Annonse
Den hyppig gjentatte påstanden om at samene ikke er et urfolk, er en av de mest tungtveiende grunnene til at man bør gjennomføre den foreslåtte grunnlovsendringen om å omtale det samiske folk som urfolk i Grunnloven, slik blant annet Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har anbefalt og Sametinget har gått inn for. Det vil ikke endre samenes rettslige status, men det vil være en bekreftelse av statusen som vil kunne virke både faktafremmende og hatforbyggende, skriver NSR-leder Runar Myrnes Balto. Foto: NSR

Regjeringen bør imøtegå «fake news» om samene

Når det grunnleggende premisset om samenes status blir trukket i tvil, og det skapes et bilde av at samene har klart å lure hele Stortinget til å gi dem særrettigheter, så gir det næring til mer problematiske konspirasjoner.

Nesten på daglig basis kan man se hvordan en rekke feilaktige oppfatninger om det samiske folket og vår status sprer om seg i leserinnlegg i avisene og debattforumer. Denne formen for «fake news» om samene er bakteppet til bråket om grunneiermøtet i Selbu forrige torsdag, der en samisk grunneier ble nektet adgang til møtet. Nasjonale politikere i Norge bør føle seg kallet til å imøtegå og forebygge feiloppfatningene. En måte kan være en grunnlovsendring.

En påstand som gjentas gang på gang er at samene ikke er anerkjent som urfolk i Norge. Dette er en påstand som ikke har grunnlag i fakta, men som likevel får bli fremmet gang på gang offentlig, uten at det blir korrigert av andre enn samene selv. Det brer seg derfor en oppfatning om at samene uberettiget har «lurt» seg til en status som gir rettigheter, noe som igjen fører til konspirasjonsteorier og hets.

Juridisk er det hevet over enhver tvil at samene er et urfolk. Det slår regjeringen og Stortinget fast gang på gang i lovproposisjoner og stortingsmeldinger, og Høyesterett har slått fast dette ved flere anledninger. For eksempel uttaler Høyesterett i Nessebysaken fra 2018 at «Samenes rettigheter som urfolk er vernet både gjennom bestemmelser i Grunnloven og ulike folkerettslige regler».

Likevel fremmes det påstander om det motsatte. En åpenbar utfordring er at det ikke fremkommer direkte av lovtekster at samene er et urfolk. Derfor brukes det nærmest daglig som argument at det er en løgn at samene er anerkjent juridisk som et urfolk.

Denne gjentakende faktafeilen i den offentlige debatten mener jeg er av de mest tungtveiende grunnene til at man bør gjennomføre den foreslåtte grunnlovsendringen om å omtale det samiske folk som urfolk i Grunnloven, slik blant annet Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har anbefalt og Sametinget har gått inn for. Det vil ikke endre samenes rettslige status, men det vil være en bekreftelse av statusen som vil kunne virke både faktafremmende og hatforbyggende. 

Når det grunnleggende premisset om samenes status blir trukket i tvil, og det skapes et bilde av at samene har klart å lure hele Stortinget til å gi dem særrettigheter, så gir det næring til mer problematiske konspirasjoner. En slik er ideen om at Sametinget egentlig jobber for en egen samisk stat, en ide som er så langt fra virkeligheten at det ikke kan kalles noe annet enn en ondsinnet konspirasjonsteori. Ideen er nesten like absurd som påstanden om at sametingspresident Aili Keskitalo ikke er same. Dette er oppspinn som spres med det formål å undergrave Sametinget og hele det samiske folket, og som altså får næring av grunntanken, som er at samene ikke er et urfolk.

Tidligere hadde staten et kompetansesenter for urfolk rettigheter, Gáldu, med ansvar for å gi informasjon om samer og samiske rettigheter til majoritetssamfunnet. Etter at Gáldu ble lagt ned  i 2017 har ingen lenger ansvar for å gi denne informasjonen. Regjeringen bør sørge for at dette ansvaret igjen blir gitt til en statlig institusjon. Norge er faktisk forpliktet etter ILO 169 artikkel 31 til å sette i verk informasjonstiltak om samene i alle sektorer av samfunnet, og særlig blant de grupper som er mest i kontakt med samene, for å fjerne eventuelle fordommer overfor disse folk.

Statsminister, regjering og Storting bør nå ta ansvar og bidra til å stoppe denne spredningen av falske påstander om samene. Det kan de gjøre ved å gå ut i media og bekrefte fakta og det de allerede har vedtatt, nemlig at samene er et urfolk, og de kan sørge for at en institusjon har ansvar for å spre informasjon om dette. Stortinget kan gjennomføre den foreslåtte grunnlovsendringen, og bidra til at det settes et endelig punktum for denne feiloppfatningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse