Annonse
Illustrasjonsfoto: Nordlys

Råd til barnefamilier i en annerledes hverdag

Når skole, barnehage og fritidsaktiviteter er stengt, og det sosiale livet er redusert til et minimum, får mange familier mere tid sammen enn noen gang. Det kan gi roligere dager og fine stunder, men det kan også være slitsomt og krevende. Særlig for de mange som har utfordringer fra før i foreldrerollen, i parforholdet eller med foreldresamarbeidet, kan denne tida by på ekstra utfordringer.

Familievernkontorene ønsker å bidra med noen gode råd til foreldre og barn som en periode nå må tilpasse seg en annerledes hverdag.

Hvordan få til en ok hverdag nå:

 • Stå opp til vanlig tid og forsøk å lage en god start på dagen
 • Om det er mulig, del på ansvaret for barnepass og sitt i et eget rom når dere jobber.
 • Spis middag sammen til normal tid.
 • Prøv å beholde leggerutinene om kvelden. 
 • Det er urealistisk å få barn til å konsentrere seg om skolearbeid i 7-8 timer. Man må ta pauser, og kanskje ha noe kortere dager.
 • Det er gode grunner til at de har flere friminutt på skolen, og utetid i barnehagen. Frisk luft, fysisk aktivitet og frilek er like viktig nå.
 • Det er lov å kjenne på at en trenger noe tid for seg selv. Gi hverandre anledning til å ta noen pauser fra familielivet, f.eks. ved å gå en tur alene.
 • Vær rause med hverandre og vis forståelse for de ulike følelsene. Både voksne og barn kan bli bekymra, frustrert, fortvila og lei når hverdagen endres i så stor grad.

Hvordan snakke med barn om coronaviruset:

Det er viktig at du som forelder snakker med barna om det de måtte tenke på og ha av spørsmål til den situasjonen vi er i. Gi tilpasset informasjon til barnets alder og modenhet, Hvis barnet ditt uttrykker bekymring for å bli syk og dø, kan du berolige dem med at de aller fleste som blir smittet, blir ikke alvorlig syke.

 • De minste barna (0-3) vil i hovedsak trenge en voksen som ikke er for stresset, og som klarer å være til stede og respondere på barnets behov for kontakt.
 • Barn i alderen 4 til 6 år vil trenge forklaringer, men forklaringene må være korte og enkle, slik at barnet kan forstå.
 • Barn mellom 7 og 12 vil kunne få informasjon fra andre enn deg som forelder gjennom det de søker opp på internett, ser på TV og leser på sosiale medier. Snakk derfor med dem om hva de har fått med seg fra andre. Lytt til dem og si at du forstår hvis de er bekymret. Samtidig kan du rette opp i misforståelser dersom barnet tror noe er verre enn det det egentlig er.
 • Ungdommene vil ofte søke til andre kilder for informasjon enn sine foreldre. Spør ungdommen hva det selv har lest og hørt om coronaviruset, før du selv begynner å informere og forklare. Prøv å være den stabile og trygge voksne selv om du kanskje blir oppgitt og lei med en frustrert ungdom i hus.

Gode råd til barna:

 • Snakk med en voksen om det du tenker, føler og lurer på
 • Noen er redd og bekymret nå, andre ikke, begge deler er normalt
 • Snakk med de voksne om hva dere kan bruke tiden til hjemme nå
 • Lek og vær aktiv hver dag
 • Gjør hyggelige ting sammen i familien
 • Det er lurt om familien lager noen faste rutiner for hverdagen slik den er nå
 • Foreldrene dine har ansvar for at du skal ha det greit
 • Du kan ringe 116 111 hvis du opplever noe særlig vanskelig

Hvordan få til et godt foreldresamarbeid nå:

For foreldre som ikke bor sammen lengre, er det like viktig nå som ellers å forsøke å ha et godt samarbeid om barna. Her er noen råd til dere:

 • For de fleste barn kan og bør samværsordningen fortsette som før. Unntaket er hvis noen i husstanden er syke. Da bør dere som foreldre bli enig om en kortvarig endring i samværsordningen for å begrense smitterisiko.
 • For noen vil det nå være nødvendig å gjøre endringer i bidragsordningen. Benytt NAV sin bidragskalkulator for å regne ut det nye bidragsbeløp, hvis en av dere eller begge har fått redusert sin inntekt nå.
 • Unngå å ringe eller skrive til den andre forelderen mens du er sint, stressa eller opprørt. For å kunne tenke klart og rasjonelt og finne gode løsninger, trenger vi å ha en viss ro inni oss.

Vi vil avslutte med å minne om at når vi opplever vanskelige situasjoner, trenger vi hverandre ekstra mye.  Sammen føler vi oss sterkere og da klarer vi mer. Så hold ut og ha det så godt dere kan med hverandre!

Se https://bufdir.no/Foreldrehverdag/ for flere tips for en god hverdag for hele familien.

Tromsø familievernkontor

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse