Annonse
Ubåten USS Seawolf utenfor Tromsø. (Foto: Forsvarets Forum / US Navy)

Reaktordrevende ubåter øker spenningen

Det er første gang siden Den kalde krigen at norske myndigheter vektlegger bruk av atomvåpen i norsk beredskapsplanlegging. Det må vi ta på alvor!

Visepresident i Norges Forsvarsforening, Lars Echroll, skrev i Nordnorsk debatt den 13. september at reaktordrevende ubåter utenfor Tromsø ikke er noe nytt og at det derfor ikke er farlig. Den logikken henger ikke på greip. Selv om man har hatt reaktordrevende norske ubåter, og kanskje internasjonale ubåter unnlatt fra befolkningen, er ikke det en god ting at NATOs militære ubåter kommer inn i våre havner og legger til kai. Den økte tilstedeværelsen av allierte atomubåter øker risikoen for uhell i våre nærområder og kan bidra til å øke spenningen mellom stormaktene.

USA bruker norskekysten til å opprettholde en forsvarspolitikk hvor angrep er det beste forsvar. Vi ser en rekke eksempler på det. Alt fra at norske jagerfly øver sammen med de amerikanske b-52 bombeflyene til at de norske fartøyene i Barentshavet er på øving med amerikanske og britiske krigsskip.

Tønsnes havn ligger drøye 14 km utenfor Tromsø, en av Norges større byer. Hvis det skulle bryte ut en krig mellom Russland og NATO-landene, vil det kunne være katastrofalt for Tromsø og Nord-Norge i sin helhet.

Å ha atomubåter i norske havner svekker norsk sikkerhet, hva gjelder forholdet til Russland. Dette kan skje ved at vi, gjennom NATO-pakten, stadig ligger under et amerikansk press om militær tilstedeværelse. Ved å tillate allierte reaktordrevende ubåter i våre havner bidrar vi til å legge press på Russland. Dét kan få konsekvenser, eksempelvis gjennom større grad av russiske mottiltak, og vi kan vente en oppblomstring av sjøsstyrker på begge sider av den norsk-russiske grensen. Russland frykter ikke Norge. Det Russland frykter er at blant annet Norge blir springbrett for vestlige styrker, som på kort varsel kan ramme de strategiske atomstyrkene, utplassert mellom 20-40 kilometer fra norskegrensen.

I en ny rapport «Norden som lavspenningsområde – hva kan Norge gjøre?» redegjør Oberstløytnant Tormod Heier for dagens spente situasjon i nordområdene. Han er bekymret for utviklingen der Norge legger til rette for offensiv amerikansk tilstedeværelse. Norge bør heller jobbe for lavspenning, mener Heier. Jeg er enig. Forholdet mellom NATO og Russland er spent. Når vi tillater reaktordrevne atomubåter i våre havner bidrar vi til å øke spenningen. Den beste måten å forhindre krig er å inngå dialog og ikke utplassere styrker og atomdrevende ubåter i nærheten av grensen - dialog vil øke sikkerheten i nordområdene.

Økt tilstedeværelse av reaktordrevne ubåter bidrar også til økt fare for uhell. Bare det siste året har vi sett en rekke fartøy som har fått forskjellige problemer. Blant disse den russiske tråleren som stod og brant utenfor Breivika i Tromsø. Faren for uhell med atomdrevne fartøy må tas på alvor. Det kan få alvorlige konsekvenser for Norge. Den norske naturen vil bli kraftig rammet og de som bor rundt vil kunne bli offer for enorme mengder stråling.

Om faren for uhell skriver Echroll: «Aktivistene har brukt risikoen for uhell med eventuelle atomvåpen som argument. Det tror jeg er nokså overdrevent.» Det må han gjerne tro, men Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er ikke enig med ham. I 2018 ble det besluttet at dagens atomberedskapsplaner skal utvides til å inkludere scenarioer om bruk av atomvåpen i Norge. Det er første gang siden Den kalde krigen at norske myndigheter vektlegger bruk av atomvåpen i norsk beredskapsplanlegging. Det må vi ta på alvor!

Det er viktig at man trekker de reaktordrevende ubåtene ut fra havnene våre. Det er mye som står på spill, eksempelvis en opptrapping og økt spenning mellom de to sidene. Det er viktig å huske på at dette kan påvirke hvordan Tromsø vil se ut og hvordan nordområdene vil utvikle seg i tiden som kommer. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse