengdes avstand forsvant. Fagmiljøene (gjennom Norske Billedkunstnere (NBK) og Norsk filmforbund (Nfk)) ble fratatt sine muligheter til å utnevne styremedlemmer. Styret, som ikke bare har økonomisk- men også faglig ansvar, har for få fagfeller.

Sakspapirene insinuerer at det foregående styret var uten organisatorisk forståelse, dog uten å argumentere hva som menes med dette. Det påstås at skolen «drifter i dag kun Bachelor i bevegelige bilder» (min uthevelse), som om dette er en liten ting og som om fylket ikke var klar over denne endringen, som det selv har vedtatt gjennomført.

Sakspapirene prøver ikke en gang å diskuterer implikasjonene med å avvike fra prinsippene om armlengdes avstand og faglig tyngde. Det blir kun henvist til at det nye styret er «kompakt og handlekraftig», som om det foregående styret på syv personer ikke var kompakt, eller at det styret som har utviklet skolen så mye på så kort tid, ikke var handlekraftig.

Det eneste sakspapirene tydeliggjør er en økonomisk klappjakt. Med henvisning til økonomiplan desember 2018 og vedtaket fra høsten 2019 menes det å «behov for å et nytt styre som kan finne en framtidig løsning for NKFS». Det står ingenting om hva foregående styre har gjort feil. 

Per dags dato består styret av bibliotekssjef i Bodø, en rådgiver hos fylkeskommunen, og en ansatt hos Nord Universitet. Faglig kunnskap er nå kun representert, i et mindretall, av en ansattrepresentant og en studentrepresentant.  

Det er nesten som at fylket ønsker å rydde unna alle potensielle stemmer mot mulige økonomiske kutt, eller i tilfelle ønske om nedlegging. 

Det er kritisk. Nåværende styre, under ledelse av Trud Berg, oppfordres herved til å være bevisst sitt ansvar. Har du takket ja til et styreverv av denne arten er vanlig praksis at organisasjonens behov som skal beskyttes og utvikles, ikke eiernes.

Vedtektene undertegnede har fått tilgang på, viser at før endringene 17. desember 2019 var det kun mulig å endre vedtekter der de var « (…) uforenlig med lov om universiteter og høyskoler.». Sakspapirene fra fylket henviser til lovverket, men påviser ikke noen uforenlighet, ei heller til Aksjeloven. Fylkesråd for utdanning, Sandra Anita Tønne (AP), som nå de facto utgjør Nordland Kunst- og filmfagskole AS sin generalforsamling, bør reversere forandringene som hun har tvunget frem. Det fantes nemlig ikke grunnlag til disse.

En ting er tydelig: Nordland fylkeskommune er høyskolens største hinder for finansiering. Dermed er spørsmålet hva det nye styret er satt til å gjøre. Sett utenifra ser det nemlig nærmest ut som et avviklingsstyre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse