Annonse
Jon Georg Dale er samferdselsministeren som ikke følger opp regjeringens egne beslutninger. Konsekvensene for arbeidet med Tenk Tromsø er store. På kort sikt betyr det redusert busstilbud og høyere bussbillettpriser i Tromsø, skriver Ivar B. Prestbakmo. Foto: Samferdselsdepartementet

Regjeringen må ta sitt ansvar for en byvekstavtale for Tromsø

Samferdselsminnister Jon Georg Dale (Frp) skriver til NRK at det ikke er et statlig krav at det innføres bompenger i Tromsø. Han har med det skapt usikkerhet rundt en byvekstavtale for Tromsø. Det kan oppfattes som et tegn på at ministeren ikke vil ta ansvar for egen politikk. Dette til tross for at statsråden nylig lovet at forhandlingene snart skal komme i gang.

Jeg er ingen tilhenger av bompenger, men det er pr i dag det regjeringen tilbyr for å finansiere større grep
Etter det vi oppfatter som utsettelser og trenering, er det eneste vi kan lese av dette at vi har en minister som ikke følger opp egen regjering. Konsekvensene for arbeidet med Tenk Tromsø er store. På kort sikt betyr det at vi ikke får gjennomført den satsingen vi har lagt opp til fra august på buss, men at vi må redusere busstilbud, med færre busser og høyere bussbillettpriser. Dette fordi finansieringen gjennom belønningsordningen fra staten ikke videreføres, og da heller ikke innlemmes i en byvekstavtale som har vært forutsetningen hele tiden.
 
Når drivstoffavgiften avvikles i juli, får vi ytterligere utfordringer. På lang sikt betyr det mer kø og svevestøv, dårligere veger, usikre skoleveger og en fortsatt økning i personbiltrafikken. Hvorfor har vi kommet i denne situasjonen? Har vi blitt lurt av samferdselsministeren?

Byvekstavtalene er statens viktigste verktøy for at vi sammen skal greie å følge opp målet om nullvekst i personbiltrafikken i de største byområdene. Vi har fulgt opp det vi ble fortalt at var statens premiss for byvekstavtaler, nemlig at de forutsetter brukerfinansiering. I Norge i dag er det to modeller for brukerfinansiering: drivstoffavgift og bompenger. Jeg er ingen tilhenger av bompenger, men det er pr i dag det staten v/regjeringen tilbyr oss for å finansiere større grep. Dagens drivstoffavgift gir ikke nok midler til å gjennomføre de prosjektene som inngår i Tenk Tromsø, og drivstoffavgiftens framtid er svært usikker, all den tid stadig flere kjøper elbil. Den eneste andre brukerfinansieringen som finnes per i dag er bompenger, regjeringsflertallet på Stortinget sa eksempelvis nylig nei til vegprising som alternativ. Hvis samferdselsminster Jon Georg Dale (Frp) da ikke mener bompenger er løsningen for brukerfinansiering, hvilken annen mulighet har vi da?

Vi har i flere år mobilisert lokalt for å følge opp nasjonale politiske vedtak og tiltak. Gjennom Tenk Tromsø har vi iverksatt utredninger og bygget en organisasjon som skal utvikle Tromsø for fremtiden. Vi står ved at det som er vedtatt skal gjennomføres, og vi er klare til å sette i gang. Tromsø vokser, og vi trenger tiltak nå.

Nå frykter vi at alt vrakes på grunn av at regjeringen ved samferdselsministeren ikke vil følge opp det som er lovet. Slikt kan ikke aksepteres, det kan ikke være slik at man kan trenere i det uendelige, og skape usikkerhet om hva regjeringen egentlig vil. Det er store ting som står på spill, og det er befolkningen i Tromsø som blir skadelidende. Her må regjeringen ta ansvar og gi Tromsø et svar.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse