Annonse

Quo Vadis Nord-Norge ?

Regionreformen er vedtatt av Stortinget til å gjennomføres fra 1. Januar 2020. Noen fylker slås sammen og noen beholdes som nå, Derav skal Nordland bestå som eget fylke, mens Troms og Finnmark slås sammen. Formålet med reformen er å legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. Samordnet oppgaveløsninge, og sektorovergripende initiativer skal gjøres bedre enn idag og man skal forenkle og tydeliggjøre ansvarsfordeling innenfor samfunnsutviklingen i landet og regionene. Redusert byråkrati og økt effektivitet pluss styrket lokaldemokrati i regionene er også viktige mål,  Man skal nå felles mål og få en helhetlig samfunnsutvikling. Man skal spre makt og bygge samfunnet nedenfra.

Alt dette er gode mål og fromme ønsker, men noen konkrete anvisninger om hvordan man skal få dette til. Det pekes riktignok at mange ( de fleste ?) statlige virksomheter er organisert og administrert etter andre grenseinndelinger inn de fylkeskommunale grensene, og at der bør man kunne effektivisere i de nye regionene. Forøvrig venter man at regionene selv skal komme til enighet når det gjelder felles mål og løsninger.

Målet ( i denne omgangen ? ) er at landet skal bestå av omlag (?) 10 regioner, men for Nord-Norges del skal man ha en egen prosess  for å avgjøre om Nord-Norge skal bli ett eller to fylker !  Hvor ble den prosessen Av ?  Alt hva men kan finne om det er at Stortingsrepresentanter fra de tre fylkene snakket sammen, og deretter vedtok kommunalkomiteens medlemmer fra H, FRP, V og Krf at to fylker “ var nok den beste løsningen” ! Finnes det noen gravende journalist som kan finne at det har vært noen form for demokratisk prosess som inkluderer nordleningene, ville jeg være takknemlig. Alle meningsytringer i debatten om dette synes å peke mot at det beste vil være å samle Nord-Norge som en felles region, men “vi fikk det ikke til “, etter å ha fått regjeringens godkjenning “på et sølvfat”. Ynkelig, og her ligger det persronlige maktønsker og posisjonskamp bak.  Resultatet ser vi nå i form av “gjørmebryting” og kamp om lokaliseringer, navn, hovedstad, mm, uten at noen har klare meninhager om hva vi skal få til sammen i landsdelen. Landsdelen er splittet, og i Nordland lurer de på hva som skjer, og Troms og Finnmark, eller Finnmark og Troms eller “Nord-Norge” Norges Arktiske Reigion ( uten Nordland, som uomtvistelig har polarsirkelen midt i fylket, krangler så busta fyker.

La oss nå samles om å skrote denne meningsløse regionreformen for Nord-Norges del, og samle oss om å videreutvikle landets mest spennende region ut fra våre unike forutsetninger. Krangelen om hovedsteder vil løse seg med Bodø og Tromsø som de sentrale vekstpunktene, med fornuftig fordeling av oppgaver, ansvar og styringsevne. Vadsø og Finnmark må bygge videre på bl.a. den strategiske posisjonen de har i forhold til vår mektige nabo i Øst. Nord-Norge, med universitetene har allerede et godt utbygget samarbeide med Russland i nord, og eventuelt kan vi se foran oss en fusjon av UiTø ( Det arktiske universitetet) og Universitetet i Nordland, med en hovedcampus i Tromsø og en i Bodø, og satelitter i Alta, Harstad og Narvik.  Vadsø kan få en sentral posisjon som senter for videre utvikling av det enormt viktige smarbeidet vi har med Russland, i nært samarbeide med landets Arktiske Universitet, og andre viktige samfunnsoppgaver, helse, skole, samferdsel, infrastruktur osv, kan fordeles fornuftig slika at hele landsdelen er med i vår felles framtid og utvikling.

Nord-Norge, Norges riktige Arktiske Region, vil bli et maktsenter og kompetansesenter både i landet og når det gjelder nordområdepolitikk og ressursbruk. De øvrige regionene vil nok våkne, og vi kan få en fornuftig inndeling i landet med 5 regioner, Nord-Norge, Trøndelagen, Vestlandet , Sørlandet og Østlandet.

La oss bruke fjellvettet. Vend i tide- det er ingen skam, men fornuftig når den veien man går leder til kaos – og det som verre er .

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse