Annonse
ADVARER: Flere av elevene ved Voksenopplæringa trenger psykisk hjelsehjelp, men fanges ikke opp av kommunens tilbud. Nå ber de ansatte om at kommunen griper inn. Fra høyre: rektor Lena Steinsvik Hansen, Svein Andreas Zylla, Marit Lind Karlsen og Heidi Andreassen. Foto: Linn Bertheussen

Psykisk helsehjelp etter Fagereng-tragedien

Å flykte fra en tilværelse der man har opplevd krig, vold og daglig frykt for livet, setter sine spor.

Flere av den omkomne morens medelever på Voksenopplæringa har fått psykiske problemer etter Fagereng-tragedien. Men det har vist seg å være så godt som umulig for dem å få helsefaglig hjelp. Nå ber de ansatte ved Voksenopplæringa om at kommunen griper inn.

Voksenopplæringa er et tilbud om undervisning i norsk, samfunnsfag samt grunnskoleopplæring for flyktninger og asylsøkere. Rektor ved skolen skriver i et brev til kommunen at de ansatte ofte møter elever som gir uttrykk for at de er bekymret for egen psykisk helse. Men det er vanskelig å få profesjonell hjelp for mange av dem, de faller mellom flere stoler.

Migrasjonshelsetjenestens tilbud gjelder bare dem som deltar i kommunens introduksjonsprogram. Ikke alle gjør det, som for eksempel de som er kommet hit på familiegjenforening.

Det burde ikke komme som en overraskelse på kommunen at mennesker som kommer hit som flyktninger og asylsøkere, kan bære på redselsfulle og traumatiserende opplevelser som gjør at de får psykiske problemer. Å flykte fra en tilværelse der man har opplevd krig, vold og daglig frykt for livet, setter sine spor. At det i tillegg kan være en utfordring å komme til et fremmed land med ukjent språk og kultur, sier seg selv. Derfor er det merkelig, og bekymringsfullt, at det kommunale hjelpeapparatet har så store hull som denne saken viser.

Å få hjelp når man blir psykisk syk er vanskelig for svært mange. Det blir ikke enklere for dem som ikke vet hvor de skal henvende seg, og som ikke kan norsk.

Etter tragedien på Fagereng og etter selvmordet til Ari Behn ble psykisk helse igjen satt på den offentlige dagsordenen her i landet. Det har forsterket kravet om bedre tilbud til mennesker som sliter psykisk. Kravet er dessverre ikke nytt, det har i årevis vært snakket om satsing på psykiatrien og raskere hjelp til denne pasientgruppen. Nye tilbud, også lavterskel, er etablert. Men behovet for psykisk helsehjelp er stort, og køene for å få det er fremdeles lange.

I den aktuelle saken fra Voksenopplæringa, burde det være mulig for kommunen å finne løsninger som også fungerer på sikt. Det er en relativt liten gruppe vi snakker om. Løsningen kan være å åpne migrasjonshelsetjenesten for dem som ikke omfattes av den, å se på om skolehelsetjenesten kan bidra, eller, som Voksenopplæringa selv ber om: en helsesykepleier på skolen noen timer i uka!

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse