Annonse
Det uforsvarlige fraværet av forsvarsevne i vår nordligste landsdel, som i dag er et av de mest kritiske sikkerhetspolitiske spenningsfelt i vår del av verden, er svært vanskelig og forstå. Det bekymrer ikke bare tunge forsvarsmiljøer både i og utenfor Forsvaret, men også alle de svært oppegående sivile forsvarsinteresserte innbyggerne i landsdelen, skriver Tor Nymo. Foto: Forsvaret

Raseringen av Forsvaret i Nord-Norge fortsetter!

Jeg tror at velgerne har merket seg at regjeringen bevisst prioriterer vekk innbyggernes og ikke minst landsdelens sikkerhet når det gjelder Forsvaret. Regjeringen har brukt pengene på rådyre kampfly, ubåter og maritime overvåkningsfly. Landmakta, Hæren og HV er helt klart blitt den store taperen.

Presentasjonen av forsvarsforliket i statsbudsjettet viser i klartekst at regjeringen, Høyre, Frp med støtte av Venstre og Krf  fører en politikk som på ingen måte bidrar til en nødvendig strategisk styrking av Forsvaret generelt og landstridsevnen spesielt. Dette fører til en ytterligere nedbygging av forsvaret i landsdelen vår. Det eksisterer fortsatt ingen avklaring for verken størrelsen av eller slagkraften i landstridskreftene våre.

Spesielt er det helt tydelig når det gjelder kapasiteter som Helikoptre, 2. bataljon på Skjold og Stridsvogner.  Regjeringen, med støtte fra Venstre og Krf  fikk altså i statsbudsjettet og behandlingen i Stortinget flertall for at Bardufoss skulle ha 3 helikoptre og Rygge 15. Dette vedtaket ble altså langt verre enn fryktet. For Bardufoss som helikopterbase betyr dette noe nær ei utradering av miljøet knyttet til 339 skvadronen og et totalt fravær av dedikert helikopterstøtte til Hæren i vår nordlige landsdel.

Dette er rå overkjøring og uttrykk for en arroganse som jeg tror velgerne vil legge seg på minnet. Regjeringen har fullstendig latt være å ta hensyn til advarsler fra tunge faglige miljøer som tidligere GIH, Lars Johan Sølvberg og Kjell Granhagen tidligere sjef for E-tjenesten fram til 2016, begge generaler med stor kompetanse og integritet. Og ikke minst Sjef for Hæren generalmajor Odin Johannessen. Han fikk utarbeidet et dokument fra staben for ca ett år siden som ble sendt til Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Det 9 sider lange dokumentet hadde tittelen ” Vurdering av Hærens behov for helikopterstøtte” og var gradert ”begrenset”

Konklusjonen var klokkeklar. Hæren trenger flere helikoptre enn det de har i dag. Dette anses å være en kritisk kapasitet for at Hærens operative evne skal være på et nivå som er relevant. Blant annet peker man på at medevac (medisinsk evakuering) er helt avhengig av helikoptre. Uten disse står skadde eller sårede soldater i fare for å dø fordi de ikke tidsnok får medisinsk behandling. Men Hærens ledelse mener også at mangel på helikoptre  går direkte ut over stridsevnen. Med dårligere reaksjonstid, mobilitet og sikkerhet, svekkes Hærens  evne til å løse sine operative oppgaver. I notatet beskrives dedikerte hærhelikoptre ” som en bortimot uunnværlig ressurs. En hær uten helikoptre vil på alle måter bli sterkt svekket”

At stortingsflertallet, Høyre, Frp, Venstre og Krf velger ikke å ta hensyn til disse klare advarslene tror jeg velgerne har vanskelig  for å forstå.

2. bataljon: Stortingsflertallet, regjeringspartiene pluss Krf har i statsbudsjettet for 2019 vedtatt å legge ned 2.bataljon på  Skjold som aktiv, tilstedeværende beredskapsstyrke, slik den er i dag ( og har vært det siden 2. verdenskrig), og erstatte den med en mobiliseringsbataljon. Det betyr at 2. bataljon vil være tømt for folk og uten verdi for verken den operative Hæren eller lokalsamfunnet i det dagelige.

Hva betyr egentlig regjeringens absurde forslag om nedleggelse av en slik unik forsvarskapasitet? Denne lette, men svært viktige infanteribataljonen skal altså legges i en møllpose”. Det handler om å forlate et militært konsept. Bataljonen blir ikke lenger et element i den norske brigadehæren. Det betyr at en fullt oppsatt kampavdeling, som er klar til innsats hver dag året rundt, blir borte. Da har Forsvaret og Hæren kvittet seg med en unik kapasitet.

Avdelingen som skal erstatte den må bemannes med soldater som er dimmitert eller har sluttet i Forsvaret, og som innkalles til tjeneste når alarmen går. Det betyr et betydelig tidstap. En av de mest markante svakhetene ved Hæren- som følge av den lite gjennomtenkte omleggingen til et såkalt innsatsforsvar – er den svake raeaksjonsevnen. Alle vet i dag, kanskje med unntak av de som har besluttet å utradere 2. bataljon, at styrker som trenger en responstid på mange dager, kanskje flere uker, er nesten irrelevante.

Hvorfor det som hittil har vært regnet som et svært verdifullt element i brigadestrukturen, nå skal skrotes, er det vanskelig å forstå. Det er liten tvil om at forklaringen handler om penger. Penger som  Forsvaret og spesielt landstridskreftene så sårt trenger, men som Høyre, Frp og støttepartiene ikke er villige til å bruke på Forsvaret.

Jeg tror at velgerne har merket seg at regjeringen bevisst prioriterer vekk innbyggernes og ikke minst landsdelens sikkerhet når det gjelder Forsvaret. Regjeringen har brukt pengene på rådyre kampfly, ubåter og maritime overvåkningsfly. Landmakta, Hæren og HV er helt klart blitt den store taperen.

Stridsvogner: Det er fortsatt ikke konkretisert noen anskaffelse av nye stridsvogner. Det handler om regjeringens opprinnelige forslag om innfasing av nye stridsvogner fra 2025, eller om det er praktisk mulig før denne tid. Uansett vil det være for sent til å avløse dagens Leopard i den tilstand de er i nå. I mellomtiden vil det være kritisk nødvendig å forlenge levetiden for dagens stridsvognflåte med flere år. Dette for å unngå at landstyrkene nærmest kan bli totalt uten kampkraft. Dette siste, så utrolig det enn høres, ser det ut som regjeringen har forstått og vil prisverdig, og snart, sette av midler til.

Det uforsvarlige fraværet av forsvarsevnen i vår nordligste landsdel, som i dag er et av de mest kritiske sikkerhetspolitiske spenningsfelt i vår del av verden, er svært vanskelig og forstå. Det bekymrer ikke bare tunge forsvarsmiljøer både i og utenfor Forsvaret, men også alle de svært oppegående sivile forsvarsinteresserte innbyggerne i landsdelen.

Mange spør seg i dag hvordan vi er havnet i denne situasjonen at et flertall på Stortinget, Høyre, Frp, Venstre og Krf, så klart bidrar til å svekke forsvaret av landsdelen! Høyre og Frp har for eksempel klare landsmøtevedtak på å øke bevilgningene til Forsvaret betydelig, ja sogar helt opp til 2 % av BNP, som statsminister Erna Solberg forpliktet regjeringen til under NATO-toppmøtet i Wales i 2014. Ja dette nivået skulle man være oppe på i 2024. At statsministeren i ettertid har vegret seg  for denne opptrappingen hører med til historien. Sterke forsvarsvenner i Høyres stortingsgruppe har gitt klart uttrykk for at de er uenig i denne vegringen. Det samme gjelder i Frp hvor bl,a. Tybring Gjedde og Amundsen er misfornøyd med partiledelsen manglende satsing på forsvaret. Hva gjelder Venstre og Krf så tror jeg velgerne har fått med seg at nestlederne i begge partiene i klartekst har gitt uttrykk for at de ikke ville støtte noe forslag om å flytte Hærens dedikerte helikoptre fra Bardufoss til Rygge. At de ved første anledning brøt denne lovnaden tror jeg velgerne har fått med seg.

Det som kan synes rimelig ubegripelig er at disse partienes ledelse i Oslo overhode ikke ser ut til å lytte til alle de fornuftige og faktabaserte innspill som kommer fra partienes medlemmer og velgere i landsdelen. Finnmark og Troms årsmøteuttalelse om Forsvaret var en sterk og klar melding om at Høyre i disse to fylkene har stor kunnskap om Forsvaret og burde bli tatt hensyn til av partiets ledelse i Oslo. Det samme gjelder partiet Venstre som har dyktige og kunnskapsrike forsvarsvenner ikke minst i Målselv. Å overkjøre disse kunnskapsbasene vil nok få konsekvenser.

Når det gjelder Arbeiderpartiets rolle i forsvarspolitikken i landsdelen så viser lokale meningsmålinger at tilliten er betydelig svekket. Kommunestyrerepresentant i Målselv Tor Eriksen meldte seg ut av Ap i juni. Han sa til avisene at han følte at partiet hadde forlatt han, blant annet fordi at han opplevde at partiet hadde blitt en vesentlig støttespiller til dagens regjering blant annet angående forsvaret i nord og Langtidsplanen for Forsvaret. Dødsstøtet var Andenes sier Eriksen, og viser til at Ap ga sin fulle støtte til regjeringen som gikk inn for å legge ned Andøya Flystasjon. Eriksen sa også til media at det hadde vært frustrerende å bevitne Aps vingling i helikopter- saken på Bardufoss.

Ap i Troms og i landsdelen har mange dyktige forsvarspolitikere ikke minst i indre Troms. Jeg tror nok mange av disse forsvarsvennene er både frustrere og lei seg for stadig vekk å bli overkjørt av Aps ledelse i Oslo. Det er nok å nevne omfavnelsen og støtte til regjeringens fatale forslag om å legge ned Andøya flystasjon og flytte hovedbasen for helikoptre fra Bardufoss til Rygge.

Jeg tror nok at de fleste har fått med seg at hvis ikke Ap på Stortinget hadde stemt, sammen med regjeringspartiene, mot representanforslaget fra Sp, Venstre, Sv og Krf, om at hovedbasen for helikoptre skulle være på Bardufoss, så hadde vi hatt hovedbasen og 339 skvadronen på Bardufoss i dag. Det ønsket ikke Ap-ledelsen som allerede hadde lovet miljøet, og velgerne i Østfold og store deler av Øst-landet at hovedbasen og 339 skv fortsatt skulle være på Rygge. En stygg sak vil mange mene. Toppen på det hele var at partiledelsen sendte Marit Nybakk, tidligere forvarspolitisk talskvinne i Ap, nordover til Bardufoss for å fortelle partifeller hvorfor de stemte mot forslaget. Begrunnelsen var at det ville bli flertall for Aps forslag om deling av helikoptrene, 9 maskiner på Bardufoss og 9 på Rygge. Resultatet av dette spillet kjenner vi i dag.

Interessant er det å lese Einar Sørensen, internasjonal rådgiver som i avisa Nordlys har et velskrevet innlegg om forsvarspolitikk. Han viser til Erna Solberg og hennes meningsfeller som gjør alt for å overse ethvert forsøk på å få frem faglig uhyre viktig  oppdatert informasjon av enorm betydning for forsvaret i Nord-Norge. Han følger opp med å si at i stedet sendes detaljister som stortingsrepresentant Hårek Elvenes (Høyres forsvarspolitiske talsperson) i strupen på Senterpartiet, som pr i dag er det eneste politiske parti som forsøker å fremme en mer troverdig forsvarsstrategi som kan ivareta landsdelens behov.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse