Annonse
En ekstern ressursgruppe ledet an av Helge Torgersen, direktør i Deloitte og spesialist i anestesiologi har avgitt sin innstilling, og landet på at et nytt stort akuttsykehus bør legges til Mo i Rana.

Rana er et klokt valg

Nytt stort akuttsykehus i Mo i Rana er riktig svar, ikke bare for Helgeland, men for hele Nord-Norge.

En ekspertgruppe har utredet sykehusstruktur på Helgeland. De anbefaler at det bygges ett nytt stort akuttsykehus på Helgeland, og at dette bør ligge i Rana.

Gruppen konkluderer med at befolkningsgrunnlaget er lite, og at 80.000 innbyggere på Helgeland ikke gir rom for mer enn ett faglig robust sykehus. Gode desentraliserte spesialisthelsetjenester krever et faglig tyngdepunkt. Rekruttering er i seg selv et helsefaglig argument, for uten fagfolk blir pasientene skadelidende, er konklusjonen. Dette er et viktig signal til hele den nordnorske helseregionen.

Fra Rana er det 110 kilometer til Sandnessjøen og 80 kilometer til Mosjøen. Å bygge to eller tre små og relativt svake sykehus i en slik akse vil gå på bekostning av både pasientene og spesialisthelsetjenesten i hele Nord-Norge. I et befolkningssvakt område er dette ikke god samfunnsøkonomi, og slett ikke innenfor budsjettrammer som kommer til å bli trangere de neste årene.

Ett stort akuttsykehus er også den beste måten å ivareta pasientsikkerheten og utdanning av nye spesialister på, slik også unge, utflyttede leger fra Helgeland har pekt på i en kronikk.

Et godt helsetilbud avhenger av at man klarer å rekruttere nøkkelpersonell til fagmiljøer.  Dette skjer i økende grad i skarp konkurranse i et internasjonalt arbeidsmarked.  Derfor må sykehuset være lokalisert på det stedet som oppleves som mest attraktivt.

Ressursgruppen peker derfor på Mo i Rana som det beste valget. Noen annen konklusjon er det ikke mulig å lande på dersom faglighet og kost-nytte skal veie tyngst. Det handler også om å styrke de urbane miljøene vi har i landsdelen.

Rana er med sine 26.000 innbyggere det klare tyngdepunktet på Helgeland, og et nytt sykehus styrker også argumentene for at ny storflyplass lokaliseres dit, som også vil bedre samhandlingen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Nå skal saken ut på høring, og lokale interesser får anledning til å påvirke prosessen. Det er all grunn til å vente nye fakkeltog i en stor helsesak i Nordland. Tidligere statssekretær i helsedepartementet, Roger Ingebrigtsen har pekt på at en to-delt løsning fort kan bli den endelige konklusjonen når lokalpolitikken begynner å virke.

Det kan være grunn til å frykte at det blir slik. Men styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord har nå fått et solid grunnlag for å ta en beslutning. Saken er særlig viktig for Helse Nord, som den siste tiden har markert seg ved å unnlate å lytte til faglige råd i viktige saker. Nå har helseforetaket en sjanse til å ta et valg som peker i en annen retning.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse