Annonse
Når Erna Solberg beskyldes for å være maktglad, gjør hun ikke noe annet enn å utøve sin demokratiske plikt, i tråd med resultatet fra siste stortingsvalg, skriver artikkelforfatteren. Foto: Stortinget / Morten Brakestad

Regjeringen slår ring om vårt liberale demokrati.

Flertallet legger bånd på seg og forsøker så langt det er mulig å inngå kompromisser. Dette er oljen i vårt demokratiske system: Den motvirker skadelig polarisering, smører samarbeidet, ansvarliggjør og bygger tillit.

Erna Solberg blir ofte beskyldt for å være for tolerant med sine regjeringspartnere og for å gjøre for mange kompromisser. Toleransen hun utviser gjennom «den Solbergske parlamentarisme» er et kjent, og til dels utskjelt begrep. Høyres støtte til Venstre i spørsmålet om avvikling av pelsdyrnæringen og frieriet til KrF i abortsaken er et annet, selv om resultatet når det gjelder abortsaken kun resulterte i en nødvendig presisering, men i KrFs retning. Basert på denne utviste toleransen og på den store kompromissviljen blir statsministeren av mange beskyldt for å være maktsyk og for å sette demokratiet vårt i fare. Men det finnes gode argumenter for at det hun i virkeligheten gjør, er å «slå ring rundt» vårt liberale demokrati.

La meg først minne om at Erna Solberg i valgkampen før siste stortingsvalg var krystallklar på at hvis hun fortsatte som statsminister, ville hun arbeide for å få en regjering sammensatt av de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. På blant annet dette grunnlaget fikk de borgerlige flertallet, og Erna har holdt løftet sitt. I vårt parlamentariske demokrati er flertallet pliktig til å danne regjering, og å holde på den inntil Stortinget klart mener noe annet.

Når Erna Solberg beskyldes for å være maktglad, gjør hun ikke noe annet enn å utøve sin demokratiske plikt, i tråd med resultatet fra siste stortingsvalg. På samme måte er opposisjonen pliktig til å være en kraftig og reell opposisjon, og som hele tiden er ute etter politisk makt. Politiske partier som ikke streber etter politisk makt, svikter vårt demokrati.

Til tross for at det er flertallet som til syvende og sist bestemmer, er vern om mindretallets synspunkter selve kjernen i vårt liberale demokrati. Mindretallet skal innrømmes rettigheter og gjennomslag for synspunkter som ikke skal kunne overkjøres av folkeflertallet. For best mulig å kunne ivareta også mindretallet er vårt valgsystem konstruert slik at ingen stemmer skal være bortkastet. Systemet er balansert på en slik måte at vi har tilstrekkelig mange partier representert på Stortinget til at mindretallets synspunkter er representert, men ikke så mange at Stortinget har liten gjennomføringsevne. Det betyr at de minste partiene kan få innflytelse, enten som parter i en koalisjonsregjering, eller som deltakere i stortingskommiteer.

Representasjonen gir muligheter for innflytelse, men selve innflytelsen sikres gjennom det vi kan kalle «en demokratisk kultur»: Flertallet legger bånd på seg og forsøker så langt det er mulig å inngå kompromisser. Dette er oljen i vårt demokratiske system: Den motvirker skadelig polarisering, smører samarbeidet, ansvarliggjør og bygger tillit. Den grunnleggende ideen er at beslutningene som fattes dermed både blir mer robuste og mer riktige. Dette at også de minste partiene kan få stor innflytelse er for mange et paradoks i vårt demokratiske system. Men historien har vist oss at majoriteten ikke alltid har rett. Majoriteten kan også være en mobb som hakker på mindretallet, eller de kan ta beslutninger som i ettertid viser seg å være rav, ruskende gale. Demokrati er så absolutt ikke det samme som majoritetsdiktatur!

Pelsdyrnæringen er besluttet nedlagt som et resultat av gjennomslag for mindretallets synspunkter og som en konsekvens av resultatet fra siste stortingsvalg. Regjeringen har dermed slått ring om de mest grunnleggende prinsippene i vårt liberale demokrati: respekt for flertallets beslutning i Stortingsvalg og hensynet til mindretallets synspunkter. Men om beslutningen om nedleggelse av pelsdyrnæringen holder gjennom neste Stortingsvalg, gjenstår å se.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse