Annonse
Det er å forvente at du som helseminister forklarer legene at det viktigste ved akutte situasjoner er å redde liv. Ikke å vente på vitenskapelige studier mens pasientene dør! skriver Jan Skogheim til Bent Høie om den oppsiktsvekkende behandlinga av akutt blodforgiftning. (Foto: Scanpix / Colourbox)

Redd liv, helseminister Bent Høie!

De lar i prinsippet norske liv gå tapt fordi de ikke vil gjøre alt som står i deres makt for å redde dem. Bare fordi metoden ikke er vitenskapelig bevisst!

Du, helseminister Bent Høie, kan ikke ha unngått å få med deg debatten som har reist seg i etterkant av TV 2’s program «Vårt lille land» 07.01.20. Her forteller overlege ved intensivavdelingen ved Volda sykehus, Eivind Hustad Vinjevoll, om behandlingen Volda sykehus bruker ved akutt blodforgiftning (septisk sjokk). En livstruende tilstand som tar mellom 3000 og 6000 liv i Norge hvert år (med store mørketall). Behandlingen består av en enkel intravenøs blanding av C-vitaminer og kortison i kombinasjon med antibiotika. C-vitaminene og kortisonen gir kroppen en «boost» mens en venter på at antibiotikaen skal få tid til å virke (ved sepsis står det gjerne om timer før en får full organsvikt med påfølgende død). Behandlingen er utviklet av den amerikanske legen professor dr. med. og spesialist i intensivmedisin Paul Marik fra USA. Han er anerkjent verden over som spesialist på nettopp blodforgiftning (sepsis).

Siden 2017 har Hustad Vinjevoll og sykehuset i Volda behandlet omkring 60 personer med denne spesielle behandlingen. Alle, med unntak av 4 som hadde annen alvorlig sykdom, overlevde uten mén. Svært oppsiktsvekkende og gledelige resultater sett i lys av at 30-40 % av de som rammes  vanligvis dør av tilstanden. Disse oppsiktsvekkende positive resultatene nekter norske leger, med overlege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet i spissen, å forholde seg til før behandlingen kan bevises gjennom godkjente vitenskapelige studier. Studier som kan ta flere år med tusener av unødvendig tapte liv som resultat.

Hustad Vinjevoll mener han har et moralsk ansvar for å fortsette med denne behandlingen sett i lys av de gode resultatene, Det er undertegnede helt enig i. Leger har en etisk og faglig plikt til å redde liv. I en akutt situasjon, som akutt blodforgiftning jo er, må det viktigste være å redde livet til pasienten. Ikke nødvendigvis hvilken metode som blir brukt. Det kan nemlig ikke være slik at norske legers ignoranse fører til at liv som kunne vært reddet går til spille på grunn av formaliteter.

Det improviseres rundt om på norske akuttmottak, i ambulanser, på skadesteder osv. hver eneste dag i Norge. Improvisasjoner som redder liv og gjør akuttmedisinen bedre og mer effektiv. Metoder som straks blir implementert i beredskapen. Hvis disse legene, redningsmennene, paramedisinerne og sykepleierne skulle ventet på en godkjent vitenskapelig studie som visste at deres metode faktisk virket kunne en bare lagt ned hele akuttberedskapen. Da hadde pasientene vært døde uansett.

Kjære Bent Høie; Den ignoransen og intoleransen dr. Laake og hans kollegium viser overfor dr. Hustad Vinjevoll og dr. Marik er grotesk! De lar i prinsippet norske liv gå tapt fordi de ikke vil gjøre alt som står i deres makt for å redde dem. Bare fordi metoden ikke er vitenskapelig bevisst! Det er å forvente at du som helseminister forklarer dem at det viktigste ved akutte situasjoner er å redde liv. Ikke å vente på vitenskapelige studier mens pasientene dør!

Selv jeg, en «simpel» sykepleier, skjønner at det å styrke kroppens immunforsvar ved akutt blodforgiftning er positivt for sykdomforløpet. Både kortison og C-vitamin er positive ved betennelsestilstander. De virker raskt og er i tillegg billige. Dette, i kombinasjon med væske og oksygen, vil styrke kroppens immunforsvar i påvente av at antibiotikaen skal virke. Det er like genialt som det er logisk. Det er jeg sikker på at du også skjønner, Høie, selv om Laake og co. ikke gjør det!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse