Sjef i Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, presenterte FOKUS 2018 på en pressekonferansen 5 mars. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Putins krigsspill i nord

For det er fullt mulig at en eskalerende konflikt mellom Russland og NATO/USA kan oppstå andre steder i verden. Og skulle det komme til bruk av våpenmakt, vil det nesten garantert også trekke våre nordområder inn i konflikten.

Under den store, russiske militærøvelsen Zapad 2017 sist høst, ble russiske Iskander-missiler med evne til å bære atomstridshoder, flyttet helt fram til den norske grensen i Petsjenga-dalen. Dette er noen få mil fra Kirkenes. Denne operasjonen viste at russerne er i stand til å få på plass en sterk styrkeoppbygging på svært kort tid. Dette opplyste Morten Haga Lunde, som er sjef for Etterretningsvesenet, da han startet denne uka med å fremlegge E-tjenestens trusselvurdering for 2018.

Russland militære opprustning og agering i nord er en voksende bekymring for norske myndigheter. . Og denne gangen brukte Haga Lunde anledningen til å informere en bredere offentlighet om det spillet som foregår i nord mellom Russland og Norge. Særlig da han om kvelden mandag holdt foredrag i Oslo Militære Samfund. E-sjefen nevnte da flere eksempler på at Russland øver på angrep mot Norge.

Bombeflyene hadde stø kurs mot Varangerhalvøya. I alt ni russiske fly i angrepsformasjon mot det norske Etterretningsvesenets radar i Vardø. «Operasjonen ble ført helt fram til de var innenfor rekkevidde til å kunne levere våpen mot våre installasjoner, før de bøyde av og returnerte til sine baser», sier Haga Lunde til VG.

I tillegg til det simulerte angrepet mot Vardø-radaren, nevnte Haga Lunde to eksempler til på hva russerne øver på. 22.mai i fjor fløy russiske bombefly taktiske formasjoner mot NATO-fartøyer som øvde til havs nordvest for Senja i Troms. I alt 12 fly deltok i denne operasjonen. Kort tid senere, 27. mai, kom et nytt russisk tokt, denne gang rettet inn mot Bodø-området, der både norske kampfly har tilhold og Forsvarets operative hovedkvarter befinner seg. Norske kampfly ble satt inn og disse kunne konstatere at de ni russiske flyene ikke brakte med seg missiler. Altså «lekte» bare russerne angrep.

Etterretningssjefen oppsummerte med å si at disse eksemplene viser at vi har fått «en ny normaltilstand i nord». Hva betyr så det? Først og fremst at Putins Russland vil fortsette å trappe opp militariseringen av Arktis og at hendelser som dette vil oppstå hyppigere enn det som har vært situasjonen de seneste årene.

Men i likhet med andre forsvarstopper understreker Haga Lunde at Russland ikke utgjør noen militær trussel mot Norge slik situasjonen er i dag. Det er helt korrekt, og sjansen for at Norge og Russland skal havne i en væpnet konflikt i nord, er svært liten, nesten utenkelig. Men det er ikke hele historien. For det er fullt mulig at en eskalerende konflikt mellom Russland og NATO/USA kan oppstå andre steder i verden. Og skulle det komme til bruk av våpenmakt, vil det nesten garantert også trekke våre nordområder inn i konflikten. Grunnen er enkel.

Dersom en konflikt mellom stormaktene nærmer seg en fullskala væpnet konfrontasjon, vil Russland måtte ta det de mener er et strategisk helt nødvendig grep. De vil iverksette det de kaller bastionforsvaret. Det handler om å beskytte Russlands viktigste strategiske styrke, atomubåtene, som har sine havner på Kolahalvøya. Ekspertgruppen som våren 2015 leverte sitt råd til den norske forsvarssjefens nye langtidsplan, skrev bl.a. dette om Russlands militære planverk: «I bredeste forstand inkluderer bastionforsvaret nordlige deler av norsk territorium, Barentshavet og Norskehavet».

Det er disse områdene Russland vil søke full militær kontroll over. I tillegg til dominans i Barentshavet og Norskehavet, hører altså Finnmark og (i hvert fall deler av) Troms til det landarealet som skal utgjøre bastionforsvaret. Evner ikke Russland å etablere denne beskyttelsen av sine strategiske atomvåpen, har de tapt. For Russlands konvensjonelle kapasiteter er ikke i nærheten av å kunne måle seg med det NATO besitter.

Det er dette scenarioet, å etablere bastionforsvaret, Russland ser ut til å øve så intenst på i dag. Det kunne nok E-sjefen og andre ledere i Forsvaret ha bekreftet, hadde det ikke vært for at det ville reist en del ubehagelige problemstillinger om det norske Forsvarets kapasiteter, innretning og planverk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse