Opplysninger tyder på et stort antall boliger i Lyngen leies ut 2-3 måneder til turister og benyttes til bolig/fritidsformål resten av året. Man kan spørre seg om den uregistrerte aktiviteten er lovlig og ønskelig, skriver Ole-Anton Teigen. Bildet viser Furuflaten. Foto: Ole Åsheim

Med ræva først inn i framtida

Husene som ikke bebos benyttes av rike tromsøværinger og andre til fritidsformål. De benytter kommunens herligheter gratis, mens våre ungdommer må flytte til andre kommuner.

Om forskrift for utvidet konsesjonsplikt i Lyngen for «lys i husan» og Lyngen-politikernes beslutningsvegring i en stor og viktig sak for ei positiv og bærekraftig utvikling for kommunen.

Nå har det slått til igjen - Lyngen-politikernes beslutningsvegring. Kommunestyret behandlet torsdag i forrige uke forslaget om innføring av null- grenseforskrift.

Det betyr at alle beboelige boliger som blir omsatt etter forskriftens inntreden er det boplikt på og som sikrer «lys i husan». I de siste årene er det blitt omsatt ca 30 eiendommer i Lyngen. Det betyr at 40- 80 personer har tilflyttet kommunen årlig. Det er folk med genuint ønske om å bo i kommunen, med potensiale for å utvikle arbeidsplasser og at det blir flere barn i barnehager og skoler mv.

Etter anmodning fra formannskapet utredet rådmannen null grense-forskrift, hvor alle beboelige hus i Lyngen, som blir omsatt, skal beboes av nye eiere eller leies ut på langsiktige vilkår - såkalt personlig boplikt.

I Lyngen er det omlag 300 eiendommer som ikke omfattes av boplikt, og årlig omsettes 30 eiendommer til bosetting og fritidsformål.

Lyngen-politikerne hadde en gylden mulighet til å slå flere fluer i et smekk og stimulere til bosetting og «lys i husan».

Undersøkelser viser at kommuner med nullgrenseforskrift har hatt god bosettingseffekt

Opplysninger tyder på et stort antall boliger i Lyngen leies ut 2-3 måneder til turister og benyttes til bolig/fritidsformål resten av året. Man kan spørre seg om den uregistrerte aktiviteten er lovlig og ønskelig.

Å drive utleie av boliger krever at boligen er godkjent til næringsformål og tilfredsstiller brann og andre tekniske krav.

Denne aktiviteten er konkurransevridende for etablerte virksomheter og hindrer etablering av større reiselivsanlegg i Lyngen

Ordføreren sto fram som en «stolt hane» og gikk ut i media regionalt og nasjonalt og proklamerte kampen mot airbnb og andre useriøse aktører som formidler boliger til kortvarig utleie.

Han ønsket velkommen en forskrift som stimulerer til «lys i husan», men ble hanket inn av «partipisken» og utleiere som ønsket å «ri på den frie bølgen» for fortsatt å kunne kjøpe opp eiendommer for kortsiktig utleie og profitt.

Lyngen-politikerne har lagt til rette for ulike bosettingstiltak som startlån og boligfelt, og folk får bygge omtrent hvor de ønsker. Men politikerne sier nei til bosettingstiltak som virkelig monner. 

Som Sølvi Jensen (Ap) sa det under behandlingen i kommunestyret på torsdag. «Når vedtak om Ullsfjordforbindelsen kommer, da skal vi kan vi ta opp spørsmålet igjen».

Nei, kjære Sølvi - da kan det være for sent. Da er det ingen hus igjen å bosette. Husene som ikke bebos benyttes av rike tromsøværinger og andre til fritidsformål. De benytter kommunens herligheter gratis, mens våre ungdommer må flytte til andre kommuner.

Dette viser bare politikernes vegring mot å fatte viktige beslutninger for en positiv og bærekraftig utvikling av kommunen vår. Så slik fortsetter de å gå inn i framtida med «ræva først».

 

.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse