Annonse
Reindrifta i Troms har over mange år vært mye plaget med tap av rein som følge av ørn, selv om reineierne har utført tapsforebyggende tiltak sammen med Fylkesmannen, skriver Sps Irene Lange Nordahl. Foto: Ola Solvang

Regjeringen må følge opp Stortingets rovvilt-vedtak

Senterpartiet fremmet på vegne av Sp, Ap, KrF og Venstre en uttalelse på fylkestinget der det kreves at regjeringen følger opp Stortingets rovvilt-vedtak. I uttalelsen viser fylkestinget til at Stortinget i 2016 vedtok at det skulle settes i gang ett prøveprosjekt på uttak av ørn i Troms, etter flere års gjentatte oppfordringer fra Rovviltnemda region 8, Troms Finnmark.

Prosjektet gikk ut på å få gjennomført uttak av ørn før kalving for å redusere tapene for reineierne. Prosjektet er ikke gjennomført, til tross for Stortingets vedtak. Fylkestinget aksepterer ikke regjeringens trenering av saken, og krever nå at regjeringen umiddelbart følger opp Stortingetets vedtak.

Saken vil på nytt bli tatt opp i Stortinget 20. juni. Senterpartiet forventer nå at et stort flertall støtter forslaget, og dermed instruerer regjeringen om å ta tak i den alvorlige situasjonen i Troms. Senterpartiet forventer også at Tromsbenken støtter dette forslaget ved behandlingen i Stortinget.

Reindrifta i Troms har over mange år vært mye plaget med tap av rein som følge av ørn, selv om reineierne har utført tapsforebyggende tiltak sammen med Fylkesmannen.

I år har Statens Naturoppsyn (SNO) i Hjerttind reinbeitedistrikt dokumentert over 20 kalver tatt av ørn, også innenfor kalvingsgjerdet. Skadefelling av ørn er ikke gitt i år.

Tall fra SNO viser at de dokumenterte ørneskadene over tid på rein i Troms er om lag 1/3 av alle dokumenterte ørneskader i landet, samtidig som Troms har ca 5% av reintallet i landet.[1]

Konsekvensene for reineierne er store tap og mindre slakteuttak. Tapene for reineierne er om lag 50-60% av det en kunne ha produsert ved normale rovvilttap.

I Uttalelsen kreves det at nå må regjeringen følger opp Stortingets rovvilt-vedtak av 2016.

 

 

 

[1] Kilde: Rovbase pr. januar 2019, Reindriftsnæringens ressursregnskap pr. 2016

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse