Annonse
De fire nordligste fylkene har nå nektet å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for fiskerihavnene, fordi det ikke følger nok penger med fra staten. Det blir smuler til infrastruktur til en av landets viktigste næringer. Foto: Arkiv

Regjeringen holder folk i nord for narr

Underfinansieringen av de nye oppgavene er tidvis så meningsløs, at det ikke er å ta for hardt i å hevde at fylkene, og dermed også innbyggerne, holdes for narr av regjeringen.

De nye fylkene har fått en del nye oppgaver, i tråd med intensjonen bak fylkessammenslåingen. Meningen med reformen var jo å gi fylkene en viktig rolle som regional samfunnsutvikler.

Nå er det lagt mer ansvar og flere oppgaver på fylkeskommunene, men penger til å utføre oppdraget vil ikke staten gi fra seg. Dette gjelder fiskerihavner, kulturminnevern og fergedrift, for eksempel, samt engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen.

Underfinansieringen av de nye oppgavene er tidvis så meningsløs, at det ikke er å ta for hardt i å hevde at fylkene, og dermed også innbyggerne, holdes for narr av regjeringen.

Det er vanskelig å tolke regjeringens vrangvilje til å bevilge nok penger annerledes enn at man i de statlige kontorlandskapene i hovedstaden, enten ikke har forstått hva man nå har flyttet ut av Oslo, eller ikke bryr seg om oppgavene løses tilfredsstillende eller ikke.

De fire nordligste fylkene har nå nektet å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for fiskerihavnene, dersom det ikke følger mer penger med. Bevilgningene staten varter opp med, er under halvparten av det fylkene mener de trenger.

Det skulle være unødvendig å nevne at fiskeriene er en av landets viktigste næringer, både økonomisk og forsyningsmessig. Infrastrukturen for fiskerne er imidlertid helt avgjørende for næringen. Slik det er nå, er det verken penger til vedlikehold eller utbygging av fiskerihavner.

Kulturminnevern lider samme skjebne. Fylkene har fått overført oppgaver fra Riksantikvaren, men også her følger det bare småpenger med. Fylkene har anslått at de trenger totalt 26 stillinger for å ivareta jobben med fredede bygninger, fartøyvern og byggesaker der kulturminner blir berørt.

De har fått 2 – to – stillinger på deling. Om det er Riksantikvaren som må gi slipp på et par ansatte er uklart, like uklart som det er hvor mange stillinger i sentraladministrasjonen i Oslo som blir borte i forbindelse med overføring av arbeidsoppgaver til nærområdene, som det heter.

Venstre og KrF var sterke pådrivere for regionreformen. Venstre har Klima- og miljøministeren. På spørsmål fra NRK om de manglende stillingene til kulturminnevern svarte statssekretær Maren Hersleth Holsen (V): -Dette må vi se på!

Planene om overføring av oppgaver til fylkene har med andre ord ikke vært tillagt særlig vekt eller planlegging i departementet. I tillegg skal det spares penger, fordi det offentlige er gjennom store endringer nå, ifølge statssekretæren.

Det lover dårlig for Venstres egen reform, og for fylkene. Situasjonen minner mest om da staten for drøyt ti år siden dumpet en stor del av landets mest nedslitte veinett over på fylkene.

Denne gangen bør ikke fylkene akseptere å bli avspist med smuler. Oppfordringen til de fire nordligste fylkene er: stå på krava når det gjelder fiskerihavnene!

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse