Annonse
Internasjonalt arbeid for å avklare bruk av naturressurser, herunder radiofrekvenser, er vesentlig for å beskytte eksisterende tjenester som benytter radiofrekvenser, og for å etablere fremtidig infrastruktur basert på ny, trådløs teknologi til beste for mennesker i alle aldre og i alle land – i vår tid og i fremtidige generasjoner, skriver Erik Otto Evenstad. (Foto: Colourbox)

Radiofrekvenser – eterens viktige naturressurs

Brødtekstbilder: 
Her peker undertegnede på et bilde av jordkloden under WRC-19 i Sharm El-Sheikh i Egypt. I overført betydning kan man si at slike radiokonferanser «holder jorden i sine hender» og legger grunnlaget for fremtidig global utnyttelse av radiofrekvensene. Bildet er tatt fra satellitt og viser tydelig lys fra menneskenes bosetning på kloden. (Foto: Privat)
Vi kan sammenligne frekvensene med bilveier. En bil som kjører fra et sted til et annet, er avhengig av at det finnes veier med tilstrekkelig god standard, og sjåføren ser helst at reglene for alle bilister på forhånd er koordinert og avklart, slik at alle vet hvilken side av veien man skal kjøre på, og hvilken maksimal hastighet man kan holde.

Vi ønsker å være «på nett» overalt og hele tiden. Se for deg at du er på et ukjent sted, men stoler på at din GPS kan fortelle deg nøyaktig hvor du er. Så viser det seg at posisjonen du får oppgitt på din mottaker, er feil fordi andre tjenester forstyrrer radiosignalene fra GPS-satellittene. Et slikt scenario kan være realistisk dersom frekvensene som («gjennom eteren») bærer informasjonen i GPS-signalene, ikke blir beskyttet.

Radiofrekvenser må reguleres for å unngå kaos

Radiofrekvenssignaler må helst unngå forstyrrelser, enten det dreier seg om navigasjon, datakommunikasjon, radioastronomi (studie av stjerner og galakser) eller mer hjemlige varianter som trådløse nett (Wi-Fi) og fjernkontroller til TV.

Felles for alle trådløse samband eller tjenester er at de benytter radiofrekvenser som det bærende element av informasjon – radiobølger som utbrer seg med lysets hastighet, men er usynlige for oss mennesker. Vi kan sammenligne frekvensene med bilveier. En bil som kjører fra et sted til et annet, er avhengig av at det finnes veier med tilstrekkelig god standard, og sjåføren ser helst at reglene for alle bilister på forhånd er koordinert og avklart, slik at alle vet hvilken side av veien man skal kjøre på, og hvilken maksimal hastighet man kan holde.

Du tenker neppe så mye over hvordan ulike enheter kommuniserer med hverandre ved hjelp av radiobølger som surrer rundt deg på forskjellige frekvenser overalt og alltid. For oss som jobber med å koordinere og sikre bruk av slike frekvenser (såkalt ”spectrum management”), er deltakelse i internasjonalt arbeid viktig for å kunne gi innspill til regelverk og resolusjoner som utarbeides til glede for dem som skal regulere radiofrekvensene (i Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom). Slik deltagelse er også viktig for dem som skal tilby tjenester som benytter radiofrekvensene (eksempelvis operatører av mobil- eller satellittnettverk).

Globale radiokonferanser

I slutten av november 2019 ble fjerde og siste uke av World Radiocommunication Conference (WRC-19) avsluttet i Sharm El-Sheikh i Egypt. Slike konferanser blir holdt hvert fjerde år i regi av den Internasjonale Teleunion (ITU), som er en organisasjon i FN-systemet. 3500 delegater var samlet denne gangen. De fleste av FNs 193 medlemsland var representert i tillegg til ulike internasjonale organisasjoner.

Her kommer delegater fra alle verdenshjørner sammen for å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til bruk av den viktige naturressursen radiofrekvenser og prosedyrer for utnyttelse, koordinering og regulering av disse. Delegatene representerer blant annet regulatører (myndigheter), operatører og utstyrsleverandører.

Resultatene som ble oppnådd under WRC-19, var basert på den i konferansen rådende konsensus om innholdet i resolusjoner eller tekster som ble produsert. Det er tidkrevende å formulere gode tekster og uttalelser når aktører fra ulike kulturer og ulike fora med tidvis svært sprikende interesser skal enes om bruk av våre felles ressurser – radiofrekvensene.

Deltakelse i det internasjonale arbeidet gir mulighet for kontinuerlig oppdatering av endringer som vedtas i Radioreglementet. Dette er et regelverk for internasjonal utnyttelse og regulering av radiofrekvenser i alle frekvensbånd opp til flere hundre Gigahertz, og det oppdateres på radiokonferansene.

Bredbånd fra biler, båter og fly

Eksempel på et tema fra WRC-19 er bruk av ESIM – Earth Stations In Motion. Her kom man til enighet (om en tekst i en ny resolusjon) om bruk av et bestemt frekvensområde for kommunikasjon mellom mobile terminaler og satellitter. Dette åpner for økt datakapasitet til og fra slike terminaler, som kan plasseres om bord i båter, fly eller landmobile fartøyer som tidvis kan krysse landegrenser. For deg som er mye ute og flyr og setter pris på å være på nett underveis, er det et viktig fremskritt. Denne resolusjonen forenkler grunnlaget for å søke om lisens for å benytte slike terminaler. Det kan for eksempel være aktuelt når et fly med en slik terminal om bord skal overfly et bestemt land.

Beskyttelse av frekvensbånd

Et annet eksempel er bruk av frekvenser for nye systemer som bygges opp som konstellasjoner av satellitter som går i relativt lav bane rundt jorden. Det er planlagt oppskyting av flere tusen slike satellitter i løpet av de nærmeste årene. Bruk av slike frekvensbånd må koordineres med satellitt-tjenester som har vært tilgjengelige i opptil flere tiår. Ikke minst er det er viktig å beskytte tilstøtende frekvensbånd hvor passive sensorer plassert ombord i satellitter benyttes for å overvåke klimaendringer.

Nasjonal versus internasjonal regulering

Frekvensene ser ingen landegrenser, men er som tråder i et edderkoppnett – de er viktige for å binde sammen vår digitale verden. Selv om ethvert land selv regulerer bruk av radiofrekvenser til nasjonale formål, er det viktig at tjenestene som krysser landegrenser, kan overføres under forutsigbare rammebetingelser. Her er Radioreglementet en viktig «fyrlykt» i de nasjonale forvaltninger. Norge har «orden på sine frekvenser», og har i mange år gjennom Nkom hatt fokus på det internasjonale arbeidet for bruk av radiofrekvenser sammen med operatører som for eksempel Telenor og Space Norway.

Internasjonalt arbeid for å avklare bruk av naturressurser, herunder radiofrekvenser, er vesentlig for å beskytte eksisterende tjenester som benytter radiofrekvenser, og for å etablere fremtidig infrastruktur basert på ny, trådløs teknologi til beste for mennesker i alle aldre og i alle land – i vår tid og i fremtidige generasjoner. Det er viktig for å oppnå både sikker navigasjon og god kvalitet på tale- eller dataoverføring, og dertil for å beskytte signalene fra instrumenter som skal overvåke planeten vi lever på.

  • Erik Otto Evenstad jobber med såkalt spectrum management i Telenor Satellite AS. I november deltok han på World Radiocommunication Conference som norsk representant fra Telenor.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse