Annonse
Jeg gleder meg over endringene som vil komme og at vi får på plass nye forskrifter slik at man allerede til neste vinter kan få mer fornuftige regler for bruk av snøscooter mellom hytte og vei uansett avstand, skriver Kent Gudmundsen. (Foto: Nordnorsk debatt)

Regjeringen skal fjerne 2,5 km-grensa

I vår landsdel har vi ikke mange hyttefelt som man kan kjøre til gjennom hele året og hvor det er innlagt vann, strøm og andre fasiliteter. Ofte tar man turen opp til familiehytta med utedass og solcellepanel langt fra brøytet vei med ski på beina.

Høyre har i svært lang tid vært pådriver for at kommunene skal få økt selvstyre i mange saker – også i spørsmål om snøscooterløyper. Nå sender regjeringen ut forslag på fjerning av den nasjonale 2,5km grensen for frakt av utstyr til egen hytte. Dette vil åpne for gode lokale løsninger rundt omkring i hele landet.

I et innlegg fra Sandra Borch i Senterpartiet hevder hun regjeringen ikke har troverdighet når vi nå starter arbeidet med å fjerne den kontroversielle avstandsregelen. Det bør falle på egen urimelighet. Høyre har stått på for økt lokalt selvstyre fra tidlig i den rødgrønne regjeringsperioden og helt frem til nå. I alle de rødgrønne årene ble vi ikke hørt. Derfor var dette noe av det første vi tok tak i etter regjeringsskiftet i 2013 med en lovendring. I 2015 var denne til behandling i Stortinget fra Høyre-Frp-regjeringen som på dette tidspunktet var alene om å ville endre grensen fra 2,5 til 0,5km. Nå sist i 2019 handlet Senterpartiets forslag ikke om å fjerne, men å endre 2,5km grensen fra luftlinje til faktisk trasé. Når Borch og Senterpartiet stiller spørsmål om troverdighet er det kanskje for å dekke over at hele denne problemstillingen knapt hadde eksistert bare Senterpartiet hadde sikret Høyre og Frp flertall når loven ble endret i 2015.

Jeg velger imidlertid å se fremover og ønsker reelle endringer i denne saken. Jeg er derfor veldig fornøyd med det politiske kursskiftet som har utviklet seg siden loven var sist til behandling i 2015. På Stortinget er det nå et solid flertall for å fjerne hele grensen og for å gi kommunene økt selvstyre på dette området. Det fortjener våre mange hytteeiere som trenger ved, proviant og masse andre praktiske ting fraktet opp til sine hytter for å være der over litt lengre tid eller drive nødvendig vedlikehold. I vår landsdel har vi ikke mange hyttefelt som man kan kjøre til gjennom hele året og hvor det er innlagt vann, strøm og andre fasiliteter. Ofte tar man turen opp til familiehytta med utedass og solcellepanel langt fra brøytet vei med ski på beina. Dagens regelverket har i liten grad vist respekt og tatt hensyn til variasjonen som finnes i landet vårt på dette området. Det gleder meg derfor stort å se denne endringen endelig komme på plass.

Det handler nemlig om å erkjenne mangfoldet ute i kommune-Norge, at landet vårt er langt og behovene ulike. Kommunalt selvstyre i disse spørsmålene er derfor en god og balansert politikk som vil gjøre hyttelivet mer tilgjengelig for de som av ulike grunner ikke har mulighet til å spenne på skiene for å legge ut på en tur opp mot 2,5km med ved, proviant og mye annet på rygg eller pulk. Enten man er barnefamilie, i dårlig form eller litt dårlig til beins. Nå vil kommunene kunne gjøre hyttelivet mer tilgjengelig med lokale regler og slik bidra til at flere kan ta hytta i bruk, ta naturen i bruk og skape både gode tradisjoner for seg selv og andre i familien – unge som gamle.

Jeg vil gi ros til mine medrepresentanter på Tromsbenken som jeg vet har jobbet for dette mot sine partigrupper slik at man nå har et bredt flertall. Det er ingen tvil om de nye politiske standpunktene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har medført at regjeringen nå starter arbeidet med forskriftsendringene.

I høringen som følger av forskriftsendringen er det sendt ut to forslag hvor begge fjerner 2,5km grensen, men hvor den ene også fjerner bestemmelser om leiekjøring – og den andre har tillegg om fastsettelse av traseer og antall turer. Jeg mener selv at begrensinger på antall turer og årlig godkjenning er byråkratisk og uklokt. Jeg håper derfor at man ute i kommunene nå deltar aktivt i høringen og gir klar tilslutning til alternativet som også gir en oppmykning rundt leiekjøring. Det vil gi større kommunalt selvstyre og åpne for bedre lokale tilpasninger.

Jeg gleder meg over endringene som vil komme og at vi får på plass nye forskrifter slik at man allerede til neste vinter kan få mer fornuftige regler for bruk av snøscooter mellom hytte og vei uansett avstand.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse