Annonse
Det er ingen tvil om at koronapandemien truer livet til innbyggerne i nordnorske kommuner. I dag har vi ingen smitte i Vardø, konstaterer Ap-politiker Remi Strand. Foto: Kristina Bøland, iFinnmark

Regjeringen bryter menneskerettighetene ved å svekke lokal karantene-beskyttelse

Hensynet til næringslivet kan ikke settes opp mot tap av ett eneste menneskeliv i denne vurderingen. De strenge karantenebestemmelsene som er innført i Nord Norge har massiv oppslutning i befolkningen.

Jeg har lagt merke til at professor Hans Petter Graver i media har problematisert om det finnes hjemmel til karantenebestemmelsene som norske kommuner har vedtatt etter samme ordlyd som Helsedirektoratet for 12 dager siden.

Jeg er overrasket over at ingen følger opp utspillet fra professor Hans Petter Graver, og diskuterer hvem som eier problemet, dersom smittevernloven ikke gir nødvendig hjemmel for tiltakene som både Helsedirektoratet og en rekke kommuner har vedtatt. Eies problemet av staten fordi kommunene mangler hjemmel for å iverksette karantenetiltak?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen uttrykker at «retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov», jf artikkel 2. Det betyr at både Staten og det kommunale helsevesenet er forpliktet til å gjøre det som er nødvendig for å redusere risikoen for at liv går tapt. Det er ikke nødvendig å bevise vitenskapelig at liv kommer til å gå tapt. Om det kan sannsynliggjøres at risikoen øker for at liv kan gå tapt, og staten og kommunene ikke gjør det de kan for å redusere denne risikoen, så foreligger det brudd på menneskerettighetene. Dette følger bl.a. av storkammerdom 30.11.2004 Öneryildiz – Tyrkia i sak 48939/99, se premissene 89-91. Dette er et strengt krav, og det foreligger ingen «skjønnsmargin» som ved mange andre rettigheter.

Det er ingen tvil om at koronapandemien truer livet til innbyggerne i nordnorske kommuner. I dag har vi ingen smitte i Vardø. Korona smitter svært lett, mørketallene er store og ingen kan anses som friske når de har vært i et område med smitte. Det er heller ingen tvil om at strenge smitteverntiltak som kommunelegene har iverksatt i en rekke kommuner over hele landet, med karantenepåbud for folk som kommer til kommunen er praktiske tiltak som er nødvendig for å redusere trusselen mot livet til innbyggere, som følge av denne smitten.

Jeg mener derfor det er riktig å opprettholde de strenge karantenetiltakene. Om hjemmelen som Graver hevder er uklar, så bør Stortinget klargjøre hjemmelen for at slike karantenevedtak kan bestemmes av kommunelegen. Hensynet til næringslivet kan ikke settes opp mot tap av ett eneste menneskeliv i denne vurderingen. De strenge karantenebestemmelsene som er innført i Nord Norge har massiv oppslutning i befolkningen.

Det som er skrevet foran om artikkel 2 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen gjelder også om staten ikke følger opp regler som er innført for å beskytte mot risiko for at liv går tapt. Dette vil også være brudd på artikkel 2 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Justisminister Monica Mæland siteres i media på hun har gitt instrukser om at smitteverntiltakene som er gjennomført av kommunen ikke skal håndheves av politiet. Dette vil være brudd på Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 2. Det kan kanskje innvendes mot dette at politiet i det norske demokratiet ikke tar denne typen instrukser fra en justisminister, men fra Riksadvokaten. Dette underbygger vel hvor galt justisminister Monica Mæland er kommet ut i denne saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse