Annonse
Neste kommentar i Nordlys bør hylle regjeringen og advare mot opposisjonen, fremfor å etterspørre 50-tallets industripolitikk, skriver Finnmark Høyres Vetle Langedahl og Troms Høyres Kent Gudmundsen - etter å ha lyttet til politisk redaktør i Civitas podcast. Foto: Stortinget / Civita

Regjeringen leverer på etterlysningen din, Fjellheim!

Fjellheim retter i podcasten søkelyset mot manglende infrastruktur – særlig på redning. Det later til at Nordlys tror at flyttemønstrene påvirkes av hvorvidt det er et redningshelikopter på Bardufoss eller ikke.

«Økonomisk går det godt i Nord-Norge - dessverre går folketallet ned i deler av landsdelen» Sitatet er fra Civitas podcast «Liberal halvtime» og tilhører Nordlys egen Skjalg Fjellheim. Vi deler helt og fullt sitatets innhold, og problemstillingen som ligger under.

Vi forundrer oss derimot en del når Nordlys gjentatte ganger roper på «staten» som en mer aktiv part i å motvirke flyttemønstre.  Fjellheim retter i podcasten søkelyset mot manglende infrastruktur – særlig på redning. Det later til at Nordlys tror at flyttemønstrene påvirkes av hvorvidt det er et redningshelikopter på Bardufoss eller ikke. For øvrig kommer dette om kort tid.

Det er to løsninger på å endre flyttemønstrene sier Fjellheim. Å ta naturressursene i bruk og bygge infrastruktur som kan binde landsdelen tettere sammen. Neste kommentar fra Nordlys bør hylle regjeringen; Fjellheim oppsummerer nemlig regjeringens politikk helt perfekt.

At Fjellheims indre sosialdemokrat smetter frem når man nevner jernverket på Mo i Rana som et eksempel på politikk man ønsker gjennomført, setter vi på listen over fortidsromantikk.

Regjeringen har gitt flere tillatelser til å utnytte naturressursene i nord. Et eksempel er tillatelsen til å sette i gang drift i gruven i Kvalsund. Det er estimert at kobberet der er verd 50 milliarder kroner. Dette, sammen med en sterk vilje for å høre på lokaldemokratiet når man vil ha tillatelser til for eksempel oppdrett, gjør at regjeringens politikk i det store bildet leverer på de kriteriene Fjellheim legger frem. 

Det andre Fjellheim løfter frem er behovet for infrastruktur i landsdelen. Her leverer regjeringen så det griner. 23% av veimidlene i NTP er satt av nord for Trøndelag. Det bygges ny flyplass på Mo og i Bodø. Ny internasjonal terminal er under realisering i Tromsø. Det er satt av flere milliarder kroner til en bymiljøavtale med Tromsø, Harstadpakken er under bygging og tunnel gjennom Kvænangsfjellet skal snart påbegynnes – for å nevne noe.

Samtidig som Fjellheim presenterer disse kriteriene, glemmer han å trekke frem alternativene til regjeringens politikk (som i det store er i tråd med det Fjellheim etterspør). Ut fra Fjellheims analyse er det verste som kan skje for landsdelen en allianse ledet av et svakt Ap. Med et kobbel partier som er mot å utnytte naturressursene i nord og samtidig kutter milliarder fra veiene i landsdelen. Når vi i tillegg vet at over 80% av landsdelens eksport går til EØS-området drister vi oss til å hekte på at usikkerhet om den avtalen også er en «gave» dagens opposisjon ikke bør få påføre vår landsdel.

Skal vi snu flyttemønstrene i landet må vi starte med å utvikle landsdelens rike naturressurser og bygge infrastruktur slik at regionene bygges tettere sammen og at varene får kortere vei til markedet. Lønnsomme lokale arbeidsplasser fundert på kommuner og fylker som leverer gode tjenester og i samråd med et sterkt lokalt næringsliv er veien til å snu trenden.

Vi merker oss at Fjellheim etterspør mer tvang og sterkere styring i kommunestrukturen i nord. Til det er det bare å si at kommunereformen ikke er over. Vi ser frem til at Nordlys i det kommende vil hjelpe til med å forklare hvordan effektene blir dersom lokale politikere i landsdelen ikke tar initiativ til å endre kommunestrukturen i landsdelen. Det er mye fokus på de kreftene som finnes i samfunnet ved at stadig flere søker mot byene. Dersom vi lar det gå 20 år til uten å bygge fagmiljø som er interessante og tiltrekker seg ungdommelig arbeidskraft, så vil konsekvensen ble at denne sentraliseringskraften bare skyter fart.

Neste kommentar i Nordlys bør hylle regjeringen og advare mot opposisjonen, fremfor å etterspørre 50-tallets industripolitikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse