Annonse
Uten økte bevilgninger til politi og Fiskeridirektoratets kontrollverk, er regjeringens forslag til å få bukt med svartfisket et tomt slag i luften, skriver Senterpartiets Geir Adelsten Iversen. Foto: Ola Solvang

Bøtenivået betyr ingenting, hvis ikke politi og påtalemakt bevilges midler til å håndheve turistfisket

Sannheten er at bøtenivået ikke betyr noen ting dersom ikke politi og påtalemakt bevilges midler slik at turistfisket faktisk håndheves.

Turistfiskeminister Harald Tom Næsvik (FrP) har nå i lang tid kunnet studere fiskejukset og fiskeeksporten av «turistfisk» i klar strid med reglene om turistfiske. Fisk pakkes i frysekontainere og skipes ut av Norge Dette har profesjonelt preg – er åpent for folk fra hele verden og det fiskes på fisk som tilhører det norske folk i felleskap.

Selv om regjeringen har alle mulige virkemidler til rådighet er det til nå ikke iverksatt noe som har kunnet få bukt med svartfisket. Hos ministeren er det kun en ting som gjelder og det er intern- eller egenkontroll. Først når Senterpartiet presser på våkner ministeren – jf. vårt forslag om økt bøtenivå (Innst.268 S (2018–2019) jf. Dok.nr.8:96 S (2018–2019). Men, som vi i Senterpartiet vil peke på: Uten økte bevilgninger til politi og Fiskeridirektoratets kontrollverk er dette et tomt slag i luften.

Mens ministeren ordner opp på papiret med økte sanksjoner er mitt fokus virkeligheten. Og den har ministeren ikke undersøkt slik jeg har gjort det. Sannheten er at bøtenivået ikke betyr noen ting dersom ikke politi og påtalemakt bevilges midler slik at turistfisket faktisk håndheves. Alt det Nilsen beskriver er «papirvirkelighet». Dersom det ikke hadde vært for aktpågivende yrkesfiskere som ser galskapen som utfolder seg i fiskeværene og som angir de verste rovfiskerne til tollstasjonene hadde ingen brydd seg om fiskesmuglingen. Det er ikke tilstedeværende kontrollører for overvåking av turistfiske fra Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet på fiskebrukene. En er uten politimyndighet de aller fleste plasser.

Vi i Senterpartiet vil ta grep som virker: Slik jeg ser det er det nå tre opsjoner:

  1. «Turistfisk» som fryses inn i container og adgang til å med seg 15/20 kg fiskefilet forbys.
  2. Turistfisket tillates fortsatt, men utelukkende etter at fisken er levert på et fiskebruk med kjøpetillatelse, og slik at fisker på avreisedag får utlevert rund fisk til inntil 20 kg.
  3. Turistfisket kontrolleres strengt ved hjelp av på-stedet-kontroller. Det bevilges 100 mill. kr. til bemanning og ansettelse av kontrollører/politi som håndhever reglene i fiskeværene

Disse kan innføres isolert eller i kombinasjon. Senterpartiets forslag frigjør en rekke tonn fisk (i Hasvik ca. 2 millioner kg rund fisk). Det gir mange sjarkkvoter – som regjeringen heller gir «turistene» enn til norske, unge rekrutter. Mesteparten av denne fisken går i dag til spille ved at alt annet enn «loinsene» kastes på havet. Denne fisken tildeles som nye kvoter for ungdom som vil satse på fiskerinæringen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse