Annonse
Bilistene i Tromsø har i økende grad tatt ansvar for å kjøpe mer og mer miljøvennlige biler. Hvorfor skal bilistene da fortsatt belastes med fiskale avgifter til kommunekassen? skriver Marie Fangel. Foto: Yngve Olsen

Ran av bilistene eller gratis/billig parkering?

Siste ukene har det vært diverse debattinnlegg om butikkdøden i sentrum av Tromsø. Et levende sentrum trenger et mangfold av butikker, i tillegg til den positive møteplassen sentrum er med mange gratis aktiviteter. For å få flere folk til sentrum er det ikke  til å komme bort fra at bilen er et viktig middel for å bringe folk til sentrum fra ytterstrøkene i Tromsø, med dårlig kollektivtilbud.

Den nå rådende politiske ledelse vil helst ha et bilfritt sentrum, noe de er i ferd med å lykkes med pga en stadig reduksjon av parkeringsplasser. Gratis parkering på Jekta, K1 og Pyramiden lokker handlende mennesker. Det hjelper lite for handlende mennesker at det er gratis parkering  etter kl 1700 på overflateparkering i sentrum, men ikke i Fjellanlegget, noe som er en velsignelse for byens liv. Et initiativ fra Venstremannen Bjarne G. Nilsen.

Ran

Bilistene i Tromsø betaler en drivstoffavgift, noe som går til veiformål for biler, syklister og myke trafikanter. Men hvor går overskuddet bilistene betaler for parkering? I årene 2015-2017 har bilistene betalt kr 21.582.219,- i form at utbytte fra overskuddet i Tromsø Parkering og Tromsø offentlige Parkering, rett til kommunekassen. Dette er en ren fiskalavgift bilistene betaler, i tillegg til drivstoffavgiften, uten å få noe av dette igjen i tiltak som har med bilistene å gjøre. Jeg utfordrer Jens Ingvald Olsen til å forklare dette.

Gratis/billig parkering

Jeg mener dette overskuddet bør gå til gratis parkering i 1-2 timer i parkeringsområdene i sentrum. Dette er gjennomført i en rekke andre byer for å stimulere sentrumsaktivitet og handel. I Porsgrunn var det butikkdød i sentrum etter at et handelsenter i utkanten av byen tiltrakk seg folk. Innføring av 2 timers gratis parkering i sentrum ga påny et levende sentrum. Det nåværende politiske regime må ta et betydelig ansvar for butikkdøden i sentrum. Næringsforeningen har gjentatte ganger påpekt at gratis/billig parkering i sentrum er viktig for aktivitet i sentrum. La oss nå bruke utbyttet Tromsø kommune tar fra Tromsø Parkering/Tromsø offentlige Parkering nettopp til dette! Jeg utfordrer andre partier på dette forslaget.

GPS-basert veiprising

Jeg konstaterer at  bilistene i Tromsø alt belastes med drivstoffavgift, høye parkeringsgebyrer og skal i fremtiden også belastes med en meget kostbar og gammeldags bompengesystem for å få utløst statens andel av en byvekstavtale. Jeg mener politikerne bør snu i denne saken og gå inn for at Tromsø bør bli en pilotkommune for å prøve ut en GPS basert veiprising, der bilistene i distriktene ikke blir belastet.

Bilistene i Tromsø har i økende grad tatt ansvar for å kjøpe mer og mer miljøvennlige biler. Hvorfor skal bilistene da fortsatt belastes med fiskale avgifter til kommunekassen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse