Annonse
Det er et dårlig tegn at Senja kommune taper innbyggere. Vi klarer ikke å hente tilbake ungdommen, spesielt ikke de unge kvinnene, som reiser ut for å ta utdanning, skriver SVs Herbjørg Valvåg.

Raust eller for traust i nye Senja kommune?

Er vi heller et for traust samfunn enn et raust samfunn, selv om det er vedtatt at raus skal være en kjerneverdi for Senja?

Fra 1. januar var Senja kommune et faktum. Kommunens politikere har allerede fra 30. oktober, da valget av ordfører skjedde, bestemt mye som berører innhold og retning for kommunen. Etter tre kommunestyremøter trer det fram et mønster: Posisjonen med til sammen 23 stemmer og støtte i partiene Sp, H, Frp og Krf avgjør. Ap, SV og MDG sine forslag kan få støtte fra Senjalista, men får da bare 22 stemmer. Slik har den høge godtgjørelsen til ordfører og varaordfører blitt bestemt. Slik blir det ikke mer fleksibelt opptak av barn i barnehagene eller en tilpassa overgang for de familiene som i den nye kommunen må akseptere høyere betaling for plass i barnehage og SFO. Og slik kan klatreklubben, koret, leksehjelpa, volleyballgruppa, pensjonistforeninga m.fl. nå risikere at de må betale husleie for bruk av kommunens lokaler for å skape aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet.

Likevel er det noen lyspunkt. MDG og SV fremma i budsjettmøtet 18. desember flere forslag om klimakrisa. Med knappest mulig flertall ble det vedtatt at Senja kommune erklærer klimakrise. Noe inkonsekvent ble det at flertallet ikke vil ha et system for å registrere og få ned klimautslipp og belastning på miljøet. Dette må komme på plass. Ellers blir vår kommune en unnasluntrer i miljøkampen.

Den store utfordringa i Senja kommune er at vi blir færre mennesker, og at vi eldes. Dette skjer i hele kommunen. I løpet av de tre første kvartalene i 2019 gikk folketallet i det som nå er Senja kommune ned med hele 145 personer, til 14 866. Inga trøst er det å hente i at utviklinga er den samme i hele Troms og Finnmark, med unntak av Tromsø. Vi mister ungdom, flest av dem er unge kvinner. Her ligger også hovedårsaken til at det fødes så få barn at det ikke dekker opp for dem som dør. For det er hele 197 færre kvinner enn menn i aldersgruppa 20-39 år i Senja kommune. Også dette utviklingstrekket slår til i hele kommunen, dog med svakere trykk i region- og kommunesenteret Finnsnes.

Som sagt er det flere som i de tre første kvartalene i 2019 har flytta ut av enn inn i Senja kommune. En faktor er at det de siste årene har det vært markant nedgang i asylsøkere og flyktninger til landet. Færre flyktninger er blitt bosatt i de fire tidligere kommunene. Dette er politikk styrt av Storting og regjering. Fra 2020 har Senja kommunestyre bedt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om årlig å få bosette inntil 65 flyktninger. Det er 20 flere enn det IMDI har oppfordra kommunen vår til å ta imot i år.

Nedgang i folketall gir kommunen dårligere økonomi, for staten gir oss tilskott i henhold til folketall. På vegne av staten skal kommunen med kommunestyret i spissen sikre at innbyggerne får tilgang på velferdsstatens tjenester fra vogge til grav. Oppi dette har politikerne ansvar for å utvikle Senja-samfunnene, distriktene og byen. Blikket til politikere og administrasjon må følgelig rette seg langt fram i tid. Høyre-statsråder og andre entusiaster for sammenslåing av de fire kommunene bombarderte oss i flere år med statistikk på alt det dårlige som ville skje med folketallet i Berg, Torsken og Tranøy dersom man ikke gikk sammen. Nå er det blitt stille. De kjenner ingen uro for Senja kommune, til tross for urovekkende nedgang i folketallet. Sentraliseringspolitikken går sin gang og slår til i hele Norge, med unntak i og rundt de store byene. Regjeringa henter inn penger fra dem som har minst og gir skattelette til dem som har mest. Klimapolitikken står i stampe.

SV vil gjøre det vi kan for at Senja skal bli en god kommune for de mange. Nøkkelen til dette kviler på to forhold: Den nasjonale politikken og det vi som lokalpolitikere kan få til på tross av den høyrevridde nasjonale politikken.

Det er et dårlig tegn at Senja kommune taper innbyggere. Vi klarer ikke å hente tilbake ungdommen, spesielt ikke de unge kvinnene, som reiser ut for å ta utdanning. Unge mennesker strever med å skaffe seg bolig. Sperringene for dette er kjent: Manglende mulighet for banklån, bolighus som blir fritidsboliger og liten innsats fra det offentlige for å bidra til at ungdom får sin første bolig.

Det viktigste av alt er at folk har en jobb. Hva er det med arbeidsliv og samfunn i Senja kommune som gjør at unge kvinner så lett flytter ut? Som politikere må vi saumfare mulige årsaker til dette: Har Senja et sterkt kjønnsdelt arbeidsmarked? Hvilket omdømme har vi på likestilling?

Og videre: Er vi heller et for traust samfunn enn et raust samfunn, selv om det er vedtatt at raus skal være en kjerneverdi for Senja? Er vi åpne for mangfold uavhengig av kjønn og seksualitet, bakgrunn og uttrykk for identitet?

Like etter nyttår hadde Senja formannskap et ekstraordinært møte for å åpne for at det igjen kan komme asylmottak på Heimly på Finnsnes. For SV og for meg handler dette om at Norge og vi som kommune har et solidarisk ansvar for å hjelpe mennesker på flukt. Diskusjonen i møtet gikk likevel i hovedsak på økonomi og da i et trangt og kortsiktig perspektiv. La det være sagt: Økonomien rundt utleie av Heimly og tjenester fra kommunen til asylsøkerne synes å gå i sikker balanse. Erfaring fra tidligere perioder med mottak viser at folk som får opphold i Norge, gjerne kan bli bosatt, og bli varig boende, hos oss. Jeg er glad for vedtaket om å stille Heimly til disposisjon for Hero til asylmottak. Det skjedde med ni mot to stemmer.

Men jeg er redd for den låste stillinga mellom posisjon og opposisjon, ofte med stemmetall 23 mot 22. Så langt kniper posisjonen igjen på å ta opplagte og rause standpunkt på vegne av de mange i kommunen vår. I budsjettet for 2020 dreide det seg om ei foreslått budsjettendring på 4,5 mill. i et budsjett på 1,5 milliard, altså små promiller av totalbudsjettet.   

Én ting er jeg sikker på: Raushet for de mange og for å bli flere, det hjelper på for utvikling av Senja kommune.

 

 

 

  

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse