Annonse
John Gustavsen argumenterer på en måte som ikke kan forstås annerledes enn at han ønsker at vi skal bryte lover eller la være å følge vedtatt strategi, skriver FeFo-sjef Jan Olli. (Foto: FeFo / Jan Henrik Hætta)

Realitetene på Finnmarkseiendommen

Forfatter John Gustavsen fra Tromsø forholder seg fortsatt ikke til hva som er realitetene FeFo er satt til å forvalte i.

Jeg kan forsikre at sjølaksefiske ikke finansierer andre aktiviteter. Det er heller omvendt.

Stortinget har pålagt FeFo å være selvfinansierende. Det betyr at FeFo må ha en sunn økonomi. Styret har vedtatt at Finnmarkseiendommen skal forvaltes for å gi positive ringvirkninger og sikre et godt næringsgrunnlag i Finnmark. Det betyr at FeFo skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige samfunn i Finnmark, herunder samiske samfunn. Prisene på jakt, fiske og eiendom skal ikke være prisledende.

For å utføre oppdraget har vi Finnmarksloven og et trettitalls lover å forholde oss. Reelt sett har vi mindre handlingsrom enn andre grunneiere. Forfatter John Gustavsen fra Tromsø argumenterer som om vi har flere. I et innlegg 11. mars 2020 fortsetter han en type klipp og lim-argumentasjon som ikke kan forstås annerledes enn at han ønsker at vi skal bryte lover eller la være å følge vedtatt strategi.

I Nordkapp-saken fikk Rica forlenget sin festekontrakt på platået fordi FeFo er rettslig forpliktet til det utfra kontrakten de hadde fra Statskog. FeFo kan ikke gjøre som vi vil med andres eiendomsinvesteringer – enten de heter Rica eller John Gustavsen. Vi må opptre forutsigbart. FeFo har prøvd å lete etter muligheter for å gjøre dette så positivt som mulig for Nordkapp-samfunnet, der et flertall av reiselivet ønsket av FeFo forlenget kontrakten. For første gang fikk vi forhandlet inn et fond for lokale ringvirkninger i en festekontrakt. I tillegg reduserte vi Ricas område fra 922 dekar til rundt 115 dekar (tilsvarende 112 fotballbaner). Å finne handlingsrom for så mye mer, er vanskelig for en grunneier i reforhandling av en festekontrakt vi ikke har inngått. Nå er det opp til Nordkapp kommune å utvikle området etter egne ambisjoner. For øvrig bør det verken komme som en overraskelse på John Gustavsen eller advokat Ole Martin Jensen at alle detaljer i en forhandlingsprosess ikke kan offentliggjøres. Det tror vi alle som er i kontakt med FeFo, setter pris på.

I Nussir-saken vil jeg minne Gustavsen om at Kvalsund kommunestyret ønsket virksomheten selv og at det er regjeringen som avgjør gruvedrift – ikke FeFo. FeFo har ingen forutinntatt mening om gruvedrift. Vi skal gjøre en konket vurdering av hvert enkelt tilfelle. I Nussirsaken ble det lagt stor vekt på at tiltaket vil gi grunnlag for en positiv samfunnsutvikling som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder. Det er bare å lese i møteprotokollen og sakspapirene som du finner på vår nettside.

Til spørsmålet om sjølaksefiske og hvordan vi pløyer pengene tilbake til finnmarkssamfunnet: Det er riktig at 3 av 4 kroner går tilbake til alle elveeierlag vi samarbeider med – totalt cirka ni millioner kroner årlig og nærmere femtitalls elveeierlag. Sjølaksefiske utgjør en veldig liten del av FeFo sin økonomi, men er viktig for oss fordi det er en kultur.  Derfor har vi blant annet finansiert prosjektet sjølaksefiske i skolen. Jeg kan forsikre at sjølaksefiske ikke finansierer andre aktiviteter. Det er heller omvendt. 

Når det gjelder FeFo sine finanser, som fra Nordkapp, har vi fortsatt loven å forholde oss til. Den sier at eventuelle overskudd fra FeFo sin drift skal pløyes tilbake til fellesskapet i Finnmark. Men vi må ha en sunn økonomi sånn at vi også kan være rustet for å kunne gjøre myndighetspålagte oppgaver, som å bistå til rettighetskartleggingen av Finnmark.  

Én ting er derimot sikkert: Pengene skal alltid bli i Finnmark. Før FeFo ble opprettet, ble de sendt til Finansdepartementet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse