Annonse

Regjeringens blinde flekk

Regjeringens sentraliseringspolitikk arter seg på mange ulike måter, ikke minst gjennom den omfattende privatiseringsideologien som høyresida nærmest har et tvangspreget forhold til.

beslutningen om organisering av sykehusene i Nord-Norge skal tas av folk med ståsted helt andre steder i landet.

Helseminister Bent Høie har satt ned et utvalg. Det har 16 medlemmer og skal utrede hvordan sykehusene i Norge skal være organisert i framtiden. Kun ett utvalgsmedlem er fra nord, de aller fleste fra Oslo og Østlandsregionen.

En slik sammensetning vil gjøre det umulig å få fram det mangfold av erfaringer og kunnskap om bosetningsmønster og geografi som er nødvendig for å ta kloke beslutninger. Regjeringen har nok en gang demonstrert at man holder seg med en «blind flekk» i sitt politiske synsfelt; nemlig den nordlige landsdelen.

Høie har omsider funnet ut at han skal starte den sentraliseringen av sykehussektoren som han lovte i valgkampen. Til tross for at det regionale samarbeidet i tre av fire helseregioner både har ført til økt pasientbehandling, bedre kvalitet og god styring med økonomien, mener statsråden at det hele med fordel bør styres fra Oslo.

Så langt har ikke Bent Høie framført noe troverdig resonnement om hvorfor han vil foreta denne manøveren. I opposisjon kom han imidlertid stadig tilbake til alle disse «ansiktsløse byråkratene» som etter hans mening hadde altfor stor makt i sykehusene. Poenget er bare at byråkratiet slett ikke blir noe mindre i en sentralisert modell, forskjellen er bare at «byråkratene» bor i hovedstaden og ikke nordpå.

Regjeringens sentraliseringspolitikk arter seg på mange ulike måter, ikke minst gjennom den omfattende privatiseringsideologien som høyresida nærmest har et tvangspreget forhold til.

I helsesektoren kan vi se dette i form av det såkalte «fritt behandlingsvalg», der private helseaktører nå får store konsesjoner med tanke på fritt å kunne etablere helsetjenester der man selv vil, til de pasientene man selv velger, for deretter automatisk å kunne sende regningen til det offentlige. Et vesentlig poeng er at økt privatisering også avler flere byråkrater, noe vi allerede ser konturene av i kjølvannet av de blåblå sitt ideologiske prosjekt. Regjeringen har for øvrig også meldt at de vil ha private aktører inn for å gjøre DNA-analyser i strafferettspleien.

Da har man tydeligvis ikke plass til det akademisk baserte Rettsgenetisk senter ved UIT, Norges arktiske universitet, som er akkreditert og klar til å gjøre jobben. Til tross for at det knapt finnes private aktører på dette feltet, insisterer regjeringen på at nettopp slike bedrifter skal inn i dette arbeidet. Det høykompetente miljøet ved Rettsgenetisk senter blir derimot neglisjert og oversett av regjeringen.

Også det nylig fremlagte statsbudsjettet har flere tydelige sentraliseringstrekk. Nord-Norge rammes både av kutt i regionale utviklingsmidler og kompensasjonsmidler for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift.

I tillegg kommer kutt i pendlerfradrag og kutt i bredbåndsatsing, samt dyrere konserter, idrettsarrangementer, fly og hotell gjennom økt moms. Nord-Norges muligheter som reiselivsmagnet får trangere kår med dette budsjettet. I tillegg kommer det uakseptable forslaget om at urfolksfestivalen Riddu - Riddu skal miste sin knutepunktstatus og dermed sin økonomiske forutsigbarhet.

Bent Høie har pekt på at et eget sykehusdirektorat eller et nasjonalt helseforetak kan være mulig erstatning for de regionale foretakene. Det nedsatte utvalget får også en mulighet til å komme med forslag på eventuelle andre modeller for organisering av sykehusene.

Noe er imidlertid krystallklart: beslutningen om organisering av sykehusene i Nord-Norge skal tas av folk med ståsted helt andre steder i landet. Det betyr i klartekst at våre erfaringer her nord, i den mest utfordrende landsdelen når det gjelder helsetjenester, ikke er til å akte på når regjeringen skal tegne sitt nye sykehuskart. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse