Annonse
Hva er det med Vegvesenet som får dem til å gå av skaftet for å plassere en prestisjeveibit og farlig bru midt i den verste leiresuppa i hele Troms fylke? skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ramfjord-fakta tåkelegges av Vegvesenet

Tilsvar til Jøran Heimdal i Vegvesenet som skriver onsdag om «Fakta fra Ramfjord». Han manipulerer fakta enda verre enn propagandaminister Goebbels klarte under 2. verdenskrig. På annet sted i Nordlys samme dag serveres Heimdals propagandavideo om vestre E8-trase. Den er laget for å bløffe de folkevalgte i Tromsø til å tro at nye E8 skal bli flat som et stuegolv, mens planene inneholder minst 3 stigninger og utforbakker på 4-5-6 %, dvs en Europavei som blir en god ulykkesprodusent og anti-miljøvennlig.

Trailere som sakser på Ramfjordbrua?

Hva er det med Vegvesenet som får dem til å gå av skaftet for å plassere en prestisjeveibit og farlig bru midt i den verste leiresuppa i hele Troms fylke? Det er det nok ingen andre enn tidligere veisjef Naimak som forstår. Tromsøs velgerflertall har ønsket østre trase med Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen i minst 9 år fra 2011 til 2020, og østre E8 er fremdeles gjeldende trasevedtak. Heimdal har «forstått» at manipulering må til for å lure publikum.

Planlagt bru er blitt en ensidig skrårampe fra steinfylling på havnivå midt i fjorden opp til høyden på Hans Larsanes. Her lager de bratt skrårampe  akkurat på den veibiten som har størst isdannelse i hele traseen, og samtidig på den farligste delen UTEN midtdelere! De andre bratte delene av veien er inne på land med midtdelere, men brua er nødvendigvis over sjøen, hvor frost, sjøfuktighet og havtåke med vannholdig skodde lager verre isforhold på kjørebanen enn noen annen del av traseen.

Så med vanlige høst/vinter/vårforhold vil vi få oppleve at trailere sakser på brua og dermed sperrer begge kjøreretninger på Europaveien! Med approbering fra Statens Vegvesen og prosjektleder Heimdal. Og brua er det verste stedet å drive bilberging i hele denne traseen, hvor mye annet også er berg- og dalbane.

Løsningen kan være midtdelere på brua eller en annen type høydekonstruksjon for brua. Begge deler vil sprenge budsjettet, som Vegvesenet satte kunstig lavt for å motarbeide østre trasevalg. Nå kommer sannhetens øyeblikk, men dette er bare en av en rekke bløffsituasjoner i Vegvesenets nye regplan. Det er Vegvesenets plikt å velge brukbar løsning FØR de kommer med regplanforslag, inkludert kostnader og trafikk-konsekvenser.

«Vi graver ikke i Leirbakken»

Dette utsagnet fra Heimdal er ment å dekke bekymringer om at Leirbakken er et ustabilt område, faktisk det farligste området i Troms fylke mht leireras/utglidning. Jfr ras og utglidninger på Lyngseidet, Breivikeidet og Bergneset i Balsfjord, likevel har Leirbakken høyeste fareklasse i Troms, ifølge NGI.

Leirebeltet rundt Ramfjord går fra Leirbakken under fjorden til Hans Larsanes og videre bortover vestsida, dessuten fra Leirbakken og nordover bl a til nedfallsbrua på Breivikeidet. Midt i dette leirefeltet, med høyeste fareklasse fra NGI, vil Heimdal og Vv plassere Nord-Norges viktigste vei pluss bru, spesielt brufundament og supertung, enorm steinfylling ut i sjøen, på toppen av marbakken, med åpenbar risiko for utglidning. Det viktigste trafikknutepunktet i Nord-Norge plasseres da i fylkets verste leiresuppe, stikk den!

Østre E8-trase tilbyr at Nord-Norges viktigste knutepunkt plasseres trygt inne på Ramfjordmoen, med kortere tilførselsveier i alle retninger. Knutepunkt Ramfjordmoen har dessuten plass til jernbaneterminal og kort vei til byen gjennom Tindtunnelen. Nordfylket og Finnmark kommer nærmere gjennom Ullsfjordforbindelsen.

«Østre trase i lang sving rundt Nordbotn»?

Vegvesenet har «funnet opp» en spesiell østre trase som eksisterer i Heimdals fantasi og noen kart internt hos Vegvesenet, med en stor sving rundt Nordbotn som medfører 4 km lengre vei. Denne spesielle traseen er funnet på for å «bevise» at vestre trase er så mye bedre enn østre.

For tilhengerne av østre trase har denne fantasi-traseen til Vegvesenet aldri eksistert. Vi har konsekvent hevdet i alle kart og beskrivelser at østre trase går fra Ramfjordmoen inn i Tindtunnelen til Tomasjord og videre i Tromsøysundtunnelen til øya. Allerede i 1998 var Vegvesenet med på å tegne dette kartet. Men fra 2003 da Vv fikk ny regionsjef, så tok sjefen på skylappene og hevdet at E8 ender på Laukslett i Ramfjord, den går ikke videre til Tromsø. Hans analyser stoppet også på Laukslett, til fortvilelse for alle ramfjordinger og de fleste andre. Heimdal ivaretar denne arven hos Vegvesenet, mens resten av verden har fjernet skylappene. E8 går virkelig til Tromsø, og stopper ikke på Laukslett.

Miljøfiendtlig vestre trase.

Vestre medfører større drivstofforbruk og større miljøutslipp pga drivstoffet. Årsaken er byggingen av vestre som berg- og dalbane. Stigninger og unna-bakker har en samlet effekt som øker drivstoffbruken med henimot 40 %. Årstrafikken er på ca 2,2 mill biler hvorav 11 % tungtrafikk. Miljøeffekten svekker hele Tromsø i forhold til nasjonale krav og rammer for miljøutslipp.

Trafikkulykker reduseres på østsida pga kortere kjørelengder.

Støyplagen i fjorden blir radikalt annerledes pga stigningene i veibanen. Østre trase er uten disse stigningene. I det trange fjordlandskapet er støyeffekten slik at støyen høres mest på motsatt side av fjorden, dvs der hvor det er mest boligområder. Årsaken er at vannspeilet i fjorden er en bedre støyforsterker i kombinasjon med luft.

Antakelig er likevel det verste at brua med fyllinga herjer med naturlandskapet i Ramfjord. Med en slik radikal ødeleggelse av fjordlandskapet burde egentlig de innfødte i Ramfjord ha et eget veto i denne saken. De må jo oppleve og se på det nye «landskapet» for resten av livet, med unntak for de som skremmes til fraflytting.

Sammenligning av østre og vestre trase

Heimdal hevder at de har utført en sammenligning, men han tør ikke å legge den fram. Dette er Vvs versjon av demokrati i praksis.

Fylkesmannen skrev i sin uttalelse 12. mars at korrekt sammenligning av traseene bør utredes og konkluderes for at et trasebytte skal kunne bli lovgyldig. Vegvesenet forhindret at formannskapet fikk behandle Fylkesmannens uttalelse. Nå oppnår de at saken blir behandlet UTEN sammenligning av de to traseene. Hvis Vv får flertall for vestre trase, så skal Fylkesmannen utføre lovlighetskontroll og klagebehandling i saken. Det er ikke vanskelig å gjette på hva Fylkesmannen vil mene. Da er Vegvesenet, dessverre med kommunen, E8 og befolkningen, tilbake der de var før august i fjor. Så det eneste brukbare er å holde seg på østsida med Tindtunnelen og UFB, men Heimdal og Vv reg nord klarer ikke å innse det.

Så Heimdal har nå egentlig besørget lengst mulig forsinkelse av hele E8. Og taperne blir vi alle i Ramfjord og Tromsø og nordfylket.

Se også innlegg i Nordlys fra Kjell G Sundfær onsdag «Statens Vegvesen og «ånden som går», torsdag fra Torfinn Svendsen «E8 Ramfjord, vestre trase: En miljø-uvennlig berg- og dalbane» og 4. april fra Arne Richardsen «Bru over Ramfjorden er galskap». Nå får vi se om folkeviljen gjenspeiles blant de folkevalgte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse