Annonse
Det er ganske åpenbart at pleie og omsorgssektoren trenger en omstillingsprosess. Men vi tror ikke at en reform, som knapt nevner ordet økonomi, er veien å gå i en kommune med 100 millioner i underskudd - ved utgangen av august.

Reform på syltynt grunnlag

Slik det er nå, legges det opp til avgjørelse i kommende kommunestyremøte, og iverksettelse fra 1. januar, av en ideologisk fundert reform man ganske enkelt ikke aner konsekvensene av.

Notatet, som nå går som innstilling til kommunestyret, er mildt sagt underlig lesning. Det preges mer av økonomisk ønsketenking, enn av realisme, dessverre.

Med et to og en halv siders langt notat, vedtok flertallet i Helse og velferdskomiteen i Tromsø kommune onsdag å totalreformere pleie- og omsorgssektoren. Notatet beskriver det Ap, SV og Rødt kaller tillitsreformen. Den skal redde kommunen fra et merforbruk på flere titalls millioner årlig. I regnskap for andre tertial, ligger overskridelsene på nesten 100 millioner kroner, penger kommunen ikke har inndekning for.

Sett på bakgrunn av dette, er det åpenbart at det trengs en omstillingsprosess i pleie og omsorgssektoren. Regnskapstallene viser at dagens system har spilt fallitt, og slik har det vært i årevis. Men vi stiller oss noe tvilende til at denne såkalte reformen er riktig medisin. Det er flere grunner til det.

Grunnlagsmaterialet for reformen synes noe spinkelt. Det kan heller ikke være vurdert eller behandlet i faglige instanser i kommunen, for da ville det lagt dokumenter ved forslaget. Saken sto ikke på sakskartet til komiteen, og medlemmene fikk det to og et halvt sider lange notatet over bordet under møtet.

Notatet, som nå går som innstilling til kommunestyret, er mildt sagt underlig lesning. Det preges mer av økonomisk ønsketenking, enn av realisme, dessverre. Innholdet har en aura av gammeldags SV-politikk, slik partiet vektla økonomi og budsjetter før Kristin Halvorsen måtte ta sin tørn i Finansdepartementet. Det heter blant annet om det nåværende systemet: “for å kunne konkurranseutsette tjenester, måtte man vite hva tjenestene kostet.” Nå blir det unødvendig.

For i tillitsreformen skal det ikke være viktig å vite prisen lenger. Dette mener faktisk de styrende i Tromsø, en kommune som ligger på et skyhøyt nivå nettopp på disse tjenestene, sammenlignet med andre kommuner. Når det gjelder pleie og omsorg, ligger Tromsø 19 prosent over gjennomsnittet til de ni andre største kommunene våre. Man kan forsøke å forklare dette med både samhandlingsreform og mangel på sykehjemsplasser, men disse utfordringene har Drammen, Kristiansand og Stavanger også.

Videre presterer man å skrive at “problemet for Tromsø kommune er ikke hvilken post i regnskapet utgiftene skal føres”. Da blir spørsmålet: hvordan skal man da finne ut hva som forårsaker de store overskridelsene? For å kunne gjøre noe med problemområdene må de vel være identifisert?

Notatet viser til at tankegodset som tillitsreformen er fundert på, har fungert fint andre steder, København blir spesielt trukket fram. Men det viktigste den danske hovedstaden har innført, er ifølge København kommunes egne hjemmesider, stålkontroll på pengebruken, konstant fokus på effektivisering og meget sterk økonomistyring!

Det er hevet over tvil at pleie og omsorgssektoren trenger en grundig gjennomgang og en skikkelig omstillingsplan. Overforbruket går mange år tilbake i tid, og det kan ikke fortsette. Men utrednings- og grunnlagsarbeidet for en omstillingsplan bør involvere flere enn politikerne, og det bør være klart og konkret hva man går inn for, før man bestemmer seg.

Slik det er nå, legges det opp til avgjørelse i kommende kommunestyremøte, og iverksettelse fra 1. januar, av en ideologisk fundert reform man ganske enkelt ikke aner konsekvensene av.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse