Annonse
Etter innføringen av konsultasjonsordningen i 2005, har samepolitikken – som utvikles under radaren - gradvis gått over til en politikk for Sametinget, skrive Karl-Wilhelm Sirkka. Bildet viser statsminister Erna Solberg på talerstolen i Sametinget. Foto: NTB Scanpix

Regjeringen overser varslene om trakassering og bygger ut konsultasjonsordningen

sametingspolitikken splitter samfunnet i nord ved systematisk innføring av permanente etniske skiller i politikken, i strid med FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

I en pressemelding lagt ut på Regjeringens hjemmeside 14. mai dokumenteres med all ønskelig tydelighet hvor stor avstanden faktisk er mellom den urbane politiske eliten og befolkningen nordenfjells, mellom de som styrer og de som blir styrt.

Av pressemeldingen fremgår det at Regjeringen har besluttet å fremme forslag om utvidelse av konsultasjonsordningen mellom Sametinget og Regjeringen til også å gjelde kommuner og fylker samt at ordningen skal lovfestes. «Vi har gode erfaringer med dagens konsultasjons-ordning» fastslår statsråd Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Konsultasjonsordningen som ble innført i 2005, har vist seg å være en trojansk hest for ideene til samelandsideologene om «nasjonen Sápmi». Den er et verktøy for nedbygging av folkestyret og lokaldemokratiet i nordenfjells, for permanent krenking av likeverdet! Bare Sametinget skal høres om nyordningen. Hvorfor ikke også kommuner og fylker?

Hvilke erfaringer har så de som må avfinne seg med resultatene av dagens konsultasjons-ordning? Om tvangsvedtaket nylig i saken om kommunesammenslåingen i Nordland som følge av konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen, skriver Johan Daniel Hætta, (Ap) same og folkevalgt kommunestyrerepresentant i Tysfjord Kommune, i «Fremover»: «Behandlingen av denne saken har vært preget av hemmelighold og forfordeling av grupper. …  Og dessverre skaper dette etnisk splitting. Er demokratiet avskaffet? ….  Opplysninger i saken må belyses, sametingets rolle må granskes og departementets grunnlag for avgjørelsen må bli kjent for befolkninga. Slik det er i dag foregår det et hemmelighold og således en tåkelegging av saken. Stå opp for demokratiet og et åpnere samfunn!»

 «Nå er det på høy tid at vi får vite hva som foregår i de såkalte konsultasjonene mellom Sametinget og Regjeringen. Det eneste vi nå vet er at godt forankrede demokratiske prosesser settes til side, og at Finnmark blir stående igjen som en taper». (Tidligere Høyreordfører i Alta, Laila Davidsen, 2015).

Fylkesvaraordfører i Finnmark i forrige valgperiode, Bente Haug (Ap): ”  ..  er det slik at sakene skal avgjøres i konsultasjoner mellom Staten og Sametinget, kaster vi som er lokalpolitikere og fylkespolitikere bort en masse tid på å behandle saker vi i realiteten ikke har innflytelse over … Bidrar konsultasjonsordningen til å svekke lokaldemokratiet, må den revurderes».

I 2015 uttalte daværende leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, om sametingspolitikerne at: “De har faktisk mer makt enn oss som sitter på fylkestinget innenfor realpolitikk. Med konsultasjonene som de får med regjeringa, har de eksempelvis mye større innflytelse på nasjonens fiskeripolitikk, enn vi har på fylkestinget.” (Hva det nyvalgte styret i Troms og Finnmark Høyre mener om utvidelsen og lovfestingen av konsultasjonsplikten, er ikke kjent).  Bare 38,6% av innmeldte i samemanntallet vil at Sametinget skal tildeles mer politisk makt. (NRK Sápmi 2013).

Regjeringen overser varslene om trakassering og bygger ut konsultasjonsordningen. Det virker som om den urbane eliten i regjeringspartiene mener at staten alltid har rett. Det gis et inntrykk av at den kan heve seg over andre og fortsatt mene å ha rett når demokratisk folkevalgte og velgere i nord, ut fra erfaringer, mener den tar feil! I 2016 vedtok Stortinget et tillegg til Grunnlovens §49: «Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer». Skal ikke denne grunnlovsbestemmelsen også gjelde nord for Dovre?

Etter innføringen av konsultasjonsordningen i 2005, har samepolitikken – som utvikles under radaren - gradvis gått over til en politikk for Sametinget. Det er ikke tvilsomt at sametingspolitikken splitter samfunnet i nord ved systematisk innføring av permanente etniske skiller i politikken, i strid med FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering. Når eliter i politikk forskjellsbehandler befolkningen etter etnisitet, bidrar ikke eliten til å bygge felleskap. De splitter og skaper dermed uro og konflikt. Må det et folkeopprør til for å stoppe den politiske eliten?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse