Annonse
SAMLER DE NORD-NORGE?: De politiske lederne i nord: Tomas Norvoll (Nordland), Cecilie Myrseth (Troms) og Runar Sjåstad (Finnmark). Det vil være et nederlag om de overlater til Stortinget å trekke grensene i nord, mener Nordlys.

Dropp diskusjonen om nordnorsk hovedstad

Fokuset på hovedstaden i en nordnorsk region er en avsporing, og må ikke få ødelegge forsøkene på å samle landsdelen.

De politiske samtalene om sammenslåing av Nordland og Troms har startet. Det er all grunn til å rose Tomas Norvoll og Nordland fylke for initiativet. Men hvis det skal være håp om å komme i mål, må diskusjonen om hvor hovedstaden skal være, legges til side for godt. Dersom det er slik at Bodø insisterer på å kalle seg hovedstad, tror vi at forhandlingene raskt blir avsluttet.

Fylkespolitikerne har fått kritikk for å kjøre en prosess uten å involvere beslutningstakere lokalt i landsdelen. Tomas Norvoll og Cecilie Myrseth bør derfor søke råd hos lokalsamfunn og næringsliv i sine to fylker. Der tror vi at de raskt vil få en forståelse av at dette ikke handler om Bodø eller Tromsø, men om Nord-Norge.

Da må Norvoll og Myrseth velge et veikart med en balansert funksjonsfordeling, som sprer makten utover i en ny region. Å bruke begrepet «hovedstad» kan naturligvis være godt for selvbildet, men det er uansett en håpløs og lite konstruktiv avsporing. Nord-Norge trenger ikke noen hovedstad, men et regionsenter der fylkesmannen holder til med sin stab. Regionreformen er en god anledning til å bygge opp et nytt politisk tyngdepunkt i landsdelen, i det befolkningstunge området rundt Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Vi tror at Narvik eller Harstad vil fungere utmerket som administrasjonssted eller regionsenter i et sammenslått storfylke. Ledelsen av næringspolitikk og regional samfunnsutvikling kan lokaliseres i Rana der det allerede finnes et tungt industrimiljø. Samferdsel har naturlig tilhold i Bodø, som allerede er vertsby for Statens Vegvesen sin regionstab i landsdelen. Utdanning og kultur kan styres fra kunnskapsbyen Tromsø.

Hovedutfordringen med regionreformen har vært at regjeringen ikke har fylt den med innhold.  Uklarhet rundt nye oppgaver har gitt motstanderne av reformen lett spill. Her har Nordland og Troms nå muligheten til å stille tydelige krav til regjeringen. Det gjelder flytting av nye statlige oppgaver - sjømat, fisk og nasjonale oppgaver knyttet til Arktis. En sammenslåing av Nordland og Troms er også en anledning til å legge et samlet press på myndighetene om saker som har stor strategisk betydning for landsdelen. Vi trenger en egen transportplan der behovene sees i sammenheng. De viktigste kravene bør være fergefri E 6 gjennom Tysfjord, nye storflyplasser i Rana og Bodø, ny innfartsvei til storbyen Tromsø, samt dobbeltspor på Ofotbanen og en seriøs og uavhengig utredning av videreføring av Nord-Norge-banen.

Et Nord-Norge uten Finnmark er selvfølgelig ikke Nord-Norge. Store deler av den fremtidige næringsutviklingen i nord vil dessuten finne sted i Barentshavet, langs kysten utenfor Finnmark. Vi tror de som satser på at 70.000 innbyggere i Finnmark skal få særbehandling og kunne stå utenfor et regionalisert Norge, kan komme til å forregne seg kraftig. Dersom Nordland og Troms finner sammen, er det en høyst reell mulighet at flertallet på Stortinget til våren vil vedta å innlemme Finnmark i en samlet nordnorsk region. For Finnmark kan det altså være et høyt spill å stille seg helt på utsiden av forhandlingene mellom Nordland og Troms. Det kan innebære at finnmarkingene må sette seg ved et bord der alle brikkene allerede er fordelt.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse