Annonse
Arbeiderpartiets Marta Hofsøy betegner denne lederartikkelen i Nordlys som "totalbom".

Regionen må fylles med innhold

Nordlys påstår i sin leder torsdag at det eneste akseptable for regionen Troms og Finnmark de neste årene er en styringsmodell der politikernes vedtak har minst mulig betydning, og med færrest mulig politikere til å følge det opp, nemlig formannskapsmodellen. Det Nordlys tar til orde for er et interimstyre av et regionsnivå som bereder grunnen til å fjerne seg selv totalt.

Jeg mener i stedet at den nye regionen må fylles med innhold. Det krever politisk handlekraft.

Troms og Finnmark er slått sammen med tvang, og beslutninga skal reverseres ved første anledning. Vi vet ikke når denne anledninga blir, men vi vet at det blir sånn. Som folkevalgte skal vi lytte til folket.

I mellomtida er det vår plikt å skape den regionen i Troms og Finnmark som vi ønsker og trenger. En region der skolene legger til rette for at de unge fullfører, der helsetilbudet er godt og tilgjengelig og der næringslivet skaper arbeidsplasser så vi har noe å leve av i fremtida.

Vi må jobbe langsiktig med de politiske sakene, parallelt med jobben for å bli to fylker igjen. Her er det ingen motsetning; det handler om at de fylkeskommunale oppgavene må vedtas så nært folk som mulig.

Til slutt: Arbeiderpartiet, SV og Sp har vært tydelig på at styringen ikke skal koste mer enn nødvendig. Derfor har vi nesten halvert fylkesrådet i forhold til det foreslåtte, fra åtte til fem fylkesråder. Det blir mye arbeid på få mennesker, som skal dekke interessene til en enorm region. Det er likevel riktig. Det gjelder å jobbe effektivt for innbyggernes beste.

Når Nordlys finner frem kanonen og kaller modellen råflott, blir det totalbom. Det som foreslås er en svært enkel og effektiv modell, med evne til å jobbe langsiktig og ønske om demokrati nærmest mulig folk. Det trenger Troms og Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse