Annonse
Nord-Norge trenger bedre havner, farleder, veier, jernbane og flyplasser. Tromsøs varaordfører Jarle Aarbakke (Ap) foreslår etablering av et nordnorsk Infra Nord, etter samarbeidsmodell fra universitetene og Helse Nord. Foto: NTB Scanpix / Nordlys

Regionreformen har sporet av. Nå trenger vi et INFRA NORD. Og det haster!

Vi trenger et organ som ser transportbehovene i sammenheng. Vi trenger et organ med makt og med adgang til statskassen.

I ellevte time kom et innspill fra Nordland om fornyede samtaler med Troms om regionreformen. Det er bra. Støymåleren gikk som forventet i taket om lokalisering av regionsenteret. Her er ingen vinnere. Støtten de to fylkeslederne har blant sine egne for å gi noe i lokaliseringsforhandlinger er liten. Det må skapes flere vinnere.

Regionreformen har sporet av

Fylkespolitikere lokkes av muligheter for et sterkere Nord-Norge. Fylkeslederne har gjort mer enn det vi har lov å vente av dem, gitt manglende statlige insentiver. Men prosessen har i realiteten sporet av. Regjeringen og Stortinget må komme med mer enn dårlige kompromisser som løsningsforslag.

Det er tid for å bruke kreftene på noe vi kan løse hver for oss og i fellesskap. Og Finnmark må med! 

Jeg har et forslag om å se til universitetene og Helse Nord. Det fungerer allerede i dag og kan godt tjene som modell. De gir noen av de aller viktigste tjenester til oss her i nord. Helse Nord og de to universitetene samler Nord-Norge, de er statlig finansiert med betydelig samordning mellom ulike departementer for å få gode praksisnære utdanninger, ikke minst innen helsefagene.

Staten styrer gjennom budsjetter vedtatt i Stortinget som fordeles gjennom tildelingsbrev og som følges opp med etatstyringsmøter. Men det er autonome regionalt forankrede styrer støttet av kompetent regional administrasjon som gjør beslutningene. Jeg vet av egen erfaring at det har vært slik og jeg har sjekket med etterfølgere at det fortsatt er slik. Multimilliardbeløp forvaltes årlig på denne gode måten og det fungerer.

Staten eier, men har stor tillit til det regionale nivå som kjenner brukerbehov og som kommer med kunnskapsbaserte løsninger.

Vi trenger et INFRA NORD

Det løper inn i dag en ny melding om ny eksportrekord på 90 milliarder kroner, allerede en måned før nyttår for norsk sjømat. Veksten kommer i Nord- Norge - og mer skal det bli.

Da trenger vi bedre havner, farleder, veier, jernbane og flyplasser. Det skal fraktes kolossalt mye gods og med økende helårsturisme, også mennesker. Vi trenger et organ som ser disse transportbehovene i sammenheng. Vi trenger et organ med makt og med adgang til statskassen

Vi trenger dessuten helt nye beregningsmåter for å overbevise Finansdepartementet om samfunnsøkonomisk gevinst av infrastruktur i Nord-Norge. Underlig nok. Det vi trenger er et Infra-Nord. Organisert etter modell av Helse Nord. Og det haster. Det vil være eksport fra nord som gjør de økonomiske konsekvensene av petroleumsutfasing levelige for nasjonen Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse