Annonse
Sentrumsløftet foreslår mer bruk av kunst i det offentlige rom for å opprettholde liv og virke i byområde. Fravær av publikum skaper misnøye. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Publikums uformelle makt

Hvem er “publikum” og hva slags makt har denne sammensatte gruppen av individer?

Uteblir publikum, så mister kunst sitt potensiale som brikke og lim i samfunnsutviklingen.

«Tromsø by er en kulturby» sies det. Men hva er det som definerer en by som kulturby, er det kunst og kulturproduksjon eller inkluderende publikum, eller nivået på formidlingen av hva som skjer?

Det produseres mye kunst i landsdelen. Kunstens vesen er å kommunisere sin fortid, samtid og staker ut veien for fremtid. Kunst forteller om noe som er og kommer. Kultur forteller noe om hva og hvordan vi verner om kunst. Dermed vet vi at i enhver kommunikasjon kreves to parter som er av stor betydning for at et sted skal defineres som «kulturby». Derfor er det også viktig å løfte frem arbeidet med publikum når en by skal få status som «kulturby».

Hvem er publikum, og hvordan trekke publikum? Uteblir publikum, så mister kunst sitt potensiale som brikke og lim i samfunnsutviklingen. Det ligger mao en stor uformell makt hos publikum. Instanser som  kunstinstitusjoner, næringslivet, kommuner osv er alle avhengig av å vite noe om sin kommunikasjonspartner når utvikling er på dagsorden.

Publikum er en sammensatt gruppe, som søker informasjon og kunnskap like mye som avkobling og hygge. Publikum består av individer som ønsker å la seg utfordre i tillegg til opplevelse av tilhørighet, trivsel og befeste sin kulturelle identitet.

Begrepet «publikum» er noe konturløst, det omfatter oss alle. Publikum er en sammensatt gruppe individer som lever i et samfunn, med et mangfold av faktorer som gjør at vi handler som vi gjør. En rekke spørsmål hva publikum angår må stilles. Hvilket publikum ønsker vi i forhold til hva vi ønsker å formidle, bygge, utvikle og tilrettelegge for? Er det forskjell på publikum som besøker kunstarrangementer fra de som besøker sportsarrangementer? Til eksempel: I fjor hadde Nordnorsk Kunstmuseum over 24 000 besøkende, og TIL hadde i gjennomsnitt 3000 besøkende pr kamp i sesongen. Er det de samme som går på begge arrangementene? Hvordan er en bedrift som bruker kunst i sin markedsføring mer attraktiv?  Hvordan er et bolig- og næringsvirksomhetsområde mer attraktiv for kjøpere hvor kunst eksponeres?

Spørsmål vikles inn i hverandre, og det er derfor viktig å se på publikumssegmenter, enten man driver en kunstinstitusjon eller en næringsvirksomhet. Vi vet med sikkerhet at kunst har verdi (kronikk «Verdien av kunst» mars 2015 i Nordlys). Etter ett arrangement, teller vi besøkende, men vet lite om hvorfor besøk. Nordlysfestivalen i år var godt besøkt. Bedrifter ser mot kunstfeltet for å ekspandere egen virksomhet. Samtidig tas et samfunnsansvar for fellesgoder. Sentrumsløftet foreslår mer bruk av kunst i det offentlige rom for å opprettholde liv og virke i byområde. Fravær av publikum skaper misnøye.

Kunst publikumet har mye uformell makt, og genererer kapital gjennom sitt bruk, levemåte og deltagelse. Publikummet er segmentert, og varierer i forhold til arrangementer, institusjoner, bedrifter, sted og bosetninger. Ønsker man utvikling for å styrke sin posisjon er det viktig å forstå publikummets betydning i kommunikasjon og nyskapning med det kunstnerisk felt. Det er snakk om å kommunisere, og å oppdra, og ta sitt publikum på alvor for den videre ekspansjonen. Strategisk gode publikumsundersøkelser er et viktig redskap i utviklingen.

Skal en by få benevnelsen «en kulturby», må samspillet mellom kunstproduksjon, kunstformidling og publikum ses på som en enhet, som stadig er i bevegelse. Et dynamiske samfunn spør ikke etter en type publikummere, men tilrettelegger og utfordrer nye publikummere. Kunstprodusenter, kunstformidlere, og andre offentlige instanser som jobber med kunst er dermed underlagt publikums uformelle makt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse