Annonse
Det er riktig at fokuset nå skal være forebygging og rehabilitering i eget hjem. Utfordringen er at vi gir helse og omsorg altfor lite tid til å kunne snu. Det forventes at disse tiltakene skal skje på et halvt år og resultater skal komme umiddelbart. Det er ikke realistisk at langsiktige mål skal gi umiddelbare resultater, skriver Daniel Brox. Foto: Yngve Olsen

Realiteten er at helse og omsorg ikke bruker mer enn de skal, de bruker kanskje tilogmed for lite.

Det har vært flere debattinnlegg, nyhetsartikler og meninger som har florert, både rundt kommunens økonomi, nedleggelse/renovering av sykehjem, helsehuset og hva politikere og administrasjon gjør og ikke gjør. Noe kommer fra ansatte i kommunen, politikere fra flere parti og innbyggere som er bekymret for sin gamle mor og far. 

Kan vi ikke bare være ærlig med hverandre? Realiteten er at helse og omsorg ikke bruker mer enn de skal, de bruker kanskje tilogmed for lite. Tromsø kommune sammenligner seg med andre kommuner i landet som er noenlunde lik seg selv i befolkningstall, som Drammen og Kristiansand. Man får beskjed om at ting som demografi og geografi er tatt med i beregningen. Men andre faktorer, som antall boliger, omsorgsboliger og boligklynger med personalbase er ikke tatt med. Heller ikke det faktum at Drammen og Kristiansand er kommet mye lenger i folkehelsearbeid, forebygging og rehabilitering enn oss.

Tromsø er også i Nord-Norge der vi har vinter mesteparten av året. Her er det ofte speilglatt og med mange bakker som gjør det vanskelig for eldre å ferdes, flere hoftebrudd, luftveisinfeksjoner, m.m. Kristiansand har også et mye bedre samarbeid innad i kommunen der bydrift strør og brøyter ekstra på vinteren for at det skal være trygt for alle å gå til og fra byen. De har plassert benker på veiene inn til byen sånn at innbyggere kan sette seg ned og ta en pust i bakken om de trenger det. Det er også flere butikker som tilbyr levering til hjemmet, og det er mer bruk av frivillige krefter, til for eksempel snømåking, besøksvenn og andre tiltak.

Realiteten er at vi mangler 50 omsorgsboliger for barn og unge med utviklingsforstyrrelser og 40 boliger med personalbase til personer med rus og psykisk lidelse. Realiteten er at vi per i dag har for få sykehjemsplasser i forhold til hvor mange personer som har vedtak på langtidsplass i institusjon. At vi ikke kan drive som før er vi helt enige i, men hva kan man gjøre? Økonomien er som den er og kommunen får ikke mer enn det vi betaler i skatter og avgifter. 

Administrasjonens strategi om at færre skal ha behov for langtidsplass i fremtiden virker fornuftig og nødvendig. De fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge man kan. Derfor er det riktig at fokuset nå skal være forebygging og rehabilitering i eget hjem. Utfordringen er at vi gir helse og omsorg altfor lite tid til å kunne snu. Det forventes at disse tiltakene skal skje på et halvt år og resultater skal komme umiddelbart. Det er ikke realistisk at langsiktige mål skal gi umiddelbare resultater.

Problemet er at kommunen er nødt til å vise resultater nå for å ikke komme på robek lista. Og kommer vi dit, blir det ingen investeringer i for eksempel nye boliger, som vi sårt trenger. Derfor kommer desperate tiltak, som nedleggelse av et sykehjem og dobbeltrom på Helsehuset, uten at dette er risiko- eller konsekvensvurdert. 

Boligproblemet i Tromsø løser seg ikke selv. Om kommunen skal bygge disse, må spaden i jorda nå. I andre kommuner vet jeg at familier til brukere av helsetjenesten har gått sammen for å bygge leiligheter til sine barn, tilrettelagt sånn at kommunen kan stille med personell for å hjelpe brukerne. Hadde man fått til et sånt samarbeid, kunne man hatt boliger tilrettelagt mye fortere. Når det gjelder Kvaløysletta sykehjem og Helsehuset må tiltak planlegges og risikovurderes før man fatter vedtak. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse