Annonse
Reformen "Leve hele livet" er ikke blitt til på et skrivebord i Oslo. Den har blitt til i dialog med eldre, pårørende, ansatte og ledere i kommunene. De har gitt oss innspill til løsninger som kan gi eldre en bedre hverdag, skriver Åse Michaelsen - her på på besøk i Tromsø i april i år.

Regjeringen satser sterkt på eldreomsorg

I et innlegg i Nordlys retter førsteamanuensis Bodil H. Blix ved UiT kritikk mot regjeringens eldrereform Leve hele livet. Blix antyder at Leve hele livet er en ansvarsfraskrivelse. Det er en drøy påstand.

Regjeringen er opptatt av å sikre at eldre får en trygg og verdig alderdom. Dessverre vet vi at det for ofte svikter på de viktigste tingene i eldreomsorgen; mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er derfor vi lagde eldrereformen Leve hele livet. Reformen skal gi landets kommuner økonomisk og praktisk bistand til å styrke tjenestene til de eldre.

Samtidig vet vi at det skjer mye bra ute i kommunene. I arbeidet med Leve hele livet reiste vi rundt i hele landet for å møte eldre, pårørende, ansatte og ledere. Vi fant mange eksempler på gode løsninger som gir våre eldre bedre tjenester. Disse eksemplene danner grunnlaget for reformen.

Dette er altså ikke en reform som har blitt til på et skrivebord i Oslo. Den har blitt til i dialog med eldre, pårørende, ansatte og ledere i kommunene. De har gitt oss innspill til løsninger som kan gi eldre en bedre hverdag. Og disse løsningene ønsker vi at flere kommuner skal benytte. For når gode løsninger spres, gir det gode resultater.

Det ser vi blant annet når det gjelder middagsservering. Før var det vanlig å servere middag til de eldre på formiddagen. Men da noen kommuner flyttet middagen, og så at dette førte til at de eldre sov bedre, fulgte mange kommuner etter. I dag har de fleste kommunene flyttet middagen til de eldre fra formiddag til ettermiddag. Gode løsninger bør deles, og det skal Leve hele livet bidra til!

Kommuner som tar i bruk gode løsninger vil bli prioritert gjennom øremerkede statlige støtteordninger. Vi foreslår i tillegg å sette av 48 millioner kroner i neste års statsbudsjett for å følge opp kommunene. Pengene skal brukes til å støtte og veilede kommunene med å planlegge og forberede seg til gjennomføringen. Med dette får kommunene både praktisk og økonomisk bistand til å heve kvaliteten på tjenestene til de eldre. Mener Blix at dette er ansvarsfraskrivelser?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse