Annonse
Vi har ingen tid å miste. Det «nye næringslivet» er allerede i sterk utvikling. Skal Nord-Troms få sin del av dette må UFB komme snarest mulig, skriver styret for Ullsfjordforbindelsen AS.

Regionveien i anmarsj 

Onsdag 9. januar var det folkemøte på Breivikeidet om regional plan for Ullsfjordforbindelsen (UFB). Det var stor enighet om den foreslåtte hovedtrasé, akseptable konsekvenser for natur, kultur og miljø og en investeringsramme innenfor det Troms Fylkeskommune kan makte. Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, konkluderte med at det bør være mulig å starte bygging i 2022/23! Lørdag hadde Nordlys oppslag om at «Nye Veier AS» skal sørge for trygg ny, rassikker vei over Kvænangsfjellet. Begge er særdeles gode nyheter for Troms og timingen i forhold til den nye regionreformen kunne neppe vært bedre.

Kortere vei

UFB sørger for at veien Tromsø-Alta blir ca 27-28 mil (+ ferge over Lyngen) mot dagens ca 38-39 mil. Veien mellom Tromsø og Nordreisa/Skjervøy halveres. Alle øst for Lyngen kan regne med å spare ca en time til Tromsø ved å ta en hurtiggående Lyngenferge og fergefri vei til Tromsø via Jøvik, Nakkefjelltunnelen og ny trasé over Breivikeidet på østsida av elva. Det gir rassikker veg Tromsø-Kvænangsfjellet og når sistnevnte er sikret, er det rassikker veg videre østover. I tillegg kan man spare seg å rassikre Holmbuktura og strekningen Hov-fergeleiet. Det løser UFB, i tillegg til å gjøre Ullsfjordferga overflødig.

Regionbygging

Dette er regionbygging på sitt beste. Bedre kommunikasjoner og infrastruktur er det sikreste kort i regionutvikling. Tromsø har en særlig viktig rolle for service, bolyst og utvikling av nye næringer i de omkringliggende regioner. Derfor er det om å gjøre og etablere korteste vei til Tromsø, og det er nettopp det UFB gjør. Byen vår har vokst fra 35 til snart 80.000 innbyggere de siste 50 år, og fått en rekke nye funksjoner og tilbud.

Undersøkelser viser at vi bruker bilen i mange sammenhenger: Helse (tur til UNN), utdanning, næringsliv, fritid, utvidet arbeidsmarked og selvsagt godstransport. Da må vi til byen og i enkelte tilfeller kommer byen til distriktene. Snart skal rullebanen i Tromsø forlenges. Det vil føre til økt turisme. Kortere veg fører til flere besøk i nordfylket. Det er selvsagt svært viktig at største by både i Troms og Finnmark kommer så mye nærmere hverandre.

Bilen er fremkomstmiddel nummer en i nord, både privat og kollektivt. Men det har knapt skjedd noe i Troms på vegsektoren som korter inn veien til Tromsø. Nå er det viktig å etablere kortest mulig vei mellom folk, steder og regioner og byens rikholdige tilbud. Det er miljøvennlig og bidrar til bolyst.

Nytenkning om Lyngenferga

Skal Nord-Troms og Finnmark få full nytte av UFB må det nytenkning til når det gjelder fergedriften over Lyngen. Det må legges til rette for at flest mulig kan bruke nyveien. Det må stilles store krav til fergesambandet: Turene må bli vesentlig kortere i tid, frekvensen må være på topp og kapasiteten det samme. I tillegg må prisene inspirere til bruk av nyveien. Vi foreslår at den fremtidige fergedriften blir et delprosjekt i planleggingen fremover.

Fylkestinget og videre planarbeid

Regional Plan for UFB legges frem for Fylkestinget i marsmøtet. Vi har en klar anbefaling: Fortsett planleggingen uten opphold. Sørg for at prosjektorganisasjonen som til nå har gjort hovedjobben i planarbeidet, kan fortsette med det som gjenstår. Vi har ingen tid å miste. Det «nye næringslivet» er allerede i sterk utvikling. Skal Nord-Troms få sin del av dette må UFB komme snarest mulig. I morgen starter framtida. Det er mulig å komme i gang med UFB allerede i 2021!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse