Annonse
RETTER: Lars Vorland ønsker å korrigere Nordlys' kommentar om PCI-saken. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland.

Regional balanse eller på kanten av stupet?

Vi må korrigere Skjalg Fjellheim sine feilaktige opplysninger om våre forslag angående PCI-behandling i nord, skriver Lars Vorland.

Når ord som «oppsplitting», «demontering» av fagmiljø og «erosjon» av universitetsklinikken brukes om vårt forslag er det feil.

At Skjalg Fjellheim mener Helse Nord står på kanten av stupet må vi leve med. Verre er det at han formidler feilaktige opplysninger om våre forslag. Det kan gjøre at andre også kan trekke konklusjoner på feil grunnlag. Derfor må vi korrigere.

I Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø sitt nærområde bor det 100.000 mennesker. Førstevalget ved behandling av den alvorligste typen hjerteinfarkt, STEMI-infarkt, er bruk av primær-PCI innen 90 minutter fra første medisinske kontakt. Alternativt skal det gis trombolyse innen 30 minutter. Pasienter med alvorlig hjerteinfarkt fra UNN sitt nærområde får det foretrukne behandlingsalternativet (primær-PCI) så sant det er mulig.

I Nordlandssykehuset Bodø sitt nærområde bor i underkant av 100.000 mennesker. Førstevalget ved behandlingen av den alvorligste infarkttypen, STEMI-infarkt, er her trombolyse med etterfølgende PCI, fordi primær PCI ikke er tilgjengelig og mulig å få gjort det innen 90 minutter. Dersom PCI var etablert i Bodø vil denne gruppen kunne få et slikt tilbud.

Her snakker vi om store og relativt like befolkningskonsentrasjoner som, så langt det er medisinsk mulig, bør ha lik tilgjengelighet til det foretrukne behandlingsalternativ. Helse Nord RHF ser ingen verdimessige argumenter for at befolkningen rundt Tromsø og Bodø skal behandles ulikt, når det er faglig mulig å etablere et PCI-tilbud i Bodø, når dette ikke vil redusere antall behandlinger som hjertelegene gjør og den faglige kvalitet blir opprettholdt.

Det er også store geografiske forskjeller i tilgjengeligheten til koronar angiografi for de som har den andre typen hjerteinfarkt, NSTEMI (31–81% av pasientene får dette tilbudet innen 72 timer). Mange får ikke tilbudet i det hele tatt. Alle data viser at de som bor nært et senter får et bedre tilbud. Dette er situasjonen både i Nord-Norge og i de andre regionene, bortsett fra Arendal, som gir et rimelig geografisk likeverdig tilbud.

Aldri demontering eller oppsplitting

Ord skaper virkelighet. Når ord som «oppsplitting», «demontering» av fagmiljø og «erosjon» av universitetsklinikken brukes om vårt forslag er det feil. Slik bevisst og gjentatt uriktig framstilling av forslaget har bare som formål å skape utrygghet og konflikt.

Helse Nord RHF har aldri foreslått å splitte opp eller demontere fagmiljøet ved UNN. Tvert imot har vi lagt vekt på risikovurderingen som sier at en faglig senter-satellitt-modell, som vi ønsker å etablere, må baseres på tett samarbeid med et modersykehus (UNN).

Det trengs erfarne kardiologer derfra som kan sitt håndverk for å etablere tilbudet. Vårt forslag betyr at det hjertemedisinske miljø på UNN beholder antall behandlinger og hver enkelt kardiolog kan opprettholde sitt volum. Muligheten for forskning og kompetanseutvikling vil bli den samme. Alt ligger til rette for at kvaliteten på tilbudet skal bli helt lik og flere får god tilgjengelighet.

Overlevelse i Nordland

Helse Nord har aldri brukt hjerteinfarktregistret til å fortelle at det er lavere overlevelse i Nordland enn andre steder. Derimot har vi sagt at det er dokumentasjon for at det er lavere overlevelse i lokalsykehusområdet for sykehusene i Vesterålen og Mo i Rana.

Dette er ikke brukt som argument for forslaget om å etablere et PCI-tilbud. At det fra forskjellige hold er framsatt påstander som er uriktige eller som framstår som ren synsing kan ikke lastes Helse Nord.

Tette forbindelser til hvem?

Så skriver Nordlys at stadig flere vil stille spørsmål ved de tette forbindelsene mellom Nordlandssykehuset og Helse Nords administrasjon og at det skulle være grunnlaget for dårlig klima mellom de to store sykehusene i nord. Denne insinuasjonen savner rot i virkeligheten.

Det er meget spesielt, og til ettertanke at påstanden fremsettes nå, en av de aller første gangene et forslag eller en avgjørelse hos oss ikke går i den retning UNN vil. At de fleste sentrale helsefaglige ledere hos oss de siste årene har kommet fra UNN forbigås i stillhet. Det samme at vi har fordelt mange funksjoner til UNN.

Likeverdig tilbud

Stadig mer aktuelt, som grunnlag for å planlegge tilbudet av helsetjenester, er kunnskap om befolkningens forbruk og tilgjengelighet til helsetjenester. Her får vi data for en rekke diagnoser som gjør at vi får ny kunnskap om hvordan tilbudet er fordelt, målt i forbruk.

Har vi systematiske forskjeller mellom boområder er det vårt ansvar å finne ut av det og eventuelt gjøre noe med det. Det er ikke nok at vi på gjennomsnittlig har rimelig god tilgjengelighet i nord. Det betyr lite for de som får et for dårlig tilbud. Vi skal ha et likeverdig tilbud i landsdelen, så langt det er mulig, uavhengig av hvor folk bor.

Regional balanse

Helsepolitikk i Nord-Norge har siden 2002 verken bygd på foreldet fylkeslogikk eller opportunisme. Hvis noe har preget Helse Nord RHFs og mitt arbeid de siste 13 årene så er det å styrke og trygge universitetsklinikken. Det vet alle som har fulgt med i timen. Det skal vi fortsette med.

Dette har vi fått oppslutning om i nord fordi vi har gjort det på en måte som sikrer rimelig regional balanse både i utvikling av tilbud og fordeling av ressurser. Bare slik kan en regional enhet fungere. Dette har vært vår felles ledestjerne, og det har ikke skjedd som teoretiske øvelser på et skrivebord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse