Annonse
Den rettsmedisinske kommisjon har pekt på betydningen av at det finnes akademisk forankrede, uavhengige laboratorier i Norge som kan utføre DNA-analyser. Arbeiderpartiet har derfor foreslått at RGS ved UIT Norges arktiske universitet skal ha som oppgave å utføre rettsgenetiske analyser, som supplement til Rettsmedisinsk Institutt. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Regjeringen svikter Rettsgenetisk senter

Istedenfor å ta i bruk det eneste akkrediterte DNA-laboratoriet som finnes i Norge ved siden av RMI, vil regjeringen konkurranseutsette denne tjenesten.

Regjeringen har nok en gang avvist at Rettsgenetisk senter (RGS) ved UIT Norges arktiske universitet skal ha som oppgave å utføre DNA-analyser i forbindelse med straffesaker. I Stortingets spørretime 9. november stod flere viktige saker for Nord-Norge på sakskartet, blant annet RGS sin rolle som supplement til Rettsmedisinsk institutt (RMI) for analysearbeid av DNA. Og nok en gang var svaret fra justisministeren ikke til å ta feil av; regjeringen har ingen umiddelbare planer om å ta i bruk den kompetansen som finnes hos RGS ved UIT Norges arktiske universitetet. 

Historikk

Stortinget vedtok i 2008 å utvide adgangen til å registrere DNA-profiler i strafferettspleien, kjent som DNA-reformen. I forbindelse med reformen vedtok Stortinget også å opprette et analyseinstitutt for DNA ved Universitetet i Tromsø, som tilleggskapasitet til RMI i Oslo. I dag utfører RGS forskning og kompetanseutvikling innen rettsgenetikk, men gjør altså ikke DNA-analyser i forbindelse med straffesaker.

I 2012 tok den rødgrønne regjeringen initiativ til en gjennomgang av de samlede rettsgenetiske ressursene ved RMI og RGS, med tanke på å styrke det framtidige arbeidet på feltet. En partssammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av Helse-og omsorgsdepartementet leverte sin rapport “Organisering av rettsgenetiske tjenester i strafferettslig sammenheng” sommeren 2013. Her blir RGS framhevet som et viktig supplement til RMI for å utføre DNA-analyser. UIT Norges arktiske universitet tilbyr i dag en 2-årig masterutdanning innen biomedisin, hvor rettsgenetikk er ett av de sentrale fagene. Studentene gjennomgår en teoretisk opplæring og en praktisk rettet masteroppgave, som gir solid bakgrunn for stillinger i rettsgenetiske laboratorier. Den rettsmedisinske kommisjon har pekt på betydningen av at det finnes akademisk forankrede, uavhengige laboratorier i Norge som kan utføre DNA-analyser. Arbeiderpartiet har derfor foreslått at RGS ved UIT Norges arktiske universitet skal ha som oppgave å utføre rettsgenetiske analyser, som supplement til RMI.

Løftebrudd

Under valgkampen i 2013 var stortingskandidatene for Høyre og Frp stadig ute med forsikringer om at straks man kom i regjering skulle RGS få oppdrag med analysearbeid. Det er et løfte man har sviktet fra første dag. Den borgerlige regjeringen har i sin regjeringserklæring sagt at man ønsker å åpne for at flere miljøer kan utføre slike analyser. Men istedenfor å ta i bruk det eneste akkrediterte DNA-laboratoriet som finnes i Norge ved siden av RMI, vil regjeringen konkurranseutsette denne tjenesten, slik at man kan få private kommersielle bedrifter inn som supplerende aktører i analysearbeidet. Problemet er bare at det ikke finnes kommersielle akkrediterte laboratorier i Norge. Dersom regjeringen skal ha private analysemiljøer inn i dette arbeidet må man sende kritisk, sensitiv informasjon om enkeltmennesker ut av landet. 

Arbeiderpartiet er sterkt uenig i regjeringens uansvarlige handlemåte i denne saken. Det er svært gode grunner til at slike oppgaver som analyse av DNA skal håndteres av offentlige aktører og at man tar i bruk de norske kompetansemiljøene, istedenfor å sende analyseoppdrag ut av landet. Vi trenger å styrke de offentlige akademiske miljøene innen rettsgenetikk i Norge. Derfor foreslår Arbeiderpartiet at Rettsgenetisk senter i Tromsø blir et supplerende miljø innen DNA-analyse, og at forskning, utdanning og praktisk analysearbeidet kan bli ivaretatt av det svært kompetente rettsgenetiske miljøet som er bygd opp ved UIT Norges arktiske universitetet. Vi må nå snart kunne forvente handling fra regjeringspartienes stortingsrepresentanter fra Troms, som snakker varmt om RGS så snart anledningen byr seg, men som stemmer ned forslag i Stortinget som vil gi instituttet det oppdraget de er klar til å utføre. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse