Annonse
Illustrasjon: Marelius Consulting

Regionhovedstaden Vadsø klar for vekst og utvikling

Med dagens og fremtidens teknologi er det absolutt ingen gode grunner for å etablere regionhovedstaden i nord i presskommunen Tromsø.

Norge strekker seg fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord med 5,3 millioner innbyggere. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i de siste 25 årene er det blitt 1.000.000 flere mennesker i Norge. I Nord-Norge kun 20.000 og i Finnmark har hatt en nedgang på 0,9 %.

Befolkningsfesten” har med andre ord ikke hatt spesiell innvirkning i Finnmark fylke der fraflytting preger små sårbare kystsamfunn i nord fra Loppa i vest til Vardø i øst.

Det er spesielt Alta, Hammerfest og Sør-Varanger som har merket vekst i antall innbyggere i Finnmark. Selv om Sør-Varanger kommune historisk har vært svært sårbar i forhold til konjunktursvingninger i hjørnesteinsbedriften AS Sydvaranger så opplever nabokommunen over fjorden til Vadsø både vekst i næringslivet høy bygeaktivitet i privat og offentlig regi samt har høy andel russiske innbyggere. I tillegg er Sør-Varanger vertskap for Hurtigruta, har stor-flyplass og har grenseboer samarbeid med Russland i øst.

Regionhovedstaden Vadsø har hatt marginale endringer i samme tidsperiode, mens Vardø og Nordkapp er kommuner som har fått halvert antall innbyggere og det er katastrofalt for de som klamrer og klorer seg fast i båtripa og kjemper videre for et livs- og bærekraftig samfunn i mot alle odds. Jfr. avisa I tromsø hadde Tromsø kommune siste kvartal i år alene en befolkningsvekst på hele 300 innbyggere!

Rakettveksten på boligprisene i Tromsø er på nærmere 50 prosent de siste fem årene. Mennesker som entene skal leie eller kjøpe bolig i Tromsø opplever et presset boligmarked med ditto skyhøye priser. I regionhovedstaden Vadsø kan man tilby “normale” boligpriser både for de som ønsker å kjøpe bolig enten i form av hus eller egen leilighet. Det samme gjelder om man ønsker å leie leilighet.

Med dagens og fremtidens teknologi er det absolutt ingen gode grunner for å etablere regionhovedstaden i nord i presskommunen Tromsø. Skulle antall innbyggere og den berømte “kjøttvekta” bestemme burde alle vi i Nord-Norge meldt flytting til Oslo. Tromsø er en vekstkommune, med mangel på boliger og areal til å bygge og utvikle seg videre. Hus og tomtepriser er blant de høyeste i landet.

I Vadsø har vi hverken press på hus eller boligtomter og er rigget for fremtidig vekst og utvikling. Vi har nærmere 100 nye boligtomter, flere leilighetsprosjekter er ferdig prosjektert i Vadsø sentrum og det er iverksatt konkrete tiltak for utvidelse av eksisterende flyplass.

I fortid har Vadsø hatt stor sysselsetting innen primærnæringene fiskeri og landbruk med blant annet stor sildoljefabrikk, fiskerivirksomheter, meieri, slakteri med mer. I tillegg hadde vi mekanisk verksted og stor handelsvirksomhet. Nå er det meste borte - dessverre!

I dag er vi i regionhovedstaden Vadsø svært avhengig av arbeidsplasser innen offentlig sektor for å opprettholde både sysselsetting og beholde våre innbyggere. Vadsø har imidlertid høy andel av human kapital og lav arbeidsledighet. Uansett har vi akutt drahjelp fra de som beslutter og vedtar.

Klarer man ikke øvelsen å “gi og ta” internt i den nye regionen “Troms og Finnmark”, får departement og Stortinget ta den endelige beslutningen - og spesielt hensynta Vadsø kommune, som regjeringen tidligere har kommunisert.

I regionreformdebatten har ordet robust blitt fremstilt som et skjellsord, men hvem i Vadsø ønsker ikke en robust, klar og sterk regionhovedstad i øst? Vadsø skal være et robust fyrtårn i som også kan overleve uten for stor statlig innblanding i fremtiden, men dette tar mer enn fire år å rette opp i og alt er ikke opptil oss som bor her til å bestemme.

I regionhovedstaden Vadsø har vi tilgjengelige kontorfasiliteter, det skal bygges nytt stort hotell og som nevnt skal flyplassen utvides. Vadsø har store sjønære arealer, vi har vindkraft, mineraler, ferdig regulerte arealer for havbruksnæringen, Varanger Arctic port ligger svært gunstig til olje og gass feltene i Barentshavet sørøst og Nordlige sjørute mellom Europa og Asia. I tillegg har vi svært gode forutsetninger til å lykkes innen turisme- og reiseliv samt grønn datalagring med kaldt klima og en dyp Varangerfjord.

Vadsø kan bli en enda smartere by og bli Norges første VR Universitet som kan tilby utdanning for unge folk som har enten hull i CVen sin eller har behov for ny kompetanse eller ny utdanning.

Smart teknologi skaper nye muligheter for å få bedre tjenester for innbyggere, mer effektive og smartere drift av offentlig og privat sektor, og utgjør et enormt marked for innovasjon og næringsutvikling.

Finnmark fylkeskommune har gjort en meget god jobb og sendt inn konkrete arbeidsoppgaver den nye regionen kan utføre innen økonomi, samferdsel, kultur, næring, opplæring, samfunnsplanlegging mm. til kommunal- og moderniseringsdepartementet med Jan Tore Sanner og Paul Chaffey i spissen.

Erfaring, kompetanse og tradisjon er viktig. Av større betydning er behovet for forutsigbarhet med tanke på attraktive sikre arbeidsplasser. Som igjen vil skape vekst i privat sektor. Regionhovedstaden Vadsø har en strategisk beliggenhet som må være befolket med tanke på folkesuverenitetsprinsippet og nærhet til Barentshavet og Russland i øst.

Finnmark fylke er stort med lange avstander. Finnmark er like stort som Telemark, Vestfold, Buskerud, Møre og Romsdal, Akershus, Oslo og Østfold til sammen! Avstanden med bil til Alta er 450 kilometer og avstanden fra Vadsø til Tromsø er nærmere 800 kilometer!

Norge bør satse på infrastruktur i hele landet, og landet kan ikke kun bygges sørfra. Økt aktivitet og ditto befolkningsøkning vil forsvare tyngre satsning på fly/vei og havner i Øst-Finnmark.

I et evighetsperspektiv er det i Nordområdene vi har ressursene og det har liten verdi uten folk og aktivitet.

Det meste er nord og regionhovedstaden er Vadsø!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse