Annonse
Forsvarssjefens råd om å benytte Andøya som reservebase åpner ikke for en omkamp på Stortingets vedtak. Regjeringens politikk har ikke endret seg. Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Luftforsvarets maritime overvåkingsfly samt alliert flyvning til Evenes ligger fast, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stian Roen, Forsvaret

Regjeringen åpner ikke for omkamp om Andøya

Å samle luftforsvarets virksomhet i nord på Evenes flyplass var en riktig avgjørelse, og den står seg fortsatt.

Beslutningen om å samle kampflyene og de maritime overvåkingsflyene på Evenes er utelukkende basert på fagmilitære råd og kostnader. Det koster svært mye å drifte en flybase, og Stortingets vedtak om å samle aktiviteten på Evenes gir Norge best operativ evne til lavest kostnad.

Regjeringen jobber nå med en ny langtidsplan for Forsvaret. Som et ledd i denne prosessen har regjeringen nettopp fått et fagmilitært råd fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Forsvarssjefen skisserte flere alternativer for å ruste opp Forsvaret. I to av alternativene var hans råd å benytte Andøya som en reservebase for mottak av allierte styrker med kampfly. Regjeringen skal nå sette seg inn i det fagmilitære rådet, og det skal behandles politisk.

Regjeringen har tidligere presisert at det skal legges til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker, og at det kan bli aktuelt å trene og øve på alliert mottak. Det gjelder både Andøya og Bodø. Og vi har vært tydelige på at denne avklaringen skal komme tidlig, slik at det skapes forutsigbarhet for den sivile omstillingen på begge flyplassene.

Så vil jeg være klar på at forsvarssjefens råd om å benytte Andøya som reservebase ikke åpner for en omkamp på Stortingets vedtak. Regjeringens politikk har ikke endret seg. Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Luftforsvarets maritime overvåkingsfly samt alliert flyvning til Evenes ligger fast.

Den teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingen har ført til at behovet for å beskytte basene har økt og varslingstidene er redusert. Å samle Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes gir den beste beskyttelsen og den mest effektive driften til lavest kostnad.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse