Bevilgningene til gang- og sykkelveier har økt i denne stortingsperioden, og satsingen øker ytterligere. Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Samferdselsdepartementet

Regjeringen satser på sykkel

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange, hvis forholdene legges bedre til rette.

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange, hvis forholdene legges bedre til rette. Derfor satser regjeringen på sykkel.

Sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel. Så enkelt og så lettvint. Vi sykler for turens og mosjonens skyld. For å konkurrere mot hverandre og mot oss selv. Og stadig flere liker å bruke sykkelen for å komme seg fram og tilbake til skole, butikk og jobb. 

Som samferdselsminister er jeg spesielt opptatt av at det skal bli tryggere og enklere å bruke sykkel til hverdagsreisene. Bedre tilrettelegging og økt trygghet for sykling er viktig for å påvirke reisevanene. Det er godt for folkehelsen, og det reduserer kø i byene.

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange, hvis forholdene legges bedre til rette. Derfor satser regjeringen på sykkel. Regjeringen er opptatt av at det skal bli tryggere og enklere å bruke sykkel.

Behovene er ulike rundt omkring i landet, og det handler om å finne ut hvilke transportformer som passer for de ulike stedene. I byene må vi ha brede sykkelveier med høy kapasitet og høyt trafikkvolum. I noen byområder vil vi bygge ut sykkelekspressveier som vil gjøre det mulig å sykle raskere, tryggere og med bedre flyt. I distriktene handler det derimot om å gi syklister og fotgjengere en mulighet til å ferdes trygt uten å måtte gå og sykle på hvitstripen i veikanten.

Bevilgningene til gang- og sykkelveier har økt i denne stortingsperioden, og satsingen øker ytterligere. Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående. 

Men det reelle tallet blir faktisk høyere. For det blir i tillegg satt av en betydelig ramme til sykkelsatsing i belønningsordningene til de ni største byene og til sykkeltiltak langs nye veiprosjekt. Nøyaktige tall vil man komme tilbake til, etter forhandlinger med byområdene.

Dermed viderefører vi veksten i bevilgninger som har skjedd i denne stortingsperioden. Resultatet av regjeringens sykkelsatsing vil bli veldig tydelig i årene som kommer. Da skal nemlig midlene skal brukes, spaden settes i jorda, og sykkelveiene bygges. Jeg gleder meg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse